207. Visual MML Editor (by Benjamin Soule)

http://benjaminsoule.fr/tools/vmml/YLEISTÄ: MML (Music Macro Language) -kieleen perustuva verkkoeditori. Musiikki voidaan ohjelmoida joko virtuaalista koskettimistoa hiirellä soittamalla tai koodia näppäimistöllä kirjoittamalla. Myös tallennus- ja eksportointimahdollisuus. Valmiita ohjelmointiesimerkkejä SAMPLES -valikossa.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.). Musiikki voidaan tallentaa ja ladata koodina (Save MML/Load MML -painikkeet) tai jakaa linkkinä (Copy URL of this Song- ja Tweet this song -painikkeet). Myös eksportointi .wav -muodossa mahdollista (render song in WAV format -painike).206. SiON140 (16dimensional.com)

http://www.16dimensional.com/sion140/


YLEISTÄ: MML -kielellä (= Music Macro Language) ohjelmoitava, ominaisuuksiltaan vaatimaton verkkosyntetisoija (osittain japaninkielinen). Musiikki ohjelmoitavissa sekä virtuaalista koskettimistoa hiirellä painelemalla että näppäimistön avulla koodia kirjoittamalla. Vaatimattomista ominaisuuksista huolimatta käyttömahdollisuuksia esim. MML -kielen opiskelu- ja testausympäristönä (MML -kielestä lisää kommentit -osiossa).

OMINAISUUKSIA: Virtuaalisessa koskettimistossa 12 säveltä (= 1 oktaavi), rekisteriä voidaan laajentaa koodaamalla (< = oktaavi ylöspäin, > = oktaavi alaspäin).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.). Musiikki tallennettavissa ja ladattavissa koodia kopioimalla ja liittämällä (eli copy/paste -menetelmällä).


205. SpaceDrum (by Diogenes Fernandes)

http://www.diofeher.net/spacedrum/
YLEISTÄ: Metallisen spacedrum -lyömäsoittimen virtuaaliversio. Soitettavissa sekä hiirellä että näppäimistöllä, myös äänitys- ja tallennusmahdollisuus.

OMINAISUUKSIA: Kolme eri versiota: viisisävelinen (duuripentatoninen), seitsemän säveltä käsittävä (luonnollinen molli) ja kolmetoista säveltä käsittävä versio.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjatumisia tms.) ja maksuton. Soitto äänitettävissä ja toistettavissa (äänitys- ja soittopainikkeet). Tallennus ja toisto mahdollista myös koodia kopioimalla ja liittämällä.


204. Multi-Touch Granular Sampler 1.0 (by ZYA)

http://zya.github.io/granular


YLEISTÄ: Hiirellä tai kosketusnäytöllä soitettava, ns. granulaariseen synteesiin perustuva piirtosyntetisoija.

OMINAISUUKSIA: Voidaan käyttää valmiita ääniä (sample file 1 & 2) tai omalta koneelta tuotua ääntä (drop an audio file here -osio). Ääntä muokataan/soitetaan kuvaa hiirellä/kosketusnäytöllä ylä- ja alasuunnassa (eli x- ja y-akselilla) piirtämällä (x-akseli: grain position, y-akseli: grain amplitude). Kosketusnäytöllä (esim. tableteilla) ns. multi-touch -ominaisuus eli voidaan ohjata kolmea sormea käyttäen. Säätömahdollisuuksina äänen alku- ja loppuajan säätö (attack, release), tiheys (density), hajonta (spread) ja panorointi (pan). Lisäksi transponointi oktaavin verran ylös- ja alaspäin (transpose -12/+12).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei äänitys- tai tallennusmahdollisuutta.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii Web Audio API -tuen, eli toimii esimerkiksi Chrome -selainohjelmalla (Google), myös iOS -laitteilla (iPhone, iPad).


203. Audiotool Sketch (by Audiotool feat. defrac)

https://www.defrac.com/audiotool.sketch/

YLEISTÄ: Audiotool -virtuaalistudion (ks. linkki no. 56) pelkistetty ”harjoitusversio”: laiteräkki, jossa uudentyyppisen mikserin lisäksi kolme em. studioon sisältyvää vanhaa laitetta: Beatbox 8- ja Beatbox 9- rumpukoneet sekä Bassline -bassokone. Äänitys- ja tallennusmahdollisuuksien puuttuessa käyttö lähinnä reaaliaikaisena soittimena.

OMINAISUUKSIA: Mikserissä kullekin soittimelle oma kanavansa (3 kpl). Kanavissa äänenvoimakkuuden ja panoroinnin (äänen sijainnin) säädöt. Mikserissä masterefektinä vain kaiku (Delay), säätiminä kaiun rytmi, toistojen tiheyden ja keston säädöt. Lisäksi kussakin kanavassa erikseen kaiun keston säädöt. Mikserissä lisäksi laitteisiin ohjelmoitujen tahtien (pattern) ja pankkien (bank) valintakytkimet. Mastersäätöinä äänenvoimakkuuden (Output) ja tempon (BPM) säädöt. Myös rytmin kolmimuunteisuuden määrän säätö (Groove).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.). Ohjelmoitu musiikki siis tallennettavissa tilapäisesti (session ajaksi) pankkeihin (A, B, C, D), joissa kussakin 7 tahtia (pattern). Eli ei pysyvää äänitys-, tallennus- tai eksportointimahdollisuutta.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Käytetyn ohjelmoinnin johdosta (Html5 -ohjelmointi Audiotoolin Flashin asemesta) pitäisi toimia laajemmin eri päätelaitteilla, käyttöjärjestelmillä ja selainohjelmilla.


202. SiON FM Synthesizer WF-1 (by keim_at_Si)

http://soundimpulse.sakura.ne.jp/sion-fm-synthesizer-wf-1/
http://wonderfl.net/c/fbIa/fullscreen


YLEISTÄ: Taajuusmodulaatioon (FM = Frequency Modulation) perustuva verkkosyntetisoija. Soitettavissa vain tietokoneen näppäimistöllä, säätimet toimivat hiirellä.

OMINAISUUKSIA: Valmiissa (eli preset-) soundeissa 17 pääluokkaa tai -kategoriaa (default, bass, bell, brass, guitar, lead, percus, piano, se, special, strpad, wind, world, midi, mididrum, sumidi, sumididrum). Näiden pääluokkien alla olevat soundit vaihdettavissa Voice -säätimestä tai +/- -painikkeista (myös nuolinäppäimillä). Koskettimiston laajuus hieman yli 2 oktaavia, äänten oktaaviala vaihdettavissa Q- ja W -näppäimillä (oct. -valot). Efekteinä joystick -tyyppinen suodin (Filter), kaiku (Delay) ja Chorus. Nämä efektit toimivat hiirellä eli säädettävissä reaaliaikaisesti näppäimistöllä tapahtuvan soiton aikana.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei äänitys- tai tallennusmahdollisuutta. Mahdollisuus tallentaa (ja ladata) rakennettu soundi alapuolella olevaa koodi-ikkunaa hyväksikäyttäen (P -näppäin).

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii Adoben Flash-playerin.201. PollySynth - Multiplayer Polyphonic Synthesizer (by Ray McClure and Sebastien Roux Superdeux at Secret Feature)

http://pollysynth.com/

YLEISTÄ: Mobiililaitteiden (kännyköiden, tablettien yms.) kosketusnäytöillä soitettava yhteisöllinen piirtosyntetisoija. Yhteissoitto tapahtuu siis kosketusnäyttöihin piirtämällä, isäntä- eli hosting -koneesta valittavissa olevissa ”huoneissa”. Mobiililaitteissa yksinkertaiset äänen valinta- ja muokkaussäätimet. Syntyvää lopputulosta eli ääntä ja kunkin soittajan liikkeitä seurattavissa isäntäkoneelta.

OMINAISUUKSIA: Valmiita huoneita valittavissa 27 kpl (ei mahdollisuutta omien perustamiseen). Mobiililaitteissa 8 soundivaihtoehtoa, lähinnä syntetisoituja aaltomuotoja (pallokuviot) ja 2 muokkaussäädintä.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.


200. DrumMachine pattern and voice selector (by keim_at_Si)

http://soundimpulse.sakura.ne.jp/drummachine-pattern-and-voice-selector/


YLEISTÄ: Yksinkertainen kolmikanavainen (kolme soitinta käsittävä) rumpukone. Perustuu valmiiden tahtien tai rytmien (pattern) ja soundien valintaan (ei mahdollisuutta omien rytmien ohjelmointiin tai äänenmuokkaukseen).

OMINAISUUKSIA: Kolme kanavaa/soitinta: bassorumpu, virveli ja hi-hat. Kussakin 16 tahti- eli patternvaihtoehtoa (valitaan liukusäätimillä) ja 6 soundivaihtoehtoa (voice -säädin). Ei mahdollisuutta omien tahtien rakentamiseen tai soitinten soundien muokkaamiseen. Kanavissa äänenvoimakkuuden säädin (volume) ja mykistyskytkin (mute). Mastersäätönä tempon säätö (BPM = Beats Per Minute).


KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.


199. Web Audio Synth Pad (by Matt West)

http://codepen.io/matt-west/full/lAFnxYLEISTÄ: Yksinkertainen ja ominaisuuksiltaan vaatimaton (mutta siksi helppokäyttöinen) padisyntetisoija tai piirtosoitin. Toimii useilla eri päätelaitteilla, käyttöjärjestelmillä ja selainohjelmilla.

OMINAISUUKSIA: Äänen voimakkuus ja korkeus riippuu kursorin sijainnista: matalat äänet vasemmalla – korkeat äänet oikealla (äänen taajuus- eli korkeusalue 261–439 Hz), hiljaiset äänet alhaalla – voimakkaat äänet ylhäällä. Ei mahdollisuuksia äänen (soundin) vaihtoon tai muokkaukseen (efektointiin).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei myöskään äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.

198. Active Sonar Sequencer (by keim_at_Si)

http://soundimpulse.sakura.ne.jp/active-sonar-sequencer/

http://wonderfl.net/c/peI7/fullscreen


YLEISTÄ: Nimensä mukaisesti tutkasta käyttöliittymäänsä vaikutteita saanut sekvensseri. Mahdollistaa myös äänten rytmisesti vapaan sijoittelun eli ns. vapaapulsatiivisuuden. Toinen linkeistä taustamusiikilla varustettu versio.

OMINAISUUKSIA:  Ohjelmointi tapahtuu nuotteja (kolmioita) kehille hiirellä asettelemalla. Käytettävissä 8 säveltä (d -mollipentatonisen asteikon säveliä), matalat ulommilla, korkeat sisemmillä kehillä. Askelia (ympyrän säteitä) 16 kpl, mutta myös niiden ulkopuolelle tapahtuva äänten sijoittelu mahdollista. Hiirellä vetäisemällä kolmiot (sävelet) voidaan saada liikkeeseen, jolloin lopputulokseen saadaan satunnaisuuteen perustuvaa jatkuvaa muutosta. Äänen (soundin) vaihtaminen ei mahdollista mutta äänenvärin muokkaus mahdollista kolmikaistaisella ekvalisaattorilla (taajuuskorjaimella) (Low, Middle, High –säätimet). Lisäksi nopeus- tai temposäädin (BPM).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei myöskään äänitys- ja tallennusmahdollisuutta.


197. Virtual Drum Machine – Drum Sequencer (VirtualDrumming.com)

http://www.virtualdrumming.com/drums/windows/virtual-drum-machine.html
YLEISTÄ: Rumpunotaation periaatteella toimiva rumpukone (askeltava sekvensseri). Näytön virtuaaliset rummut eivät reaaliaikaisesti soitettavissa.

OMINAISUUKSIA: Ohjelmoidaan perinteisellä rumpunotaatiolla, nuotteja viivastoilla päälle/pois laittamalla. Sekvenssin pituus 2 tahtia, resoluutio 4 askelta (16-nuottia) iskua kohden. Viivastolla kolme rumpusoundia tai -kanavaa: HI-HAT, SNARE DRUM & BASS DRUM, mahdollisuus vaihtaa soundeja (SOUND –valikko) (luokiteltu eri rumpaleiden mukaan, esim. Cobham, Bland, Bonham jne.). Valmiita komppeja 3 kpl (ROCK, FUNKY, DANCE) ja kaksi tyhjää pohjavaihtoehtoa (4/4- ja 3/4 –tahtilajeissa). Play/pause –painikkeiden ohella tempopainikkeet (= kelauspainikkeet, 3 eri tempovaihtoehtoa) ja metronomi (päälle/pois on/off –painikkeesta). Näytön virtuaaliset rummut näyttävät ohjelmoidun rumpukompin animoituna, ts. kapuloiden ja pedaalin liikkeinä (näytön rummut eivät soitettavissa reaaliaikaisesti esim. näppäimistön tai hiiren avulla).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin ja maksuton, ei tallennusmahdollisuuksia.


196. PLAYHARP (Playharp.com)

http://www.playharp.com/play-harp-here/
YLEISTÄ: Playharp.com -sivuston virtuaalinen, hiirellä soitettava harppu. Käytettävissä kolme viritykseltään erilaista versiota.

OMINAISUUKSIA: Sisältää kolme eri moodia eli eri tavalla viritettyä harppua (Home D, Home G, Home A), kussakin myös valmis taustasäestys (Play/Stop -painikkeet).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.

