191. 808 Cube (by Ray McClure, Chrome Cube Lab)

http://808cube.com/
YLEISTÄ: Rubrikin kuution pohjalta rakennettu, sattumaa (aleatoriikkaa) ja automaatiota hyödyntävä askeltava rumpusekvensseri. Perustuu Rolandin TR-808 -rumpukoneklassikon äänimaailmaan (mahdollisuus käyttää myös omalta koneelta tuotua ääntä).

OMINAISUUKSIA: Kaikkiaan 6 eri soitinta (BassDrum, SnareDrum, Percussion, HiHat, Cymbal, CowBell), joissa erilaisia soundivaihtoehtoja (vaihdettavissa kuution sivujen keskellä olevista ”miksereistä”). Mahdollisuus myös äänten tuomiseen omalta koneelta, joko mikrofonilla äänittämällä tai valmiita äänitiedostoja hinaamalla.

Kaksi eri toimintatilaa, manuaalinen (missä kuution rivejä käännellään käsin) tai automaattinen (vaihtopainike play/pause -painikkeen vieressä). Mahdollisuus rakentaa kaksi erilaista teosta tai variaatiota (joita voidaan vaihtaa VARIATION A – B -säätimestä). Myös valitun äänen transponointi (pitch shift) ylös- tai alaspäin (nuolinäppäimillä). Lisäksi RESET -painike (sekvensserin tyhjentäminen) ja temposäädin (tempo voidaan antaa myös TAP -painikkeesta).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin ja maksuton, ei äänitys-, tallennus- tai jakomahdollisuutta.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii Web Audio API -tuen eli esim. Google Chrome -selaimen.


190. MUSIMIX – ONLINE SEQUENCER (Musicmix.com)

http://www.musimix.com/sequencer.php
YLEISTÄ: Yksinkertainen ja selkeä, mp3 -muotoista ääntä käyttävä audiosekvensseri eli -raituri. Suunniteltu Musimix -sivuston yhteisöllisen säveltämisen työkaluksi, lähinnä valmiiden instrumenttiraitojen vaihtoon ja kuunteluun (ei äänimateriaalin muokkaus- tai efektointimahdollisuuksia).

OMINAISUUKSIA: Raitoja 30, joilla neljä perussäätöä: äänenvoimakkuuden liukusäädin (kovaäänisten kuva), äänen sijainti eli panorointi (L/R -säädin) sekä solo- ja mute -painikkeet (solo = tämä raita kuuluu yksin, mute = raidan vaimennus). Myös raitojen suurentaminen/pienentäminen mahdollista (ZOOM IN/ZOOM OUT -painikkeet), raitojen tyhjentäminen RESET -painikkeesta. Ei äänten muokkaus- tai efektointimahdollisuuksia, ei myöskään synkronoi (tahdista) raidoille tuotua materiaalia automaattisesti keskenään.

Uusien äänten tuominen raidalle ja raidalla olevan äänen poistaminen +/- -painikkeista. 
Valmiiden kirjastoäänten (LIBRARY SOUNDS -kansiossa) lisäksi mahdollisuus tuoda sovellukseen omia ääniä (IMPORTED SOUNDS -kansiossa) tai äänittää koneeseen kytkettyä äänilähdettä (RECORDED SOUNDS -kansiossa) (vaativat kirjautumisen ko. sivustolle).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Toimii valmiilla kirjaston äänillä (LIBRARY SOUNDS) ilman kirjautumisia tms. Omien äänten lataaminen sovellukseen (Upload -painike) tai äänittäminen omalta koneelta (Record -painike) vaatii kirjautumisen ko. sivustolle. Omien raitojen julkisuuden aste voidaan määritellä kappalekohtaisesti erikseen (yksityinen – jakaminen vain tietyille henkilöille – jako kaikille).


