174. Don’t worry be happy & Just Enough (by Bobby McFerrin)

http://bobbymcferrin.com/sing-and-play-with-bobby/


YLEISTÄ: McFerrinin vokaalitaidetta esittelevä yksinkertainen mutta selkeä verkkoraituri, remiksattavana kaksi eri teosta (Don’t Worry Be Happy & Just Enough).

OMINAISUUKSIA: Molemmissa kappaleissa 7 raitaa, kullekin mahdollisuus laittaa vain yksi ääni (toistuva looppi) (esim. bass, rhythm, harmony, melody, mouth percussion, riff).  Raitojen kuvissa laulustemmat perinteisenä notaationa. Raidat kiinteitä eli ei säätö-, muokkaus- tai efektointimahdollisuuksia.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei myöskään äänitys-, tallennus- tai jakomahdollisuuksia.

173. SiON Soundobject Quartet (by keim_at_Si)

http://wonderfl.net/c/9Xx7/fullscreen
YLEISTÄ: Visuaaliselta ilmeeltään ja äänimaailmaltaan retrohenkinen reaaliajassa soitettava remiksauskone. Harmonia- tai sointupohjainen eli tuottaa musiikkia painikkeista valittujen sointujen pohjalta.

OMINAISUUKSIA: Neljä kanavaa (soitinta): arpeggiaattori (Arpeggiator), sointu- tai padisyntetisoija (ChordPad), bassokone (BassSequencer) ja rumpukone (Drum Machine). Kaikissa kanavissa äänenvoimakkuuden säädön ohella kaksi efektiä säätöineen: (viive)kaiku (Del = Delay) ja chorus (Cho), myös vaimennuspainikkeet (Mute). Soittimiin valittavissa erilaisia tahteja tai patterneita (pattern/patternNumber property –liukusäätimet).

Eri kanavissa lisäksi yksilöllisiä säätö/ohjausmahdollisuuksia. Esimerkiksi arpeggiaattorissa joystick -tyyppinen hiirellä liikuteltava padiohjain. Bassokoneessa graafiset, hiirellä reaaliajassa muokattavat vahvistimen (VCA) ja suotimen (VCF) vaippakäyrät. Padisyntetisoijassa 10 valmista soundipresettiä (I – X -potentiometri) variaatioineen (voiceMode property -painikkeet) sekä hiirellä käytettävä liukuohjain eli Pitch Bend -säädin (pitchBend property -säädin).

Mastersäätöinä (yläreunassa) äänenvoimakkuus (volume), tempo (BPM) ja kolmikaistainen suodin (3 Band Equalizer). Harmoniaa eli sointuvaihdoksia ohjataan reaaliajassa yläreunan sointupainikkeista (valittavissa 5 eri sointua: GM7, Am9, CM7, D9 ja Em9).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei äänitys-, tallennus- tai jakomahdollisuuksia.172, BEEZ (greweb.me)

http://beez.greweb.fr:9444/

YLEISTÄ: Usean käyttäjän yhtäaikaisen työskentelyn mahdollistava (eli ns. multiuser, multiplayer) verkkosoitin tai -syntetisoija, voidaan käyttää sekä tietokoneilla että mobiililaitteilla.

OMINAISUUKSIA: Soittimen ohjaimina viisi säädintä (joystick tyyppistä x/y -ruudukkoa): carrier (parametrit: gain – bpm), modulator (parametrit: gain – finetune), FM multiplicator (parametrit: carrier – modulator), reverb (parametrit: wet – dry), filter (parametrit: resonance – frequency). Näitä voidaan käyttää yhdellä koneella, mutta ne voidaan myös jakaa alussa avautuvan linkin kautta (Create a new Hive room) muille tietokoneille tai mobiililaitteille.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Voidaan käyttää yhdellä tai useammalla tietokoneella (vaatii Chrome -selaimen). Mobiililaitteilta vaaditaan Android -käyttöjärjestelmä.


171. THEREMIN (by Luke Phillips, Femur Design)

http://www.femurdesign.com/theremin/
YLEISTÄ: Hiirellä piirtämällä soitettava verkkosyntetisoija (eli ns. piirtosoitin), nimensä mukaisesti klassisen Thereminin jäljitelmä eli simulaatio.

OMINAISUUKSIA: Äänilähteenä neljä perusaaltomuotoa (Waveform -valikko). Ääntä muokattavissa kaiulla, jossa kaiunta-ajan (Delay time) ja toistojen lukumäärän (Feedback) säädöt. Lisäksi eräänlainen klassista rengasmodulaatiota muistuttava efekti (Scuzz -säädin). Myös pää-äänenvoimakkuuden säätö (Main Volume).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei äänitys- tai tallennusmahdollisuutta.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii Chrome- tai Safari-selaimen uusimman version.


170. Text-to-Speech (by oddcast.com)

http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php

YLEISTÄ: Verkossa toimiva online -puhesyntetisoija eli ns. text-to-speech -generaattori, muuttaa kirjoitetun tekstin puheeksi.

OMINAISUUKSIA: Valittavissa kieli (30 vaihtoehtoa) ja puheääni (eri kielissä erilaisia vaihtoehtoja). Mahdollisuus myös äänen efektointiin (Effect- ja Level -valikot). Efektejä kaikkiaan 9 kpl: Pitch (sävelkorkeus), Speed (puheen nopeus), Duration (puheen kesto), Echo & Reverb (kaikuja) sekä Flange, Phaser, Bullhorn ja Whisper.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei myöskään äänitys- ja tallennusmahdollisuutta.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA):


169. HAPI Drum musical instrument (Hapitones.com)

http://www.hapitones.com/play-the-hapi-drum-online.html

YLEISTÄ: Virtuaalinen, verkossa soitettava hapi -rumpu. Sivustolla myös informaatiota ko. soittimesta ja sen taustasta.

OMINAISUUKSIA: Soitettavissa sekä hiirellä klikkailemalla että numeronäppäimillä, jälkimmäisella tavalla myös moniäänisesti (polyfonisesti) eli useampia ääniä yhtaikaa. Valittavissa erilaisia virityksiä (13 kpl). Valittu asteikko kuunneltavissa myös sivustolle liitetyllä playerilla (mini-Hapi Drum -painike).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei myöskään äänitys-, tallennus- tai jakomahdollisuuksia.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA):