126. Web Audio Synthesizer (by Chris Wilson)

http://webaudiodemos.appspot.com/midi-synth/index.html

YLEISTÄ: Jännitesäätöisiä analogisia syntetisoijia soundimaailmaltaan mallintava polyfoninen (moniääninen) verkkosyntetisoija (esikuvana toiminut Moogin Progidy). Soitettavissa hiirellä tai tietokoneen näppäimistöllä, myös tietokoneeseen liitetyllä ulkoisella midikontrollerilla (esim. midikoskettimistolla).

OMINAISUUKSIA: Äänilähteenä 2 oskillaattoria (OSC1 & OSC2), joiden aaltomuoto (WAVEFORM) ja rekisteri (INTERVAL) valittavissa. Näiden oskillaattoreiden äänenvoimakkuuden (amplitudin) modulointi mahdollista kahdella oskillaattorilla (MOD -osio). Suotimien säätöjen (FILTER -osio) lisäksi suotimen ja vahvistimien verhokäyrien säädöt (FILTER ENVELOPE- ja VOLUME ENVELOPE -osiot). Äänenvoimakkuuden säädön (VOLUME) lisäksi masterefekteinä särö (DRIVE) ja kaiku (REVERB) (oikeassa alalaidassa).

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT, TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET YMS.): Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YMS.): Vaatii Web Audio API -tuen (eli esim. Google Chrome -selainohjelman) ja Javan. Ulkoisen midikoskettimiston käyttö vaatii Jazz Midi Plugin -ohjelman.


125. STEP DADDY (a collaboration of @Plan8_Music, @14islands, @blog2t and @72lions)

http://experiments.72lions.com/StepDaddy/clients/sequencer/
YLEISTÄ: ”Multiuser collaborative step sequencer” eli yhteisöllinen, useamman käyttäjän samanaikaisen työskentelyn mahdollistava askeltava sekvensseri. Mahdollistaa isäntäkoneen eli hostin lisäksi kuusi käyttäjää (viisi soitinta ja yksi efektipaneeli, FX Panel), kukin omilla laitteillaan (toimii myös yhden koneen selainohjelman eri välilehdillä).

OMINAISUUKSIA: Sekvensseri koko ajan pyörivä (ei soitto- ja kelauspainikkeita), askelia 16 (ei muutettavissa), raitojen lukumäärä vaihtelee eri soittimissa (4 – 8 kpl). Soittimina sekä rumpukoneita että syntetisoija- ja samplepohjaisia sekvenssereitä. Efektipaneelin käyttäjä ohjaa joystick –tyyppisesti kokonaisuuden kahta eri elementtiä, suodinta (sen cutoff –taajuutta) ja sävelkorkeutta.

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT, TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET YMS.): Avoin (ei kirjautumisia), ei äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YMS.): Vaatii Web Audio API –tuen (eli esim. Google Chrome –selainohjelman, myös iOS –laitteissa) (efektipaneeli näyttäisi toimivan pelkästään iOS -laitteiden kosketusnäytöllä).


124. Band Controller (by Plan8 & 14islands)

http://www.bandcontroller.se/YLEISTÄ: Miksauksen harjoittelua pelin muodossa, peliohjaimena käytetään kännykkää (esim. iPhone). Tehtävinä mm. kanavien (raitojen) tasojen säätäminen, kaiun lisääminen lauluraitaan ja syntetisoijasoolon soittaminen taustan päälle.

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT, TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET YMS.): Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei myöskään äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YMS.): Vaatii tietokoneelta Web Audio API –tuen (esim. Google Chrome –selainohjelman). Ohjaimena käytetään mobiilipuhelinta (iPad ei toimi ohjaimena, kylläkin tietokoneen asemesta alustana esim. Chrome –selainta käyttämällä).123. Morning Star (by Jane’s Conference)

http://bitterspring.net/ms/morningstar/


YLEISTÄ: Monofoninen (yksiääninen) askeltava bassokone (bassline synthesizer).

OMINAISUUKSIA:  Käytettävissä 1 – 4 tahtia (pattern), kussakin 16 askelta (step). Käytettävä soundi (neliöaalto) ei vaihdettavissa, kylläkin muokattavissa säröllä (Distortion), kaiulla (Reverb) ja suotimella (säätöinä Envelope, Release, Cutoff, Resonance). Mastersäätöinä tempo ja äänenvoimakkuus (Tempo, Volume). Tallennus linkkinä.

 KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT, TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET YMS.): Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei äänitys- tai äänitiedostotallennusmahdollisuutta, sen sijaan tallentaminen mahdollista linkin muodossa  (Export -painike).

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YMS.): Vaatii Web Audio API -tuen (esim. Google Chrome -selainohjelman).

122. Wavetable-synth (Google’s team)

http://chromium.googlecode.com/svn/trunk/samples/audio/wavetable-synth.html


YLEISTÄ: Käyttöliittymältään varsin askeettinen askeltava syntetisoija, perustuu nimensä mukaisesti samplepohjaiseen ns. wavetable -synteesiin. Sisältää kuitenkin lukuisia soundin rakentamiseen ja äänen muokkaukseen liittyviä ominaisuuksia – kyseessä eräänlainen Google-tiimin Chrome-selaimen audio-ominaisuuksia havainnollistava demo. Näinollen soveltuu hyvin esimerkiksi erilaisten äänenmuokkauskeinojen demonstrointiin ja tutkivaan oppimiseen eli ns. äänilaboratoriotoimintaan.

OMINAISUUKSIA: Sekvensserissä (= vasemmalta oikealle etenevä pylväikkö) 16 askelta (lukumäärä kiinteä). Kunkin askelen sävelkorkeus valitaan pylväiden korkeutta muuttamalla. Myös etenemisnopeus säädettävissä (tempo -säädin). Soundeja (eli synteesin lähtökohtana toimivia sampleja) valittavissa noin 50 kappaletta (Wave -valikko). Oskillaattorit (2 kpl) viritettävissä (detune- ja octave -säädöt). Äänenmuokkauslaitteina mm. suodin, vahvistin ja erilaiset kaiut (reverb, delay) säätöineen.

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT, TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET YMS.): Avoin, ei kirjautumisia tms., ei myöskään äänitys- tai tallennusmahdollisuutta.

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YMS.): Vaatii Web Audio API -tuen (esim. Google Chrome -selainohjelman).


121. JAMDECK (by Oscillicious)

http://beta.oscillicious.com/jam/html/nacljam.html
YLEISTÄ: Omaperäisiä ratkaisuja sisältävä looppipohjainen musiikintekoympäristö (josta tekijät käyttävät  ”organic music sketching software”-käsitettä). Lenkkien ja niihin pohjautuvien teosten rakentaminen perustuu virtuaalisella koskettimistolla (tai rumpupadilla) tapahtuvaan oman soiton äänittämiseen. Soittaminen mahdollista joko hiirtä tai näppäimistöä käyttäen. Syntynyt materiaali kootaan ja sitä yhdistellään erillisinä elementteinä (raitoina) keskellä olevassa ideapankissa (Idea Collection). Tässä kyse ominaisuuksiltaan rajoitetusta mutta täysin toimivasta online-demosta omalle koneelle ladattavasta desktop-versiosta. Toimivuus kärsii online-materiaaleja yleensäkin vaivaavasta viiveestä (latenssista).

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT, TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET YMS.): Materiaaleiltaan ja ominaisuuksiltaan rajoitettu online -demoversio avoin ja maksuton (ei kirjautumisia tms.). Myös erillisten looppien ja koko teoksen eksportointi omalle koneelle toimii (tapahtuu wav-muodossa). Koneelle ladattava täysi desktop-versio maksullinen.

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YMS.): Vaatii Web Audio API-tuen (esim. Google Chrome-selainohjelman).


120. Mix.js (by Kevin Ennis)

http://www.kevincennis.com/mix/YLEISTÄ: Virtuaalinen 12-kanavainen mikseri, remiksausta valmiista teoksesta (Pheonixin kappaleesta ”1901”).

OMINAISUUKSIA: 12 kanavaa, kullakin säätiminä (voimakkuussäätimen eli volumefaderin lisäksi) soolo- ja mute -painikkeet (S, M) sekä PFL (= Pre-Fade Listen) -painike.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei tallennusmahdollisuuksia.

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YMS.): Vaatii Web Audio API -tuen, esim. Google Chrome -selainohjelman.

119. Kickstarter (demo) (Tenth Circle Sound, Chris Conglio)

http://tenthcirclesound.com/ksdemo/
YLEISTÄ: Valmiiseen äänimateriaaliin perustuva reaaliaikainen remiksausympäristö. Kolme kanavaa (PITCH1, PITCH2, DRUMS), kussakin 5 soundivaihtoehtoa (1-5). Kanavissa volumeliukusäätimet sekä Solo- ja Mute -kytkimet (kanava soi yksin/kanavan vaimennus), lisäksi muokkausmahdollisuuksina kaiku (Verb) ja suodin (Filter). Suotimiin liittyy joystick -tyyppinen ohjain soundin reaaliaikaista muokkausta varten.

