65. The Virtual Piano (buttonbeats.com)

http://www.thevirtualpiano.com/


YLEISTÄ: Sekä sointuja että melodiaa soittava verkkopiano, koneelle ladattavan maksullisen version online-demo. Melodiat (yksittäiset sävelet) soitetaan hiirellä virtuaalisesta koskettimistosta, soinnut numeronäppäimillä sävellajin sointuasteita noudattaen (eli 1 = 1. asteen sointu, 2 = toisen asteen sointu jne.). Keskimmäisen näppäinrivin kirjainnäppäimet (A, S, D, F jne.) soittavat myös vastaavien asteiden sointuja mutta laadultaan erilaisena (esim. sävellajin ollessa G -duuri soittaa 1 -näppäin soinnun G, A -äppäin soinnun Gm).

Nuolinäppäimillä ylös-alas voidaan vaihtaa sävellajia (verkkoversiossa näyttäisi käytössä olevan vain G- ja C-duuri), nuolinäppäimillä vasen-oikea voidaan vaihtaa pianon äänialuetta (rekisteriä) korkeammaksi tai matalammaksi.

64. Virtual kantele (by Hannu Riikonen, TY/OKL)YLEISTÄ: Virtuaalinen viisikielinen kantele, toinen säestystä (sointuja) toinen melodian soittamista varten. Voi soittaa sekä hiirellä että näppäimistöllä, sekä melodiaa että sointuja yhtaikaa (ja tässäkin mielessä virtuaalinen, epätodellinen). Huom. toimii vakaammin IE -selaimella.

63. UJAM (Ujam Incorporated)

http://www.ujam.com/
YLEISTÄ: Joitain omaperäisiä ratkaisuja sisältävä, standardista raiturikäyttöliittymästä poikkeava musiikintekoympäristö. Lähtökohtana valmiista melodiasta ja soinnuista muodostuva pohja (template), jonka tyyli valittavissa (esim. Blues, Classical, Country, Dance, Electronic, Folk, Hip-Hop/Urban, Jazz, Latin, Pop, R&B/Soul, Soundtrack, World/Ethnic). Tyylin valinnan ohella pohjaa voidaan vielä muokata monin tavoin, keskeiset editointimahdollisuudet liittyvät melodiaan, harmoniaan ja kappaleen rakenteeseen (voidaan käyttää näinollen myös säestysten tekemiseen).

Melodian editointi (Edit Melody -painike) tapahtuu graafisesti ns. pianorullanäytöllä, palkkien pituuksia ja korkeuksia hiirellä säätämällä. Harmoniaa (Edit Harmony -painike) voidaan varioida valitsemalla valmiista vaihtoehdoista (Chords Presets -taulukko, esim. Happy, Sad, Blues, Bach) tai rakentamalla soinnutus manuaalisesti sointueditorilla (Chord Editor). Muodon rakentaminen tapahtuu rakenneosia (Verse, Variation, Chorus jne.) janalle vetämällä, myös intron ja lopukkeen kestoon voidaan vaikuttaa (esim. Short Intro, Long Intro, No Intro).

Ei sisällä mikserityyppistä osiota vaan soitinten valinta (päälle/pois) tapahtuu Edit Style -painikkeesta (melodiaa soittavaa pääsoitinta vaihdetaan Change Instrument -painikkeesta). Lisäksi tyylin nopeutta (tempoa) voidaan vaihtaa Style Speed -painikkeesta (50% - 100% - 200%). Mastersäätöinä lisäksi vielä Tempo (toistonopeuden säätö), Mix (melodian ja taustan välisen balanssin säätö) ja Pitch (esityksen sävelkorkeuden säätö puoliaskelina alas- tai ylöspäin).

Pohjan vakiomelodia voidaan myös korvata omalta koneelta reaaliaikaisesti äänitetyllä osuudella (Record -painike). Siihen lisättävissä jälkeenpäin erilaisia efektejä (Change VocalFX -painike, esim. Aliens, Bathroom, Cathedral, Fast Spin, I Robot, Megaphone).

Lopputulos voidaan jakaa erilaisiin sosiaalisiin yhteisöihin ja myös ladata omalle koneelle mp3-muodossa (Save & Share -painike).

62. SONGHI (SongHi Entertainment Ltd.)

http://www.songhi.com/
YLEISTÄ: Kotimainen ”biisintekopeli” taisteluineen ja rekvisiittoineen, esimerkki verkossa tapahtuvan musiikin tekemisen ja pelaamisen lähestymisestä.

Lähtökohtana neljä soitinta (raitaa) (rummut, basso ja kaksi sähköpianoa), valitaan yläreunan kuvista. Musiikin tekeminen tapahtuu ns. pianorullanotaatiolla eli palkkeja (säveliä) ruudukkoon piirtämällä (nuotin pituus valitaan Note Length -valikosta).

Alkuasetuksena kappaleen kesto 2 tahtia (= Part), joissa yhteensä 32 askelta, voidaan lisätä maksimissaan 16 tahtiin (Add Part -painikkeesta). Tahteja voidaan myös kopioida ja poistaa (Copy Part- ja Delete Part -painikkeet).

Soittimissa S(=Solo) ja M (=Mute) -painikkeet ja äänenvoimakkuuden säädin (Volume). Kappaleen tonaliteetti (asteikko ja sävellaji) valittavissa (esim. Pentatonic C). Lisäksi mastervolume- ja temposäätimet.