195. Musical Keyboard - JS Dynamic Audio Synth (by Keith William Horwood)

http://keithwhor.com/music/

YLEISTÄ: Virtuaalinen koskettimisto, soitettavissa sekä hiirellä että näppäimistöllä.

OMINAISUUKSIA: Koskettimiston laajuus 3 oktaavia, rekisteri muutettavissa (Range +/- -painikkeilla tai nuolinäppäimillä). Neljä eri äänivaihtoehtoa (Sound –valikko): Keyboard, Organ, Acoustic Guitar, EDM (modulated piano). Käytettävyyttä heikentää viiveen (latenssin) ohella se, että kaikki sävelet eivät soitettavíssa skandinaavisella näppäimistöllä.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin ja maksuton (ei kirjautumisia tms.), ei äänitys- tai tallennusmahdollisuutta.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA):


194. (Multi)touch Synthesizer (by igorski.nl)

http://www.igorski.nl/experiment/touchsynth
YLEISTÄ: Hiirellä tai sormilla (kosketusnäytöllä) soitettava padisyntetisoija. Kaksi erillistä padia, toinen äänen tuottamista ja toinen sen reaaliaikaista muokkaamista varten. Myös äänitys- ja eksportointimahdollisuus.

OMINAISUUKSIA: Kaksi padia, toinen (sininen) sävelten tuottamista varten (matalat sävelet ylhäällä – korkeat alhaalla, lyhyet äänet vasemmalla – pitkät oikealla), toinen (keltainen) äänen muokkausta varten. Moniäänisyys mahdollista eli toimii parhaiten kosketusnäytöillä useampia sormia käyttäen.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.). Soiton äänittäminen (record output -painike) ja myös äänitteen eksportointi omalle koneelle (.wav -muodossa) mahdollista.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii Web Audio API -tuen, esim. Chrome -selainohjelman.


193. Robert Moog's 78th Birthday (Google’s doodle team)

http://www.google.com/doodles/robert-moogs-78th-birthday

YLEISTÄ: Monofonisen (yksiäänisen) Minimoogin jäljitelmä (emulaatio), Robert Moogin 78 -vuotispäivän kunniaksi vuonna 2012 julkaistu Googlen logo (eli ns. doodle). Soitettavissa sekä hiirellä että näppäimistöllä, myös äänitys- ja jako mahdollisuus (virtuaalista kelanauhuria käyttäen).

OMINAISUUKSIA: Äänilähteenä kolme oskillaattoria (OSCILLATORS) säätöineen, muokkauslaitteina jänniteohjattava suodin (FILTER) ja vahvistin (ENVELOPE) verhokäyrägeneraattoreineen. Mikseri -osiossa (MIXER) pää-äänenvoimakkuussäädin (Master Volume) ja oskillaattoreiden voimakkuuden säädöt. Lisäksi modulaatiopyörä (Modulation Wheel). Nimien puuttumien säätimistä heikentää käytettävyyttä.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia, tilien luonteja tms.). Äänitysmahdollisuus vieressä olevalla virtuaalisella kelanauhurilla (neljä päällekkäistä raitaa, raidat valitaan volume -mittaria klikkaamalla). Teoksen tallentaminen äänitiedostona ei mahdollista mutta jaettavissa Google+ -yhteisössä tai linkin kautta.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii Web Audio API -tuen eli esim. Googlen Chrome -selainohjelman.


192. DJ-TURNTABLE (by Tomas Eriksson)

http://www.onemotion.com/flash/dj-turntable/
YLEISTÄ: Vinyylisoitin virtuaaliseen skrätsäyksen harjoitteluun.

OMINAISUUKSIA: Äänenvoimakkuussäätimen (Volume) ohella tempon (nopeuden) säätö (Speed). Muokkausmahdollisuuksina eli efekteinä (ylipäästö)suodin ja kaiku, joiden vaikutusta - eli alkuperäisen (eli kuivan, dry) ja efektoidun (eli märän, wet) äänen suhdetta -muutettavissa Effects -säätimestä. Efekteissä lisäksi suotimen rajataajuuden säätö (Cutoff -säädin), kaiun toistojen keston (Echo) ja toistojen välisen ajan (Distance) säädöt. Vamiin kappaleen lisäksi mahdollisuus käyttää omalta koneelta tuotavaa mp3 -musiikkia (Load MP3 -painike).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin ja maksuton (ei kirjautumisia tms.), ei äänitys- ja tallennusmahdollisuutta.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii FlashPlayer -pluginohjelman (Adobe).


191. 808 Cube (by Ray McClure, Chrome Cube Lab)

http://808cube.com/
YLEISTÄ: Rubrikin kuution pohjalta rakennettu, sattumaa (aleatoriikkaa) ja automaatiota hyödyntävä askeltava rumpusekvensseri. Perustuu Rolandin TR-808 -rumpukoneklassikon äänimaailmaan (mahdollisuus käyttää myös omalta koneelta tuotua ääntä).

OMINAISUUKSIA: Kaikkiaan 6 eri soitinta (BassDrum, SnareDrum, Percussion, HiHat, Cymbal, CowBell), joissa erilaisia soundivaihtoehtoja (vaihdettavissa kuution sivujen keskellä olevista ”miksereistä”). Mahdollisuus myös äänten tuomiseen omalta koneelta, joko mikrofonilla äänittämällä tai valmiita äänitiedostoja hinaamalla.

Kaksi eri toimintatilaa, manuaalinen (missä kuution rivejä käännellään käsin) tai automaattinen (vaihtopainike play/pause -painikkeen vieressä). Mahdollisuus rakentaa kaksi erilaista teosta tai variaatiota (joita voidaan vaihtaa VARIATION A – B -säätimestä). Myös valitun äänen transponointi (pitch shift) ylös- tai alaspäin (nuolinäppäimillä). Lisäksi RESET -painike (sekvensserin tyhjentäminen) ja temposäädin (tempo voidaan antaa myös TAP -painikkeesta).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin ja maksuton, ei äänitys-, tallennus- tai jakomahdollisuutta.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii Web Audio API -tuen eli esim. Google Chrome -selaimen.


190. MUSIMIX – ONLINE SEQUENCER (Musicmix.com)

http://www.musimix.com/sequencer.php
YLEISTÄ: Yksinkertainen ja selkeä, mp3 -muotoista ääntä käyttävä audiosekvensseri eli -raituri. Suunniteltu Musimix -sivuston yhteisöllisen säveltämisen työkaluksi, lähinnä valmiiden instrumenttiraitojen vaihtoon ja kuunteluun (ei äänimateriaalin muokkaus- tai efektointimahdollisuuksia).