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT, TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET YMS.): Avoin (ei kirjautumisia), ei äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YMS.): Vaatii Web Audio API -tuen (esim. Goole Chrome -selainohjelman).

118. SCORIO – NOTE EDITOR (www.scorio.com)

http://www.scorio.com/web/scorio/new-score


YLEISTÄ: Online-notaatio- eli nuotinkirjoitussovellus. Nuottien kirjoittaminen joko virtuaalikoskettimistolla soittaen tai hiirellä viivastolle kirjoittamalla.

OMINAISUUKSIA:

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT, TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET YMS.): Avoin, mutta tallentaminen ja julkaisu vaatii kirjautumisen ja oman tilin luomisen sivustolle (maksuton, salasana tulee sähköpostitse). Maksullisessa versiossa (Scorio Pro) enemmän ominaisuuksia (mm. muuttaminen pdf- ja midi –tiedostomuotoihin, partituurin transponointi

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YMS.): Vaatii QuickTime Player -soittimen. Toimii Internet Explorer (IE) - ja Firefox -selaimilla.

117. SEQUENCE (by Mike Gieson)

http://www.drumbot.com/projects/sequence/
YLEISTÄ: Käyttöliittymältään selkeä ja hyvin toimiva askelittain ohjelmoitava rumpukone, ”beat machine”. Mahdollisuus myös koota ohjelmoiduista rumpukompeista tai -loopeista laajempia kokonaisuuksia.

OMINAISUUKSIA: Raitoja (soittimia) 8 kappaletta, soundit vaihdettavissa. Raitojen säätöinä voimakkuus ja panorointi sekä solo- ja mute -painikkeet (I, M). Tahdin kesto ja resoluutio (askelten aika-arvo eli lukumäärä iskua kohden) säädettävissä. Mahdollisuus ohjelmoida 6 erilaista rumpulooppia (tai kaavaa, pattern) (A, B, C, D, E, F -painikkeet), ja rakentaa niistä laajempia kokonaisuuksia (song) aikajanalla (timeline). Mastersäätöinä lisäksi tempo- ja swing-säätimet (rytmin kolmimuunteisuuden säätö).

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT, TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET YMS.): Avoin (ei kirjatumisia) ja maksuton. Myös tallentaminen/avaaminen omana projektitiedostona (.txt -muoto) ja eksportointi äänitiedostona (.wav -muoto) mahdollista ilman kirjautumisia (tallentaa omalle koneelle, ei verkkotallennus- tai julkaisumahdollisuutta).

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YMS.): Vaatii Adoben Flash -playerin.116. JAM MACHINE (jamcenter.com)

http://www.jamcenter.com/jammachinea.html

YLEISTÄ: Lyhyihin sointukiertoihin perustuvia valmiita säestyksiä (taustoja) soittava ”jamikone”. Sävellajin valinnan jälkeen valittava tyyli (Rock, Ballad, Metal, Blues tms.), kussakin tyylissä oma sointukiertonsa. Suunniteltu alun perin kitaristeille mutta myös muita käyttömahdollisuuksia löydettävissä. Sivustolla myös muita kitaristeille suunnattuja työkaluja: asteikkogeneraattori (Generator), viritysmittari (Tuner) ja metronomi (Metronome)

OMINAISUUKSIA: Sävellajin ja tyylin valinnan ohella ei muita esim. miksaus- tai editointimahdollisuuksia.

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT, TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET YMS.): Avoin ja maksuton, ei äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.


115. Public Sequencer Matrix (by Patrick Borgeat)

http://www.cappel-nord.de/webaudio/public-sequencer-matrix/

YLEISTÄ: ”Julkinen sekvensseri” eli globaali, kaikkien verkon käyttäjien ohjelmoitavissa oleva, jatkuvasti (ikuisesti?) verkossa pyörivä askeltava (matriisi)sekvensseri.

OMINAISUUKSIA: 16 askelta, sävelikkö noudattaa duuripentatoniikkaa. Ominaisuuksiltaan minimalistinen (ei säätö- tai valintamahdollisuuksia). Teoksen säveltäjät (tai pikemminkin heidän sijaintinsa) näkyvät alareunassa sekvensserin ruutuja kursorilla kosketettaessa …

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT, TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET YMS.): Avoin, maksuton … ei äänitys- tai tallennusmahdollisuutta.