189. Samplr (by Chris Wilson)

https://webaudiodemos.appspot.com/Samplr/index.html
YLEISTÄ: ”Sample playback synthesizer” eli valmiiden äänitiedostojen (samplejen) käyttöön perustuva polyfoninen verkkosyntetisoija, tekijän mukaan lähtökohtana Moog Prodigyn arkkitehtuuri. Soitettavissa virtuaalisella koskettimistolla (hiirellä), tietokoneen näppäimistöllä tai ulkoisella midiohjaimella (esim. koskettimistolla).

OMINAISUUKSIA: Koskettimisto 2 oktaavin laajuinen, sävelala transponoitavissa 1-3 oktaavia sekä ylös- että alaspäin (-3,-2,-1,0,+1,+2,+3 -valikko). Perustuu siis valmiisiin äänitiedostoihin eli sampleihin, valikossa käytettävissä kaikkiaan 60 eri instrumenttia.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.) ja maksuton, ei äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii selaimen, joka tukee Web Audio API - teknologiaa (esim. Chrome). Ulkoisen midikoskettimiston käyttö vaatii Java -pluginin (Oracle) (ks. myös kommentit).


188. CLOUDS PIANO (by Plan8)

http://labs.plan8.se/cloudspiano/

YLEISTÄ: Laadukkaita sampleja käyttävä ja (lähes) viiveetön online-virtuaalipiano (tai tässä yhteydessä voidaan puhua jo flyygelistä). Soitettavissa joko tietokoneen näppäimistöllä tai ulkoisella koskettimistolla. Myös äänitys- ja tallennusmahdollisuus (palvelimelle).

OMINAISUUKSIA: Äänenmuokkausmahdollisuutena (säätiminä) vain äänenvoimakkuus (Volume) ja (tila)kaiku (Reverb level). Soitettavissa siis joko tietokoneen näppäimistöllä tai ulkoisella koskettimistolla, jonka kaikupedaalin ja muiden kontrollereiden käyttö mahdollista. Näyttää soittettavan/kuunneltavan musiikin virtuaalisella koskettimistolla. Toimii myös virtuaalisena midi-interfacena: sisältää valikon, josta voidaan valita käytettävä midi in- ja midi out -portti (Select MIDI in/Select MIDI out), eli online-midiäänilähteiden ohella voidaan soittaa myös offline eli omalla koneella olevia lokaaleja tai koneeseen liitettyjä ulkopuolisia äänilähteitä.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin ja maksuton, myös äänitys- ja tallennusmahdollisuus (tapahtuu palvelimelle, kaikki äänitetyt teokset vas. reunassa olevassa valikossa).187. DarkSide (by AngryOctopus)

http://www.angryoctopus.co.nz/synth5/synth.php


YLEISTÄ: Osittain patchaukseen eli johtokytkentöihin perustuva polyfoninen (moniääninen), ns. semi-modulaarinen syntetisoija. Jäljittelee (emuloi) analogista jänniteohjauksen tai -sääteisyyden periaatetta (VC = Voltage Control). Soitettavissa hiirellä, näppäimistöllä tai ulkoisella midikoskettimistolla.

OMINAISUUKSIA: 6 -ääninen polyfonia (mahdollista soittaa 6 ääntä samanaikaisesti). Laitteistona 2 oskillaattoria (OSC 1 & 2), matalataajuinen (ohjaus)oskillaattori (LFO), suodin (FILTER), vahvistin (AMP) sekä 2 vaippakäyrä- eli envelopegeneraattoria (ENV1, ENV2). Oskillaattoreilla aaltomuodon valinta (3 vaihtoehtoa). Oskillaattoreita voidaan miksata keskenään (BALANCE säädin), oskillaattori 2:n säätönä lisäksi viritys (TUNE) ja mm. rengasmodulaatioefekti (RING). Vahvistimessa äänenvoimakkuuden säätö (LEVEL), myös yliohjaus- eli säröefekti (DRIVE).