Kappale tallennettavissa (Save Song -painike) ja vietävissä yhteisön kilpailuihin. Rekisteröitymällä (sekä ”tähtiä” ja ”kolikoita” keräämällä) saa käyttöön lisää soittimia, asusteita ja tarpeistoa omaan ”huoneeseen”.

61. remix machine - online music mixer (by Point Blank)

http://remixmachine.younghackney.org/

YLEISTÄ: Palvelimella olevien valmiiden kirjastoäänten käyttöön perustuva selkeä ja hyvin suunniteltu 16 -raitainen luuppiraituri. Käyttö maksutonta mutta vaatii rekisteröitymisen.

Kirjastosta (LOOP LIBRARY) valitaan ensin tyyli (MUSIC STYLE -valikko) ja sitten soitinten äänet ko. tyylin luuppipankista (LOOP BANK -valikko). Äänet vedetään raidoille minkä jälkeen niiden esiintymiset on vielä maalattava hiirellä (muuttuvat väriltään kirkkaiksi).

Raidoilla normaalit äänenvoimakkuuden ja panoroinnin säädöt (Volume, Pan) sekä mute- ja solo -painikkeet (M, S) (mute = raidan vaimentaminen, solo = tämä raita soi yksin). Lisäksi raitojen äänenvoimakkuus ja panorointi automatisoitavissa käyrien avulla (V- ja P -painikkeet) (eli kappaleen aikana näissä tapahtuvat muutokset voidaan piirtää em. painikkeilla avautuvien käyrien avulla). Myös pää-äänenvoimakkuus (MASTER VOLUME) automatisoitavissa (V -painike). Automaatio mahdollista vain kehittyneessä käyttömoodissa (SWITCH TO ADVANCED MODE -painike).

Tallentamisen jälkeen (SAVE AS) teos avattavissa uudelleen (LOAD MIX) tai muutettavissa (finalisoitavissa) ladattavaksi mp3-tiedostoksi (FINALIZE)

60. OTOMATA (by Batuhan Bozkurt)

http://www.earslap.com/projectslab/otomata

YLEISTÄ: Myös mobiiliversiona levinnyt kokeellinen verkkosoitin. Tekijänsä mukaan ”generatiivinen sekvensseri”, eli koko ajan itse itseään, käyttäjän asettamilla ehdoilla, varioiva pulsatiivista musiikkia tuottava automaatti. Tuotettu musiikki äänitettävissä ja tallennettavissa omalle koneelle (.wav –muodossa).

Soittaminen (tai ohjelmointi) tapahtuu liikkuvia palikoita ruudukkoon asettelemalla. Palikat tuottava seiniin osuessaan säveliä, joiden korkeus riippuu niiden sijainnista xy-akselilla (toisiinsa törmätessään palikat muuttavat suuntaansa). Palikoiden liikesuunta vaihdettavissa niitä klikkaamalla (Stop -tilassa), lisäksi liikenopeus säädettävissä (Tempo -painikkeet) ja käytettävä asteikko valittavissa (Scale -painikkeet).

59. MAKE YOUR OWN RINGTONE (makeownringtone.com)

http://makeownringtone.com/
YLEISTÄ: Kännykän soittoäänten teko valmiista, joko omalta koneelta tai verkko-osoitteesta ladatusta äänitiedostoista. Voidaan käyttää myös online-audioeditorina eli äänenmuokkaustyökaluna, sillä lähtökohtana olevaa ääntä voidaan editoida, muokata ja efektoida monin tavoin.

Valittavissa kolme vaikeusasteeltaan eritasoista toimintamoodia (Easy Mode, Advanced Mode, Expert Mode). Käytössä esimerkiksi leikkausten ohella erilaiset häivytykset (Fade), ajo takaperin (Reverse), korkeuden ja nopeuden muutokset (Time Strech, Speed Factor), normalisointi (Normalize), erilaiset taajuuskorjaukset ja suodatukset (Bass, Treble, Band Reject, High Pass, Low Pass), efekteinä esim. Chorus, Phaser, Echo, Tremolo.

Hyväksyy seuraavat äänitiedostoformaatit: aac, flac, m4a, mp3, ogg, wav ja wma, tallennus muodoissa mp3, aac, m4r, mp4,mpc, ogg ja qcp. Myös äänen laatu (Bitrate) valittavissa.

58. AMBIENT MIXER (ambient-mixer.com)

http://www.ambient-mixer.com/YLEISTÄ: Ympäristöäänesta koostuvien äänimaisemien remiksaamista 8-kanavaisella mikserillä. Perustuu valmiisiin pohjiin (template, esim. Relaxation, Light Thunderstorm, Autumn Forest jne.), jotka luokiteltu äänimateriaalin mukaan (esim. Environmental, Home, Human, Nature, Technical).

Mikserissä siis 8 kanavaa, joissa volumesäätimen lisäksi panorointisäädin, vaimennuskytkin (mute), ja Crossfade –kytkin (liittää äänitiedoston esiintymiset sulavasti eli crossfeidaten toisiinsa).

Toistaa kanavaan asetettua äänitiedostoa jatkuvasti, mutta äänten esiintymistiheyttä voidaan säätää Randon Enable –painikkeesta (voidaan valita kuinka monta kertaa ääni esiintyy 1 minuutin/10 minuutin/1 tunnin aikana, esim. 12 per 1 h = 12 esiintymään tunnin aikana). Kanavien ääniä voidaan myös vaihtaa (Load –painike).

Mikseriasetusten tallentaminen samoin kuin omien äänten lataaminen palvelimelle mahdollista (vaatii rekisteröitymisen ja oman tilin luomisen).