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YMS.): Vaatii Web Audio API -tuen (esim. Google Chrome -selainohjelman).


114. JAM with Chrome

http://www.jamwithchrome.com/

YLEISTÄ: Verkossa tapahtuvaan reaaliaikaiseen yhteissoittoon suunniteltu ympäristö. Käytettävissä useita erilaisia, sekä akustisia että sähköisiä virtuaalisoittimia ja -koneita. Kaikissa soittimissa mukana myös äänen muokkaamiseen tarkoitettuja efektejä sekä valmiita säestyksiä/komppeja (autoplay). Mahdollistaa neljän muusikon reaaliaikaisen yhteissoiton (kanssamuusikoita kutsutaan yhtyeeseen verkko-osoitetta jakamalla).

Toimivuutta rajoittaa online-ympäristöissä vielä tavallinen viive (latenssi). Yhteissoiton synkronointi toimii vain valmiita säestyksiä/komppeja käytettäessä (eli autoplay-tilassa). Myös ns. one man band -idean toteuttaminen mahdollista (avaamalla eri soittimille omat sivut selainohjelmassa), jolloin käyttö vaikkapa reaaliaikaisena säestyssoittimena mahdollista.

OMINAISUUKSIA: Soittimia kaikkiaan 19 kappaletta (2 akustista kitaraa, 4 sähkökitaraa, 2 rummut, 3 rumpukonetta, 5 kosketinsoitinta ja 3 bassokitaraa). Soittimissa kaksi eri tilaa tai vaikeusastetta (INSTRUMENT MODE: EASY – PRO), helpossa mukana valmiita säestyskuvioita ja komppeja (4 kpl) (autoplay-moodi). Käytettävä sävellaji valittavissa (KEY), kussakin sävellajissa tarjolla 6 erilaista sointua (sekä sävellaji että soinnut vaihdettavissa reaaliajassa eli soiton aikana soinnun nimeä klikkaamalla). Lisäksi yleis- eli mastersäätöinä esitysnopeus (TEMPO) ja metronomi (METRONOME) .

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA:  Avoin ja maksuton, ei äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YMS.): Vaatii Web Audio API -tuen (esim. Google Chrome -selainohjelman).
113. Pulsr XT (by Kay Siegert)

http://pulsr.candylandstudios.de/


YLEISTÄ: Erilainen, pelinomainen rumpukone (verkkoversiossa äänet vain rumpuja ja lyömäsoittimia). Luokiteltavissa myös ns. verkkoäänitaiteen alueelle. Näytölle lisätään ”pulsseja”, jotka sykkiessään laukaisevat lähelle tuotuja ”sampleja” (ääniä). Syntyvä musiikki rakennetaan näitä visuaalisia elementtejä kankaalla (näytöllä) organisoimalla.

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT, TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET YMS.):  Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei myöskään äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.


112. DRONE FX - Ambient Generative Soundscape Music (by Plaino, LLC)

http://www.dronefx.com/projects/dronefx/

YLEISTÄ: Äänimaisemien sekä ambientin ja meditatiivisen musiikin tuottamiseen suunniteltu verkkosoitin. Käyttöliittymältään mikserityyppinen, mutta omaperäisten ratkaisujen vuoksi ehkä vaikeasti hallittavissa. Tuottaa musiikkia generatiivisesti (automaattisesti) käyttäjän ohjeistuksen (ohjelmoinnin) perusteella, mutta voidaan käyttää myös live-soittimena (padeja soittamalla). Äänimateriaali pohjautuu perinteisiin orkesterisoittimiin.

OMINAISUUKSIA: 5 kanavaa (soundia), jotka vaihdettavissa (käytettävissä 11 soundikatergoriaa: bass, bells, blown, bowed, drums, effects, keys, mallets, pads, plucked, voices). Kanavilla 6  säätömahdollisuutta (voimakkuus, panorointi, kesto, esiintymistiheys, rekisteri, envelope).

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT, TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET YMS.): Toimii ilman kirjautumisia, myös säätöjen tallentaminen mahdollinen avoimessa tilassa. Soivan lopputuloksen äänittäminen (tallentaminen ja jakaminen) edellyttää rekisteröitymistä. Saatavilla myös maksullinen, enemmän ominaisuuksia sisältävä ja omalle koneelle ladattava ns. desktop -versio. Myös iOS -versiot iPhonelle, iPadille (ks. kommentit).