Laitteiston kytkennät tehdään PATCH -osiossa, missä vasemmalla puolella olevia ohjauslaitteita (OSC2, LFO, ENV1 ja ENV2) kytketään oikealla puolella oleviin ohjattaviin laitteisiin (OSC1 PITCH, OSC1 PW, FILTER CUTOFF, VCA)

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.). Rakennettu soundi (patch) voidaan tallentaa (ja jakaa) linkin muodossa (Link to this patch -painike).

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii Java -plugin- eli liitännäisohjelman (Oracle) (ks. lisäohjeita kommenteissa).186. Soundkeep Synth (by Josh Nielsen)

http://synth.soundkeep.com/YLEISTÄ: Käyttöliittymältään selkeä jänniteohjaukseen perustuva analoginen modulisyntetisoija. Laitteiston kytkentä tapahtuu osittain valikon kautta, myös tallennus- ja äänitysmahdollisuuksia.

OMINAISUUKSIA: Äänilähteenä 3 oskillaattoria (OSCILLATORS) (voivat toimia myös ohjausoskillaattoreina). Lisäksi laitteiden modulointiin (ohjaukseen) tarkoitettu matalataajuinen oskillaattori (LFO), missä säädettävissä aaltomuoto (WAVEFORM), taajuus (värähtelynopeus) (FREQ) ja amplitudi (voimakkuus) (GAIN), myös mahdollisuus synkronoida taajuus tempon kanssa (TEMPO SYNC -painike).

Lisäksi kaksi verhokäyrä- eli evelopegeneraattoria, joilla voidaan ohjata vahvistinta (äänenvoimakkuutta) (VOLUME ENVELOPE) ja suodinta (FILTERN ENVELOPE).  Verhokäyrägeneraattoreissa neljä säätömahdollisuutta: nousuaika (ATTACK), laskuaika (DECAY), pitotaso (SUSTAIN) ja päästöaika (RELEASE). Synkronoitavissa myös rytmisesti TEMPO SYNC -painikkeesta. Muokkauslaitteina kaiku (DELAY) ja suodin (FILTER), edellisessä kaiunta-ajan (TIME) ja kaiun voimakkuuden (GAIN) säädöt, suotimessa rajataajuuden (FREQ) ja sen korostuksen, resonanssin (RESONANCE) säädöt.
Itse rakennettujen äänten (tallennettavissa SAVE PATCH AS PRESET -painikkeesta) ohella mahdollisuus käyttää valmiita ääniä (soundeja) PATCH PRESETS -valikosta.
Laitteiston (moduleiden) kytkennät määriteltävissä CV PATCHES -valikosta, uusia kytkentöjä voidaan lisätä + ADD PATCH -painikkeesta.

Mahdollista äänittää soitettu musiikki (LOOP MODULE: RECORD LOOP -painike). Kyseessä on moniraitaäänitys, missä eri otot tallentuvat päällekkäisiksi raidoiksi (raitojen soitto (=päälle/pois) niiden kuvia klikkamalla, raitojen poistaminen kulmassa olevaa rastia klikkaamalla). Raidoilla ei miksaus- tai muokkausmahdollisuuksia.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.). Mahdollista tallentaa luotu soundi (patch) palvelimelle ns. presetiksi (SAVE PATCH AS PRESET -painike). Mahdollista myös äänittää syntetisoijalla soitettu musiikki (LOOP MODULE: RECORD LOOP -painike), äänitys ei tallennettavissa.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii Web Audio API -tuen, esim. Chrome- tai Safari -selainohjelman.185. SoundBox - an HTML5 synth music tracker (m @ Bits'n'Bites)

http://sb.bitsnbites.eu/
YLEISTÄ: Klassisten tracker -sekvenssereiden moderni verkkojäljitelmä eli -emulaatio. Tässä myös efektien ohjelmointi ja ulkoisen midikoskettimiston käyttö mahdollista. Uusi versio SonantLIVE -verkkotrackerista (linkki kommenteissa).

