104. midi2browser (by aikelab)

http://aikelab.net/midi2browser/
YLEISTÄ: Käyttöliittymältään yksinkertainen ja selkeä verkkoportaali, joka mahdollistaa verkossa olevien online-verkkosyntetisoijien käytön omaan koneeseen liitetyillä midiohjaimilla tai -sovelluksilla. Soittaminen myös tietokoneen hiirellä ja näppäimistöllä useissa tapauksissa mahdollista. Tällä hetkellä äänilähteeksi valittavissa 7 erilaista verkkosyntetisoijaa.

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT YM.): Maksuton, ei kirjautumisia tms.

TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET: Ei tallennus- tai julkaisumahdollisuuksia.

LISÄHUOMIOITA (TEKNISET VAATIMUKSET YM.): Perustuu WebMidiLink –teknologiaan. Vaatii Googlen Chrome –selainohjelman (Web Audio API –tuki) ja Jazz –pluginohjelman (Jazz-Soft.net): http://jazz-soft.net/download/Jazz-Plugin/

103. WAVE-PD1 (by Alex Gibson)

http://alxgbsn.co.uk/wavepad/

YLEISTÄ: Reaaliaikainen piirtosoitin tai padisyntetisoija, toimii sekä hiirellä piirtäen että kosketusnäytöllä (esimerkiksi iPadilla Safari-selainohjelman kautta ajettuna). Äänimateriaali klassista synteettistä ääntä (eri aaltomuotoja), myös yksinkertaisia äänenmuokkausmahdollisuuksia (suotimet, kaiut). Liikkeeseen perustuvan ohjaustapansa ja glissandopohjaisen sointimaailmansa suhteen klassisen elektronimusiikin soittimen, Thereminin moderni sukulainen.

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT YM.): Avoin (ei kirjautumisia), maksuton.

TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET:  Ei äänitys-, tallenus- tai jakomahdollisuuksia.

LISÄHUOMIOITA (TEKNISET VAATIMUKSET YM.): Vaatii Web Audio API -tuen, esim. Google Chrome -selainohjelman, Applen iOS -laitteilla Safari -selaimen uusimman version.


102. GMPlayer (GM Mapped Multi-timbre Synth for WebMidiLink) (by g200kg)

http://www.g200kg.com/en/docs/gmplayer/


YLEISTÄ: GM -midistandardin mukaisia soitinten ääniä käyttävä online-verkkosyntetisoija. Multitimbraali (moniääninen), ts. voi soittaa eri midikanaville (yht. 16 kpl) asetettuja soundeja yhtaikaa. Yksittäisiä soundeja voidaan soittaa paitsi hiirellä myös omaan koneeseen liitetyllä ulkoisella midikoskettimistolla. Voi toimia äänilähteenä myös oman koneen midi-sovelluksissa sekä WebMidiLink -standardin mukaisissa online-midisekvenssereissä (esim. linkki no. 84, WebSequencer, by g200kg).

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT YM.): Avoin, maksuton.

TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET: Ei äänitys-, tallennus- tms. mahdollisuuksia.

LISÄHUOMIOITA (TEKNISET VAATIMUKSET YM.): Vaatii Jazz MIDI plugin -apuohjelman (maksuton).


101. KEY CHORDS (by Mike Gieson)

http://www.drumbot.com/projects/key_chords/
YLEISTÄ: Sekä erillisiä sointuotteita että niistä rakennettuja sointuvaihdoksia soittava virtuaalikitara (eli käytettävissä tarvittaessa myös säestysohjelmana). Tarjolla 21 erilaista valittuun sävellajiin liittyvää sointua, myös kitaran säestyskuvio (komppikaava) rakennettavissa. Mukana haluttaessa myös sattumanvaraisuutta sekä sointukulkujen että komppikaavojen rakentamisessa.

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT YM.): Maksuton ja avoin (ei kirjautumisia, tilejä tms.).

TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET: Ei äänitys-, tallennus- tai julkaisumahdollisuuksia.


100. DRUMTRACKZ – The Online Beatbox (by zikinf.com)

http://www.zikinf.com/drumtrackz/


YLEISTÄ: Perusominaisuudet omaava askeltava rumpukone eli -sekvensseri. Raitojen ja askelten määrä rajaton (?). Käytettävissä kattava määrä preset -ääniä eri rumpuseteistä ja genreistä. Selkeä käyttöliittymä, tosin osittain ranskankielinen.

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT YM.): Avoin (tallentaminen edellyttää kirjautumista ko. sivustolle).

TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET: Tallentaminen vain palveluntarjoajan sivustolle (edellyttää kirjautumista ja tilin luomista), ei eksportointimahdollisuutta.


99. Web Audio Playground (by Chris Wilson)

http://webaudioplayground.appspot.com/#
YLEISTÄ: Uuden Web Audio API -standardin ominaisuuksia havainnollistava demonstraatio, miksei myös modulaarinen virtuaalistudio tai nimensä mukaisesti kokeellisen äänilaboratoriotoiminnan mahdollistava ”äänileikkikenttä”. Kootaan näytölle äänilähteitä ja niihin liitettyjä moduleita (äänenmuokkaus- ja -analyysilaitteita) toisiinsa virtuaalisilla johdoilla kytkemällä.