OMINAISUUKSIA: Raitoja 30, joilla neljä perussäätöä: äänenvoimakkuuden liukusäädin (kovaäänisten kuva), äänen sijainti eli panorointi (L/R -säädin) sekä solo- ja mute -painikkeet (solo = tämä raita kuuluu yksin, mute = raidan vaimennus). Myös raitojen suurentaminen/pienentäminen mahdollista (ZOOM IN/ZOOM OUT -painikkeet), raitojen tyhjentäminen RESET -painikkeesta. Ei äänten muokkaus- tai efektointimahdollisuuksia, ei myöskään synkronoi (tahdista) raidoille tuotua materiaalia automaattisesti keskenään.

Uusien äänten tuominen raidalle ja raidalla olevan äänen poistaminen +/- -painikkeista. 
Valmiiden kirjastoäänten (LIBRARY SOUNDS -kansiossa) lisäksi mahdollisuus tuoda sovellukseen omia ääniä (IMPORTED SOUNDS -kansiossa) tai äänittää koneeseen kytkettyä äänilähdettä (RECORDED SOUNDS -kansiossa) (vaativat kirjautumisen ko. sivustolle).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Toimii valmiilla kirjaston äänillä (LIBRARY SOUNDS) ilman kirjautumisia tms. Omien äänten lataaminen sovellukseen (Upload -painike) tai äänittäminen omalta koneelta (Record -painike) vaatii kirjautumisen ko. sivustolle. Omien raitojen julkisuuden aste voidaan määritellä kappalekohtaisesti erikseen (yksityinen – jakaminen vain tietyille henkilöille – jako kaikille).


189. Samplr (by Chris Wilson)

https://webaudiodemos.appspot.com/Samplr/index.html
YLEISTÄ: ”Sample playback synthesizer” eli valmiiden äänitiedostojen (samplejen) käyttöön perustuva polyfoninen verkkosyntetisoija, tekijän mukaan lähtökohtana Moog Prodigyn arkkitehtuuri. Soitettavissa virtuaalisella koskettimistolla (hiirellä), tietokoneen näppäimistöllä tai ulkoisella midiohjaimella (esim. koskettimistolla).

OMINAISUUKSIA: Koskettimisto 2 oktaavin laajuinen, sävelala transponoitavissa 1-3 oktaavia sekä ylös- että alaspäin (-3,-2,-1,0,+1,+2,+3 -valikko). Perustuu siis valmiisiin äänitiedostoihin eli sampleihin, valikossa käytettävissä kaikkiaan 60 eri instrumenttia.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.) ja maksuton, ei äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii selaimen, joka tukee Web Audio API - teknologiaa (esim. Chrome). Ulkoisen midikoskettimiston käyttö vaatii Java -pluginin (Oracle) (ks. myös kommentit).


188. CLOUDS PIANO (by Plan8)

http://labs.plan8.se/cloudspiano/

YLEISTÄ: Laadukkaita sampleja käyttävä ja (lähes) viiveetön online-virtuaalipiano (tai tässä yhteydessä voidaan puhua jo flyygelistä). Soitettavissa joko tietokoneen näppäimistöllä tai ulkoisella koskettimistolla. Myös äänitys- ja tallennusmahdollisuus (palvelimelle).

OMINAISUUKSIA: Äänenmuokkausmahdollisuutena (säätiminä) vain äänenvoimakkuus (Volume) ja (tila)kaiku (Reverb level). Soitettavissa siis joko tietokoneen näppäimistöllä tai ulkoisella koskettimistolla, jonka kaikupedaalin ja muiden kontrollereiden käyttö mahdollista. Näyttää soittettavan/kuunneltavan musiikin virtuaalisella koskettimistolla. Toimii myös virtuaalisena midi-interfacena: sisältää valikon, josta voidaan valita käytettävä midi in- ja midi out -portti (Select MIDI in/Select MIDI out), eli online-midiäänilähteiden ohella voidaan soittaa myös offline eli omalla koneella olevia lokaaleja tai koneeseen liitettyjä ulkopuolisia äänilähteitä.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin ja maksuton, myös äänitys- ja tallennusmahdollisuus (tapahtuu palvelimelle, kaikki äänitetyt teokset vas. reunassa olevassa valikossa).187. DarkSide (by AngryOctopus)

http://www.angryoctopus.co.nz/synth5/synth.php


YLEISTÄ: Osittain patchaukseen eli johtokytkentöihin perustuva polyfoninen (moniääninen), ns. semi-modulaarinen syntetisoija. Jäljittelee (emuloi) analogista jänniteohjauksen tai -sääteisyyden periaatetta (VC = Voltage Control). Soitettavissa hiirellä, näppäimistöllä tai ulkoisella midikoskettimistolla.

OMINAISUUKSIA: 6 -ääninen polyfonia (mahdollista soittaa 6 ääntä samanaikaisesti). Laitteistona 2 oskillaattoria (OSC 1 & 2), matalataajuinen (ohjaus)oskillaattori (LFO), suodin (FILTER), vahvistin (AMP) sekä 2 vaippakäyrä- eli envelopegeneraattoria (ENV1, ENV2). Oskillaattoreilla aaltomuodon valinta (3 vaihtoehtoa). Oskillaattoreita voidaan miksata keskenään (BALANCE säädin), oskillaattori 2:n säätönä lisäksi viritys (TUNE) ja mm. rengasmodulaatioefekti (RING). Vahvistimessa äänenvoimakkuuden säätö (LEVEL), myös yliohjaus- eli säröefekti (DRIVE).

Laitteiston kytkennät tehdään PATCH -osiossa, missä vasemmalla puolella olevia ohjauslaitteita (OSC2, LFO, ENV1 ja ENV2) kytketään oikealla puolella oleviin ohjattaviin laitteisiin (OSC1 PITCH, OSC1 PW, FILTER CUTOFF, VCA)

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.). Rakennettu soundi (patch) voidaan tallentaa (ja jakaa) linkin muodossa (Link to this patch -painike).

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii Java -plugin- eli liitännäisohjelman (Oracle) (ks. lisäohjeita kommenteissa).186. Soundkeep Synth (by Josh Nielsen)

http://synth.soundkeep.com/YLEISTÄ: Käyttöliittymältään selkeä jänniteohjaukseen perustuva analoginen modulisyntetisoija. Laitteiston kytkentä tapahtuu osittain valikon kautta, myös tallennus- ja äänitysmahdollisuuksia.

OMINAISUUKSIA: Äänilähteenä 3 oskillaattoria (OSCILLATORS) (voivat toimia myös ohjausoskillaattoreina). Lisäksi laitteiden modulointiin (ohjaukseen) tarkoitettu matalataajuinen oskillaattori (LFO), missä säädettävissä aaltomuoto (WAVEFORM), taajuus (värähtelynopeus) (FREQ) ja amplitudi (voimakkuus) (GAIN), myös mahdollisuus synkronoida taajuus tempon kanssa (TEMPO SYNC -painike).

Lisäksi kaksi verhokäyrä- eli evelopegeneraattoria, joilla voidaan ohjata vahvistinta (äänenvoimakkuutta) (VOLUME ENVELOPE) ja suodinta (FILTERN ENVELOPE).  Verhokäyrägeneraattoreissa neljä säätömahdollisuutta: nousuaika (ATTACK), laskuaika (DECAY), pitotaso (SUSTAIN) ja päästöaika (RELEASE). Synkronoitavissa myös rytmisesti TEMPO SYNC -painikkeesta. Muokkauslaitteina kaiku (DELAY) ja suodin (FILTER), edellisessä kaiunta-ajan (TIME) ja kaiun voimakkuuden (GAIN) säädöt, suotimessa rajataajuuden (FREQ) ja sen korostuksen, resonanssin (RESONANCE) säädöt.
Itse rakennettujen äänten (tallennettavissa SAVE PATCH AS PRESET -painikkeesta) ohella mahdollisuus käyttää valmiita ääniä (soundeja) PATCH PRESETS -valikosta.
Laitteiston (moduleiden) kytkennät määriteltävissä CV PATCHES -valikosta, uusia kytkentöjä voidaan lisätä + ADD PATCH -painikkeesta.

Mahdollista äänittää soitettu musiikki (LOOP MODULE: RECORD LOOP -painike). Kyseessä on moniraitaäänitys, missä eri otot tallentuvat päällekkäisiksi raidoiksi (raitojen soitto (=päälle/pois) niiden kuvia klikkamalla, raitojen poistaminen kulmassa olevaa rastia klikkaamalla). Raidoilla ei miksaus- tai muokkausmahdollisuuksia.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.). Mahdollista tallentaa luotu soundi (patch) palvelimelle ns. presetiksi (SAVE PATCH AS PRESET -painike). Mahdollista myös äänittää syntetisoijalla soitettu musiikki (LOOP MODULE: RECORD LOOP -painike), äänitys ei tallennettavissa.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii Web Audio API -tuen, esim. Chrome- tai Safari -selainohjelman.185. SoundBox - an HTML5 synth music tracker (m @ Bits'n'Bites)

http://sb.bitsnbites.eu/
YLEISTÄ: Klassisten tracker -sekvenssereiden moderni verkkojäljitelmä eli -emulaatio. Tässä myös efektien ohjelmointi ja ulkoisen midikoskettimiston käyttö mahdollista. Uusi versio SonantLIVE -verkkotrackerista (linkki kommenteissa).

OMINAISUUKSIA: Sekvensseriosiossa 8 kanavaa (soitinta), joihin mahdollista ohjelmoida 10 erilaista tahtia (pattern) (0 – 9). Tahdeissa 32 askelta (0 – 31) ja 4-ääninen polyfonia (eli mahdollista soittaa 4 nuottia samanaikaisesti). Ohjelmointi (nuottien syöttö) voi tapahtua virtuaalista koskettimistoa, tietokoneen näppäimistöä tai ulkoista midikoskettimistoa käyttäen.

Äänilähteinä 2 oskillaattoria (Oscillator 1 & 2) ja kohinageneraattori (Noise), ohjauslaitteina verhokäyrägeneraattori (Envelope) ja matalataajuinen oskillaattori (LFO). Efekteinä (FX), mm. suotimet (Filt), tilamodulaatio (Pan), säröt (Dist, Drive) ja kaiku (Delay). Käytettävissä 23 valmista ääntä (select a  preset -valikko) sekä 5 demokappaletta (Open –valikko). Kopioi/liitä (copy/paste) -editointimahdollisuus sekä sekvensseri- että pattern-ikkunoissa. Song (=Play) - ja Stop –painikkeiden ohella Range -painike, jonka avulla voidaan soittaa jokin tietty valittu alue/tahti.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin ja maksuton (ei kirjautumisia tms.). Teos tallennettavissa ja avattavissa joko linkkinä (Save) tai projektitiedostona (koodina) (Save binary), myös eksportointi omalle koneelle  .wav -tiedostomuodossa mahdollista.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Ulkoisen midikoskettimiston käyttö vaatii Jazz-Softin Jazz -pluginohjelman.
184. SiON Tenorion (by keim_at_Si)

http://soundimpulse.sakura.ne.jp/sion-tenrion/

YLEISTÄ: Yksinkertainen, valmiisiin soundeihin ja säveliin perustuva 16 x 16-matriisisekvensseri (ei muokkaus- tai editointimahdollisuuksia). Esikuvana nimensä mukaisesti Iwain sähköinen Tenori-on -soitin.

OMINAISUUKSIA: Soittimina sähköpiano (rivit 1 - 8, ylhäältä alaspäin), basso (rivit 9 -12) ja rummut (rivit 13 - 16). Sähköpianon viritys (sävelet): f1- g1- b1- c2- f2- g2- b2- c3, basson viritys (sävelet): G - C- G- C. Rumpusoundeina (alimmat 4 riviä alhaalta ylöspäin): bassorumpu, virvelit (2 kpl) ja (sammutettu) pelti.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.) ja maksuton, ei äänitys- ja tallennusmahdollisuuksia.183. Fivorion (by Brian Arnold, Random Think Labs)

http://www.randomthink.net/labs/fivorion/
YLEISTÄ: Yksinkertainen, yhteen valmiina annettuun ääneen (soundiin) perustuva 16 x 16 matriisisekvensseri Tenori-on -soittimen hengessä.

OMINAISUUKSIA: Rivejä ja sarakkeita siis 16 kappaletta, rivien sävelikkö perustuu ns. kantasäveliin (= pianon valkoiset koskettimet) alueelta c1 - d3 (huom. korkeat sävelet alhaalla ja matalat ylhäällä). Start/Stop -painikkeen ja temposäätimen (Tempo) ohella Clear -painike (teoksen tyhjentäminen).  

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei myöskään äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.

TOIMIVUUS: Vaatii Web Audio API -tuen, esim. Google Chrome -selainohjelman.


182. Percussion Master (© Bhasinsoft India Ltd.)

http://www.ebhasin.com/apps/apps-source/percussion/files/play.phpYLEISTÄ: 16 raitaa (soitinta) käsittävä, ominaisuuksiltaan vaatimaton askeltava rumpukone.

OMINAISUUKSIA: Lähtökohdaksi valittavissa kaksi erilaista rumpu/lyömäsoitinsettiä (Electro Drums/Live Drums) (Select Kit -painikkeet), raitoja/soittimia vastaavasti 14 tai 16 kpl. Raidoilla ei säätö- tai muokkausmahdollisuuksia. Tahtien (MEASURES), niiden sisältävien iskujen (BEATS/MEASURES) ja iskujen sisältämien askelten lukumäärä (= resoluutio) (DIVISIONS/BEAT) valittavissa. Myös tempon säätömahdollisuus (BPM -valikko).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin ja maksuton (ei kirjautumisia tms.), tallennusmahdollisuus ko. palvelimelle (Save Song -painike, poistaminen Delete Song -painikkeesta). Tallentaminen ja jakaminen mahdollista myös koodina eli projektitiedostona (ilmestyy Copy or paste code -ikkunaan Share -painikkeesta).

181. WavTones – Online Audio Frequency Signal Generator (WavTones.com)

http://www.wavtones.com/functiongenerator.phpYLEISTÄ: Erilaisia aaltomuotoja ja kohinoita ja muita sähköisiä ääni-ilmiöitä tuottava verkkoäänigeneraattori. Suunnattu  lähinnä erilaisiin testitarkoituksiin mutta myös musiikillisia käyttömahdollisuuksia.  Ei tuota ääntä reaaliajassa vaan ohjelmoitu ääni ladattava ensin omalle koneelle ja kuunneltava sieltä. Maksuttoman perusversion ominaisuudet laajennettavissa maksullisilla versioilla.

OMINAISUUKSIA: Aaltomuodoissa (Tone) maksuttomassa versiossa vain sini- ja neliöaalto (Sine, Square) (Waveform -valikko), joissa valittavissa taajuus- eli sävelkorkeus (Frequency), voimakkuus (Level) ja kesto (Duration). Kohinoissa (Noise) 2 erilaista tyyppiä (White, Pink) (Type -valikko), myös erilaisia kohinakaistoja tai -nauhoja (Band). Säätömahdollisuuksina voimakkuus (Level) ja kesto (Duration). Tuottaa myös muita testikäytössä keskeisiä sähköisiä ääni-ilmiöitä, kuten pyyhkäisyjä (Sweep), purskeita (Burst), pulsseja (Pulse) jne.

Ei tuota ääntä reaaliajassa vaan ohjelmoitu ääni ladattava ensin omalle koneelle (Download .wav file -painike). Tässä yhteydessä mahdollista valita äänen samplaus- eli näytteenottotaajuus (kHz -painike) (maksuttomassa versiossa maksimina 44.1 kHz).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Perusversio maksuton ja avoin (ei kirjautumisia tms.). Ohjelmoitu ääni eksportoitavissa (tallennettavissa omalle koneelle) .wav -muodossa (Download .wav file -painike).180. SYNTHOGRAM (by Amitay Dobo et al)

http://www.synthogram.com/


YLEISTÄ: Originaali, visuaalisesti orientoitunut, käyttöliittymältään pianorullanotaatiota muistuttava yksikanavainen/raitainen sekvensseri. Ohjelmointi voi tapahtua erilaisten piirtotyökalujen ohella myös pianorullanotaation tapaan nuotteja (palkkeja) piirtämällä tai reaaliaikaisesti hiirellä nuotteja soittamalla.

OMINAISUUKSIA: Käytettävä ääni (soundi) valittavissa erilaisista perusaaltomuodoista (Sound-välilehti). Ääntä muokattavissa kaikuefektillä (Delay-säätimet). Myös käytettävät sävelet valittavissa (Harmony-välilehti): oktaavien lukumäärä eli ruudukon pystysuora resoluutio (Number of octaves: 1 – 6), alin ääni (Starting Note), sen oktaaviala (Starting Octave) sekä käytettävä asteikko (Musical Scale). Mastersäätöinä tempo (nopeus) (Speed-säädin) ja äänenvoimakkuus (kovaäänisen kuva). Askelia (ruutuja) 384 kpl (kesto ei laajennettavissa muuten kuin Speed-säädintä käyttäen).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), tallentaminen (ja jakaminen) mahdollista linkin kautta (Save and Share -painike) (kopioi selaimen osoiterivi ja tallenna/jaa sitä).

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii Html5 Web Audio API -tuen eli esimerkiksi Google Chrome -selainohjelman.


179. WebSID (by Igor Zinken)

http://www.igorski.nl/experiment/websid

YLEISTÄ: Virtuaalinen vintage -syntetisoija, mallintaa klassisen Commodore 64:n SID -äänipiiriä. Erikoisuutena kaksi erillistä koskettimistoa, joita voidaan soittaa sekä hiirellä että näppäimistöllä.

OMINAISUUKSIA: Koskettimistot polyfonisia (moniäänisiä), laajuudeltaan 2 oktaavia. Ylemmän äänialuetta voidaan transponoida ylös- ja alaspäin +/- -näppäimillä, alemman [/] -näppäimillä. Ääntä voidaan muokata efekteillä, jotka ovat jänniteohjattu suodin (FILTER), jänniteohjattu vahvistin (ENVELOPES/VOLUME) ja kaiku (ECHO). Suotimen säätöinä rajataajuus (FREQ = Frequency), rajataajuuden korostus (RES = Resolution). Suodinta ohjaavan matalataajuisen oskillaattorin (LFO = Low Frequency Oscillator -kytkin) taajuus (nopeus) ( SPD = Speed)  ja amplitudi (laajuus) (DPTH = Depth) säädettävissä. Vahvistimen säätöinä äänenvoimakkuus (VOL) sekä sitä ohjaavan verhokäyrägeneraattorin nousu- ja laskuajan säätö (ATTK = Attack, REL = Release). Kaiun säätöinä kaiunta-ajan säätö (TIME), kaiun kesto (FBCK = Feedback) ja toistojen nopeus (FREQ = Frequency).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.) ja maksuton, ei äänitys- tai tallennusmahdollisuutta.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaati Web Audio API -tuen eli esim. Google Chrome -selaimen. Toimii myös offline eli ilman verkkoyhteyttä Chrome Web Storesta hankittuna (maksuton). Tekijöiden mukaan soittaminen optimaalista joko kosketusnäytöllä tai NKRO -näppäimistöllä.


178. TrueGrid (MODULARgrid.net)

http://www.modulargrid.net/e/racks/synthYLEISTÄ: Räkkimallinen, erillisistä laitteista (moduleista) koostuva ja johtoja kytkien ohjelmoitava (patchattava) modulaarinen syntetisoija. Alkutasolla maksuton, sivustolla myynnissä suuri määrä ModularGrid -yhteisön piirissä eri räkkimalleihin kehitettyjä moduleja (maksullisia). Soitettavissa vain ulkoisella midi-koskettimistolla (ei virtuaalista koskettimistoa), soitto äänitettävissä vieressä olevalla virtuaalisella nauhurilla.

OMINAISUUKSIA: Räkkimallien lähtökohtana klassiset modulaarisyntetisoijat (Eurorack, Buchla, Moog ym.). Maksuttomana perusversiona A100 -niminen räkki, jossa 13 modulia ja n. 50 kpl valmiita, käyttäjien tekemiä soundeja tai kytkentöjä (patch) (Newest Patches -luettelo). Myös omien kytkentöjen tekeminen mahdollista (räkin tyhjentäminen Init Patch -painikkeesta). Soiton äänittäminen mahdollista viereisellä virtuaalisella kasettinauhurilla. Laitteistoa laajennettavissa yhteisön piirissä kehitetyillä maksullisilla moduleilla.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin eli toimii perustasolla ilman kirjautumisia tms., myös äänittäminen ja eksportointi mahdollista. Äänitys kuunneltavissa alapuolella olevalla playerilla (Temporary Recordings) ja tallennettavissa (eksportoitavissa) omalle koneelle .wav –muodossa (painike playerin alapuolella). Omien syntetisoijien luominen ja omien äänten (patchien) tallentaminen ko. palvelimelle vaatii kirjautumisen.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Toimii Google Chrome- ja Safari -selaimilla (ulkoisen midikoskettimiston käyttö vaatii Chromen).

177. Sinsy (by Sinsy working group: Keiichi Tokuda, Keiichiro Oura, Kazuhiro Nakamura & Yoshihiko Nankaku)

http://sinsy.jp/

YLEISTÄ: Virtuaalinen vokalisti eli laulusyntetisoija, tuottaa laulua sivustolle ladattujen XML -notaatio- eli nuotinkirjoitustiedostojen pohjalta.

OMINAISUUKSIA: Käytettävänä kielenä japani ja englanti, jälkimmäisessä 2 eri äänivaihtoehtoa (Vocal -valikko). Myös äänen soundiin, vibratoon ja vireyteen liittyviä muokkausmahdollisuuksia (Gender param., Vibrato Intensity ja Pitch Shift -valikot).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.

176. SOUNDTOYS (by Gijs Gieskes)

http://gieskes.nl/soundtoys/YLEISTÄ: Verkkoäänitaidetta ja remiksausta: nimensä mukaisesti erilaisiin elektronisiin ääni- ja musiikkikokeiluihin johdattava verkkoympäristö. Käyttöliittymän alaosassa kaksi paikkaa tai slottia, joihin ladataan erilaisia miksereitä, soittimia ja äänilähteitä yläpuolella olevista painikkeista.

OMINAISUUKSIA: Käytettävissä yhteensä 22 erilaista äänilähdettä (ladataan alapuolella oleviin soitinpaikkoihin W1/W2-painikkeista), kaikissa erilainen käyttöliittymä yksilöllisine ominaisuuksineen.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.

175. AS3 Particle Node Sequencer (Tonfall -sequencer) (by Benjamin Farrell)

http://blog.soulwire.co.uk/wp-content/uploads/2010/10/tonfall-sequencer.swf

YLEISTÄ: Vuorovaikutteista verkkoäänitaidetta, perustuu näytöllä liikkuvien objektien tai olioiden tuottamiin pulsseihin. Mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen sekä olioita hiirellä siirtelemällä että niiden liikettä ja vuorovaikutusta valikon kautta ohjaamalla.

OMINAISUUKSIA: Kyse näytöllä liikkuvista sykkivistä neuroneista (neurons) ja reseptoreista (receptors), jotka toisiaan määrätyllä etäisyydellä sivutessaan tuottavat helähdyksenomaisia pulsseja. Neuroneiden lukumäärä (0 – 5, NEURON -säädin) ja reseptorien lukumäärä (0 – 24) (RECEPTORS -säädin) määrättävissä, samoin kuin se etäisyys tai vetovoima, jolla neuronit kytkeytyvät reseptoreihin ja synnyttävät ääniä (PROXIMITY -säädin). Objektien liike saadaan päälle/pois WANDER -painikkeesta. SPECTRUM -painike näyttää äänen spektrin (osaäänessarjan) ja äänenvoimakkuuden pylväinä.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei äänitys- tai tallennusmahdollisuutta.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii Flash -playerin (Adobe).

174. Don’t worry be happy & Just Enough (by Bobby McFerrin)

http://bobbymcferrin.com/sing-and-play-with-bobby/


YLEISTÄ: McFerrinin vokaalitaidetta esittelevä yksinkertainen mutta selkeä verkkoraituri, remiksattavana kaksi eri teosta (Don’t Worry Be Happy & Just Enough).

OMINAISUUKSIA: Molemmissa kappaleissa 7 raitaa, kullekin mahdollisuus laittaa vain yksi ääni (toistuva looppi) (esim. bass, rhythm, harmony, melody, mouth percussion, riff).  Raitojen kuvissa laulustemmat perinteisenä notaationa. Raidat kiinteitä eli ei säätö-, muokkaus- tai efektointimahdollisuuksia.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei myöskään äänitys-, tallennus- tai jakomahdollisuuksia.

173. SiON Soundobject Quartet (by keim_at_Si)

http://wonderfl.net/c/9Xx7/fullscreen
YLEISTÄ: Visuaaliselta ilmeeltään ja äänimaailmaltaan retrohenkinen reaaliajassa soitettava remiksauskone. Harmonia- tai sointupohjainen eli tuottaa musiikkia painikkeista valittujen sointujen pohjalta.

OMINAISUUKSIA: Neljä kanavaa (soitinta): arpeggiaattori (Arpeggiator), sointu- tai padisyntetisoija (ChordPad), bassokone (BassSequencer) ja rumpukone (Drum Machine). Kaikissa kanavissa äänenvoimakkuuden säädön ohella kaksi efektiä säätöineen: (viive)kaiku (Del = Delay) ja chorus (Cho), myös vaimennuspainikkeet (Mute). Soittimiin valittavissa erilaisia tahteja tai patterneita (pattern/patternNumber property –liukusäätimet).

Eri kanavissa lisäksi yksilöllisiä säätö/ohjausmahdollisuuksia. Esimerkiksi arpeggiaattorissa joystick -tyyppinen hiirellä liikuteltava padiohjain. Bassokoneessa graafiset, hiirellä reaaliajassa muokattavat vahvistimen (VCA) ja suotimen (VCF) vaippakäyrät. Padisyntetisoijassa 10 valmista soundipresettiä (I – X -potentiometri) variaatioineen (voiceMode property -painikkeet) sekä hiirellä käytettävä liukuohjain eli Pitch Bend -säädin (pitchBend property -säädin).