OMINAISUUKSIA: Sekvensseriosiossa 8 kanavaa (soitinta), joihin mahdollista ohjelmoida 10 erilaista tahtia (pattern) (0 – 9). Tahdeissa 32 askelta (0 – 31) ja 4-ääninen polyfonia (eli mahdollista soittaa 4 nuottia samanaikaisesti). Ohjelmointi (nuottien syöttö) voi tapahtua virtuaalista koskettimistoa, tietokoneen näppäimistöä tai ulkoista midikoskettimistoa käyttäen.

Äänilähteinä 2 oskillaattoria (Oscillator 1 & 2) ja kohinageneraattori (Noise), ohjauslaitteina verhokäyrägeneraattori (Envelope) ja matalataajuinen oskillaattori (LFO). Efekteinä (FX), mm. suotimet (Filt), tilamodulaatio (Pan), säröt (Dist, Drive) ja kaiku (Delay). Käytettävissä 23 valmista ääntä (select a  preset -valikko) sekä 5 demokappaletta (Open –valikko). Kopioi/liitä (copy/paste) -editointimahdollisuus sekä sekvensseri- että pattern-ikkunoissa. Song (=Play) - ja Stop –painikkeiden ohella Range -painike, jonka avulla voidaan soittaa jokin tietty valittu alue/tahti.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin ja maksuton (ei kirjautumisia tms.). Teos tallennettavissa ja avattavissa joko linkkinä (Save) tai projektitiedostona (koodina) (Save binary), myös eksportointi omalle koneelle  .wav -tiedostomuodossa mahdollista.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Ulkoisen midikoskettimiston käyttö vaatii Jazz-Softin Jazz -pluginohjelman.
184. SiON Tenorion (by keim_at_Si)

http://soundimpulse.sakura.ne.jp/sion-tenrion/

YLEISTÄ: Yksinkertainen, valmiisiin soundeihin ja säveliin perustuva 16 x 16-matriisisekvensseri (ei muokkaus- tai editointimahdollisuuksia). Esikuvana nimensä mukaisesti Iwain sähköinen Tenori-on -soitin.

OMINAISUUKSIA: Soittimina sähköpiano (rivit 1 - 8, ylhäältä alaspäin), basso (rivit 9 -12) ja rummut (rivit 13 - 16). Sähköpianon viritys (sävelet): f1- g1- b1- c2- f2- g2- b2- c3, basson viritys (sävelet): G - C- G- C. Rumpusoundeina (alimmat 4 riviä alhaalta ylöspäin): bassorumpu, virvelit (2 kpl) ja (sammutettu) pelti.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.) ja maksuton, ei äänitys- ja tallennusmahdollisuuksia.183. Fivorion (by Brian Arnold, Random Think Labs)

http://www.randomthink.net/labs/fivorion/
YLEISTÄ: Yksinkertainen, yhteen valmiina annettuun ääneen (soundiin) perustuva 16 x 16 matriisisekvensseri Tenori-on -soittimen hengessä.

OMINAISUUKSIA: Rivejä ja sarakkeita siis 16 kappaletta, rivien sävelikkö perustuu ns. kantasäveliin (= pianon valkoiset koskettimet) alueelta c1 - d3 (huom. korkeat sävelet alhaalla ja matalat ylhäällä). Start/Stop -painikkeen ja temposäätimen (Tempo) ohella Clear -painike (teoksen tyhjentäminen).  

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei myöskään äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.

TOIMIVUUS: Vaatii Web Audio API -tuen, esim. Google Chrome -selainohjelman.


182. Percussion Master (© Bhasinsoft India Ltd.)

http://www.ebhasin.com/apps/apps-source/percussion/files/play.phpYLEISTÄ: 16 raitaa (soitinta) käsittävä, ominaisuuksiltaan vaatimaton askeltava rumpukone.

OMINAISUUKSIA: Lähtökohdaksi valittavissa kaksi erilaista rumpu/lyömäsoitinsettiä (Electro Drums/Live Drums) (Select Kit -painikkeet), raitoja/soittimia vastaavasti 14 tai 16 kpl. Raidoilla ei säätö- tai muokkausmahdollisuuksia. Tahtien (MEASURES), niiden sisältävien iskujen (BEATS/MEASURES) ja iskujen sisältämien askelten lukumäärä (= resoluutio) (DIVISIONS/BEAT) valittavissa. Myös tempon säätömahdollisuus (BPM -valikko).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin ja maksuton (ei kirjautumisia tms.), tallennusmahdollisuus ko. palvelimelle (Save Song -painike, poistaminen Delete Song -painikkeesta). Tallentaminen ja jakaminen mahdollista myös koodina eli projektitiedostona (ilmestyy Copy or paste code -ikkunaan Share -painikkeesta).

181. WavTones – Online Audio Frequency Signal Generator (WavTones.com)

http://www.wavtones.com/functiongenerator.phpYLEISTÄ: Erilaisia aaltomuotoja ja kohinoita ja muita sähköisiä ääni-ilmiöitä tuottava verkkoäänigeneraattori. Suunnattu  lähinnä erilaisiin testitarkoituksiin mutta myös musiikillisia käyttömahdollisuuksia.  Ei tuota ääntä reaaliajassa vaan ohjelmoitu ääni ladattava ensin omalle koneelle ja kuunneltava sieltä. Maksuttoman perusversion ominaisuudet laajennettavissa maksullisilla versioilla.

OMINAISUUKSIA: Aaltomuodoissa (Tone) maksuttomassa versiossa vain sini- ja neliöaalto (Sine, Square) (Waveform -valikko), joissa valittavissa taajuus- eli sävelkorkeus (Frequency), voimakkuus (Level) ja kesto (Duration). Kohinoissa (Noise) 2 erilaista tyyppiä (White, Pink) (Type -valikko), myös erilaisia kohinakaistoja tai -nauhoja (Band). Säätömahdollisuuksina voimakkuus (Level) ja kesto (Duration). Tuottaa myös muita testikäytössä keskeisiä sähköisiä ääni-ilmiöitä, kuten pyyhkäisyjä (Sweep), purskeita (Burst), pulsseja (Pulse) jne.

Ei tuota ääntä reaaliajassa vaan ohjelmoitu ääni ladattava ensin omalle koneelle (Download .wav file -painike). Tässä yhteydessä mahdollista valita äänen samplaus- eli näytteenottotaajuus (kHz -painike) (maksuttomassa versiossa maksimina 44.1 kHz).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Perusversio maksuton ja avoin (ei kirjautumisia tms.). Ohjelmoitu ääni eksportoitavissa (tallennettavissa omalle koneelle) .wav -muodossa (Download .wav file -painike).180. SYNTHOGRAM (by Amitay Dobo et al)

http://www.synthogram.com/


YLEISTÄ: Originaali, visuaalisesti orientoitunut, käyttöliittymältään pianorullanotaatiota muistuttava yksikanavainen/raitainen sekvensseri. Ohjelmointi voi tapahtua erilaisten piirtotyökalujen ohella myös pianorullanotaation tapaan nuotteja (palkkeja) piirtämällä tai reaaliaikaisesti hiirellä nuotteja soittamalla.

OMINAISUUKSIA: Käytettävä ääni (soundi) valittavissa erilaisista perusaaltomuodoista (Sound-välilehti). Ääntä muokattavissa kaikuefektillä (Delay-säätimet). Myös käytettävät sävelet valittavissa (Harmony-välilehti): oktaavien lukumäärä eli ruudukon pystysuora resoluutio (Number of octaves: 1 – 6), alin ääni (Starting Note), sen oktaaviala (Starting Octave) sekä käytettävä asteikko (Musical Scale). Mastersäätöinä tempo (nopeus) (Speed-säädin) ja äänenvoimakkuus (kovaäänisen kuva). Askelia (ruutuja) 384 kpl (kesto ei laajennettavissa muuten kuin Speed-säädintä käyttäen).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), tallentaminen (ja jakaminen) mahdollista linkin kautta (Save and Share -painike) (kopioi selaimen osoiterivi ja tallenna/jaa sitä).