KÄYTTÖOIKEUDET, KIRJAUTUMISET, MAKSUT: Avoin, maksuton.

TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET: Ei tallennus- tai julkaisumahdollisuuksia.

LISÄHUOMIOITA (TEKNISET VAATIMUKSET YM.): Vaatii Web Audio API -tuen, esim. Google Chrome -selainohjelman.


98. Web Audio Vocoder (by Chris Wilson)

http://webaudiodemos.appspot.com/Vocoder/index.html#


YLEISTÄ: Virtuaalinen vokooderi (”a robotic voice processor”), jossa modulaattorilla (modulator) muokataan (moduloidaan) kantoaallon (carrier) materiaalia. Tässä myös mahdollisuus valita erilaisista modulaattoreista ja kantoaalloista ja muuttaa niiden painoarvoa (amplitudia/voimakkuutta, taajuutta/korkeutta) modulaatioprosessissa. Aplikaatio demonstroi hyvin paitsi itse vokooderi-efektin toimintaa myös uuden Web Audio API -standardin ominaisuuksia.

KÄYTTÖOIKEUDET, KIRJAUTUMISET, MAKSUT: Avoin, maksuton.

TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET: Ei äänitys-, tallennus- tai eksportointimahdollisuuksia.

LISÄHUOMIOITA (TEKNISET VAATIMUKSET YM.): Vaatii Web Audio API -tuen, esim. Google Chrome -selainohjelman.


97. KeyLight 3 (by Hakim El Hattab)

http://hakim.se/experiments/html5/keylight/03/YLEISTÄ: Grafiikkaa ja ääntä yhdistävä verkkoäänitaideteos, miksei myös eräänlainen musiikillinen piirto-ohjelma, missä musiikki syntyy ”äänipään” kulkiessa ”kankaalle” (tai tässä tapauksessa kolmiulotteiseen virtuaaliseen tilaan) sijoitettujen pallojen kautta.

Pallojen sijainti kankaalla vaikuttaa sävelkorkeuteen (matalat äänet ylhäällä/korkeat alhaalla) ja äänen sijaintiin stereokuvassa (vasen/oikea reuna = vasen/oikea kanava/kaiutin). Lisäksi pallojen välimatka vaikuttaa rytmiikkaan (ajoitukseen) äänipään kulkiessa pallosta toiseen (reitti ei käyttäjän määrättävissä). Äänimateriaali lyhyitä puhtaita, siniaaltomaisia pulsseja.

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT YM.): Maksuton, avoin (ei kirjautumisia).

TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET: Tallentaminen ja jakaminen linkkinä.


96. Web Audio Drumpad (by Eiji Kitamura)

http://demo.agektmr.com/drumpad/

YLEISTÄ: Yksinkertaiset mutta toimivat (lähes viiveettömät) online-rumpupadit livesoittoon. Soitettavissa sekä hiirellä että näppäimistöllä. Padeja 6 kappaletta, äänet valittavissa 11 erilaisesta presetistä.

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT, TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET YMS.): Avoin, ei äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YMS.): Vaatii Web Audio API -tuen (esim. Google Chrome –selainohjelman).


95. PATTERNSKETCH (by Patternsketch.com)

http://patternsketch.com/
YLEISTÄ: Askeltava rumpukone eli -sekvensseri. Perustuu palvelimella oleviin valmiisiin äänikokoelmiin (äänet eivät vaihdettavissa). 16 raitaa (kanavaa), askelten enimmäismäärä 64. Raitojen äänet soitettavissa myös hiirellä ja tietokoneen näppäimistöllä, joten toimii tarvittaessa myös reaaliaikaisena rumpupadina.

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT YM.): Maksuton, tallentaminen palvelimelle vaatii kirjautumisen ja oman tilin luomisen (aktivoitava oma tili kirjautumisen jälkeen tulevan sähköpostiviestin kautta).

TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET: Teos voidaan tallentaa sivunäkymänä joko palvelimelle, omalle alueelle tai se voidaan lähettää haluttuihin sähköpostiosoitteisiin linkkinä. Lisäksi mahdollisuus tehdä tuotoksesta standardi äänitiedosto joko omalle koneelle (ei vaadi kirjautumista) tai SoundCloud –pilvipalvelimelle.

LISÄHUOMIOITA (TEKNISET VAATIMUKSET YM.): Toimii tekijöiden mukaan parhaiten Firefox ja Chrome -selaimilla.


94. DRUM MACHINE (by Tomas Eriksson)

http://www.onemotion.com/flash/drum-machine/


YLEISTÄ: Yksinkertainen retrohenkinen 5 -raitainen, 16 -askelinen rumpukone (eli askeltava sekvensseri). Raidoille mahdollisuus valita joko rumpusetin eri osia tai lyömäsoittimia (soittimia kaikkiaan 18 kpl). Efektinä kaiku (viive).

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJATUMISET, MAKSUT YM.): Maksuton, avoin (ei kirjautumisia).

TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET: Ei tallennus eikä eksportointimahdollisuutta.

LISÄHUOMIOITA (TEKNISET VAATIMUKSET YM.): Vaatii FlashPlayer –pluginohjelman (Adobe).