207. Visual MML Editor (by Benjamin Soule)

http://benjaminsoule.fr/tools/vmml/YLEISTÄ: MML (Music Macro Language) -kieleen perustuva verkkoeditori. Musiikki voidaan ohjelmoida joko virtuaalista koskettimistoa hiirellä soittamalla tai koodia näppäimistöllä kirjoittamalla. Myös tallennus- ja eksportointimahdollisuus. Valmiita ohjelmointiesimerkkejä SAMPLES -valikossa.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.). Musiikki voidaan tallentaa ja ladata koodina (Save MML/Load MML -painikkeet) tai jakaa linkkinä (Copy URL of this Song- ja Tweet this song -painikkeet). Myös eksportointi .wav -muodossa mahdollista (render song in WAV format -painike).206. SiON140 (16dimensional.com)

http://www.16dimensional.com/sion140/


YLEISTÄ: MML -kielellä (= Music Macro Language) ohjelmoitava, ominaisuuksiltaan vaatimaton verkkosyntetisoija (osittain japaninkielinen). Musiikki ohjelmoitavissa sekä virtuaalista koskettimistoa hiirellä painelemalla että näppäimistön avulla koodia kirjoittamalla. Vaatimattomista ominaisuuksista huolimatta käyttömahdollisuuksia esim. MML -kielen opiskelu- ja testausympäristönä (MML -kielestä lisää kommentit -osiossa).

OMINAISUUKSIA: Virtuaalisessa koskettimistossa 12 säveltä (= 1 oktaavi), rekisteriä voidaan laajentaa koodaamalla (< = oktaavi ylöspäin, > = oktaavi alaspäin).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.). Musiikki tallennettavissa ja ladattavissa koodia kopioimalla ja liittämällä (eli copy/paste -menetelmällä).