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YMS.): Vaatii Adobe Flash Playerin (v. 10.0).


111. Live Input Effects (by Chris Wilson)

http://webaudiodemos.appspot.com/input/index.html


YLEISTÄ: Online-efektidemo eli havainnollistaa erilaisia äänen muokkauksessa käytettyjä efektejä. Äänilähteenä toimii tietokoneen (tai tietokoneen äänikorttiin liitetyn) mikrofonin ääni.

OMINAISUUKSIA: Efektejä kaikkiaan 14 kpl (Delay, Reverb, Distortion, Telephone, Gain LFO, Chorus, Flange, Ring Mod, Stereo Chorus, Stereo Flange, Octave Doubler, Mod Delay, Ping-pong Delay, LFO Filter). Kaikissa useampia säätömahdollisuuksia, myös keskeinen ominaisuus eli puhtaan (”kuivan”) ja efektoidun (”märän”) signaalin suhteen miksausmahdollisuus (Effect Mix -säädin).

Äänen visualisoinnissa (kuvaamisessa) vaihtoehtoina reaaliaikainen taajuuspylväikkö (Frequency), äänen taajuudet ajan suhteen näyttävä sonogrammi (eli spektrogrammi) (Sonogram), kolmiulotteinen sonogrammi (3D Sonogram) sekä reaaliaikaisen aaltomuodon näyttävä oskillogrammi (Waveform).

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT YM.): Avoin (maksuton).

TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET: Ei äänitys- tai tallennusmahdollisuutta.

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YMS.): Vaatii Web Audio API -tuen, esim. Google Chrome -selainohjelman.


110. AudioRecorder (by Chris Wilson)

http://webaudiodemos.appspot.com/AudioRecorder/index.html

YLEISTÄ: Omaan koneeseen liitetyltä mikrofonilta ääntä tallentava online-ääninauhuri (ns. sound recorder). Pelkistetty sekä visuaaliselta ilmeeltään että ominaisuuksiltaan (ei valikkoja tai editointi- tms. mahdollisuuksia). Näyttää sisääntulevan signaalin taajuusalueet (spektrin) reaaliaikaisena pylväikkönä ja äänitetyn materiaalin ns. aaltomuotokuvana.

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT YM.): Avoin (ei kirjautumisia).

TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET: Tallennus omalle koneelle .wav –muodossa.

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YMS.): Vaatii Web Audio API -tuen, esim. Google Chrome -selainohjelman.


109. ARABIC STRINGS (by hasenj)

http://awtar.me/


YLEISTÄ: Arabialaisiin asteikkoihin (Maqam) ja ¼ -sävelaskelviritykseen perustuva verkkosoitin, jäljittelee (mallintaa) soinniltaan perinteistä Oud -kielisointinta. Soitettavissa sekä hiirellä että näppäimistöllä.

OMINAISUUKSIA: Sävelikön laajuus lähes 4 oktaavia. Valittavissa valmiita asteikkoja (10 kpl, esim. Ajam, Kurd, Nhwnd), lisäksi mahdollisuus omien asteikkojen rakentamiseen (User 1-6) (vain transponointi eli sävelkorkeuden siirto neljäsosasävelaskelittain mahdollista) (On-valikko asteikkojen nimien yläpuolella).

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT YM.): Avoin, ei kirjatumisia.

TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET: Ei äänitys- tai tallennusmahdollisuutta.

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YM.): Tekijän mukaan tehty Firefoxille, mutta toimii parhaiten Chrome-selainohelmalla.


108. Recreating the sounds of the BBC Radiophonic Workshop (by BBC/IRFS)

http://webaudio.prototyping.bbc.co.uk/

YLEISTÄ: Elektronisen musiikin historiaa eli BBC:n Radiofonisen osaston varhaisteknologiaan keskittyvä virtuaalinen museo. Osioina Gunfire Effects (miten laukausten äänet tehtiin), Wobbulator (taajuusmoduloitu siniaaltogeneraattori), Tape Loops (looppien eli lenkkien tekeminen nauhureiden avulla) ja Ring Modulator (eli perinteisen rengasmodulaattorin toimintaperiaatteet).

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT YM.): Avoin.

TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET: Ei äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YMS.): Vaatii Web Audio API -tuen, esim. Google Chrome -selainohjelman.