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii Html5 Web Audio API -tuen eli esimerkiksi Google Chrome -selainohjelman.


179. WebSID (by Igor Zinken)

http://www.igorski.nl/experiment/websid

YLEISTÄ: Virtuaalinen vintage -syntetisoija, mallintaa klassisen Commodore 64:n SID -äänipiiriä. Erikoisuutena kaksi erillistä koskettimistoa, joita voidaan soittaa sekä hiirellä että näppäimistöllä.

OMINAISUUKSIA: Koskettimistot polyfonisia (moniäänisiä), laajuudeltaan 2 oktaavia. Ylemmän äänialuetta voidaan transponoida ylös- ja alaspäin +/- -näppäimillä, alemman [/] -näppäimillä. Ääntä voidaan muokata efekteillä, jotka ovat jänniteohjattu suodin (FILTER), jänniteohjattu vahvistin (ENVELOPES/VOLUME) ja kaiku (ECHO). Suotimen säätöinä rajataajuus (FREQ = Frequency), rajataajuuden korostus (RES = Resolution). Suodinta ohjaavan matalataajuisen oskillaattorin (LFO = Low Frequency Oscillator -kytkin) taajuus (nopeus) ( SPD = Speed)  ja amplitudi (laajuus) (DPTH = Depth) säädettävissä. Vahvistimen säätöinä äänenvoimakkuus (VOL) sekä sitä ohjaavan verhokäyrägeneraattorin nousu- ja laskuajan säätö (ATTK = Attack, REL = Release). Kaiun säätöinä kaiunta-ajan säätö (TIME), kaiun kesto (FBCK = Feedback) ja toistojen nopeus (FREQ = Frequency).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.) ja maksuton, ei äänitys- tai tallennusmahdollisuutta.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaati Web Audio API -tuen eli esim. Google Chrome -selaimen. Toimii myös offline eli ilman verkkoyhteyttä Chrome Web Storesta hankittuna (maksuton). Tekijöiden mukaan soittaminen optimaalista joko kosketusnäytöllä tai NKRO -näppäimistöllä.


178. TrueGrid (MODULARgrid.net)

http://www.modulargrid.net/e/racks/synthYLEISTÄ: Räkkimallinen, erillisistä laitteista (moduleista) koostuva ja johtoja kytkien ohjelmoitava (patchattava) modulaarinen syntetisoija. Alkutasolla maksuton, sivustolla myynnissä suuri määrä ModularGrid -yhteisön piirissä eri räkkimalleihin kehitettyjä moduleja (maksullisia). Soitettavissa vain ulkoisella midi-koskettimistolla (ei virtuaalista koskettimistoa), soitto äänitettävissä vieressä olevalla virtuaalisella nauhurilla.

OMINAISUUKSIA: Räkkimallien lähtökohtana klassiset modulaarisyntetisoijat (Eurorack, Buchla, Moog ym.). Maksuttomana perusversiona A100 -niminen räkki, jossa 13 modulia ja n. 50 kpl valmiita, käyttäjien tekemiä soundeja tai kytkentöjä (patch) (Newest Patches -luettelo). Myös omien kytkentöjen tekeminen mahdollista (räkin tyhjentäminen Init Patch -painikkeesta). Soiton äänittäminen mahdollista viereisellä virtuaalisella kasettinauhurilla. Laitteistoa laajennettavissa yhteisön piirissä kehitetyillä maksullisilla moduleilla.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin eli toimii perustasolla ilman kirjautumisia tms., myös äänittäminen ja eksportointi mahdollista. Äänitys kuunneltavissa alapuolella olevalla playerilla (Temporary Recordings) ja tallennettavissa (eksportoitavissa) omalle koneelle .wav –muodossa (painike playerin alapuolella). Omien syntetisoijien luominen ja omien äänten (patchien) tallentaminen ko. palvelimelle vaatii kirjautumisen.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Toimii Google Chrome- ja Safari -selaimilla (ulkoisen midikoskettimiston käyttö vaatii Chromen).