Mastersäätöinä (yläreunassa) äänenvoimakkuus (volume), tempo (BPM) ja kolmikaistainen suodin (3 Band Equalizer). Harmoniaa eli sointuvaihdoksia ohjataan reaaliajassa yläreunan sointupainikkeista (valittavissa 5 eri sointua: GM7, Am9, CM7, D9 ja Em9).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei äänitys-, tallennus- tai jakomahdollisuuksia.172, BEEZ (greweb.me)

http://beez.greweb.fr:9444/

YLEISTÄ: Usean käyttäjän yhtäaikaisen työskentelyn mahdollistava (eli ns. multiuser, multiplayer) verkkosoitin tai -syntetisoija, voidaan käyttää sekä tietokoneilla että mobiililaitteilla.

OMINAISUUKSIA: Soittimen ohjaimina viisi säädintä (joystick tyyppistä x/y -ruudukkoa): carrier (parametrit: gain – bpm), modulator (parametrit: gain – finetune), FM multiplicator (parametrit: carrier – modulator), reverb (parametrit: wet – dry), filter (parametrit: resonance – frequency). Näitä voidaan käyttää yhdellä koneella, mutta ne voidaan myös jakaa alussa avautuvan linkin kautta (Create a new Hive room) muille tietokoneille tai mobiililaitteille.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Voidaan käyttää yhdellä tai useammalla tietokoneella (vaatii Chrome -selaimen). Mobiililaitteilta vaaditaan Android -käyttöjärjestelmä.


171. THEREMIN (by Luke Phillips, Femur Design)

http://www.femurdesign.com/theremin/
YLEISTÄ: Hiirellä piirtämällä soitettava verkkosyntetisoija (eli ns. piirtosoitin), nimensä mukaisesti klassisen Thereminin jäljitelmä eli simulaatio.

OMINAISUUKSIA: Äänilähteenä neljä perusaaltomuotoa (Waveform -valikko). Ääntä muokattavissa kaiulla, jossa kaiunta-ajan (Delay time) ja toistojen lukumäärän (Feedback) säädöt. Lisäksi eräänlainen klassista rengasmodulaatiota muistuttava efekti (Scuzz -säädin). Myös pää-äänenvoimakkuuden säätö (Main Volume).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei äänitys- tai tallennusmahdollisuutta.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii Chrome- tai Safari-selaimen uusimman version.


170. Text-to-Speech (by oddcast.com)

http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php

YLEISTÄ: Verkossa toimiva online -puhesyntetisoija eli ns. text-to-speech -generaattori, muuttaa kirjoitetun tekstin puheeksi.

OMINAISUUKSIA: Valittavissa kieli (30 vaihtoehtoa) ja puheääni (eri kielissä erilaisia vaihtoehtoja). Mahdollisuus myös äänen efektointiin (Effect- ja Level -valikot). Efektejä kaikkiaan 9 kpl: Pitch (sävelkorkeus), Speed (puheen nopeus), Duration (puheen kesto), Echo & Reverb (kaikuja) sekä Flange, Phaser, Bullhorn ja Whisper.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei myöskään äänitys- ja tallennusmahdollisuutta.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA):


169. HAPI Drum musical instrument (Hapitones.com)

http://www.hapitones.com/play-the-hapi-drum-online.html

YLEISTÄ: Virtuaalinen, verkossa soitettava hapi -rumpu. Sivustolla myös informaatiota ko. soittimesta ja sen taustasta.

OMINAISUUKSIA: Soitettavissa sekä hiirellä klikkailemalla että numeronäppäimillä, jälkimmäisella tavalla myös moniäänisesti (polyfonisesti) eli useampia ääniä yhtaikaa. Valittavissa erilaisia virityksiä (13 kpl). Valittu asteikko kuunneltavissa myös sivustolle liitetyllä playerilla (mini-Hapi Drum -painike).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei myöskään äänitys-, tallennus- tai jakomahdollisuuksia.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA):


168. Custom-shaped Online Noise Machines (myNoise.net)

http://mynoise.net/noiseMachines.php
YLEISTÄ: Erilaista äänimateriaalia sisältäviä ”hälykoneita” (Noise machines), käytännössä miksereitä, jotka ovat yksilöllisesti kustomoitavissa erilaisia rentoutus-, terveys- tms. käyttötarkoituksia varten. Tässä ei ole kyse niinkään erilaisten äänilähteiden (kanavien) remiksaamisesta, vaan yhden äänimateriaalin eri taajuus- eli äänenkorkeusalueiden säätämisestä (eli taajuuskorjauksesta, ekvalisoinnista).

OMINAISUUKSIA: Alussa valittava äänimateriaali luokiteltu 10 eri alueeseen (Synthetic Noises, Natural Noises, Tonal Drones, Industrial Noises, Soundscapes, Voices, Brainwaves, Atmospheres, Patternscapes). Mikserissä 10 kanavaa (liukusäädintä), jotka edustavat eri taajuus- eli äänenkorkeusalueita. Lisäominaisuuksina mikserissä mm. äänenvoimakkuuden säädin (Vol+/Vol- -painikkeet) ja kaiken äänen vaimentaminen (Mute -painike). Lisäksi keston säädin (Timer -painike). Mikserin säädöt myös automatisoitavissa (Animate -painike). Kullakin mikserillä myös useita valmiita säätöasetuksia eli presettejä (Presets -valikko).  

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Reaaliaikainen verkkokäyttö maksutonta (ei kirjatumisia tms.), tehtyjen äänimaisemien tms. tallentaminen (mp3 -muodossa) maksullista. 


167. ONLINE Sampler (by Mediaholic)

http://www.mediaholic.de/final_easy_mixer/final_easy.htmlYLEISTÄ: Remiksausympäristö, mutta myös nimensä mukaisesti eräänlainen verkkosampleri: samplaa (äänittää) valmiista kanavista (4 kpl) reaaliajassa tehtävää remiksausta. Osittain saksankielinen.

OMINAISUUKSIA: Valittavissa neljä eri äänikokoelmaa (sound set -valikko), kussakin neljä ääntä/kanavaa (lohkot oikealla). Kanavien säätömahdollisuuksina äänenvoimakkuus (AMP -säädin) ja panorointi (PAN -säädin). Panoroinnissa myös automaatiota (meno vasemmalle, meno oikealle, paluu keskelle, jatkuva liike vasemmalta oikealle ja takaisin) (= painikkeet PAN -säätimen yläpuolella). Kanavissa lisäksi vaimennus- ja soolotusmahdollisuus (= on/off- ja solo -painikkeet). Myös pää-äänenvoimakkuuden säätö (MASTER).

Oma remiksaus äänitettävissä (äänityspainike = punainen pallo), maksimitallennusaika 120 sekuntia (kesto näkyy loop -ikkunassa). Valmis remiksaus tallennettavissa palvelimelle (tallennuspainike = levykkeen kuva). Valmiita töitä ladattavissa Bitte wählen -valikosta (soitetaan play -painikkeesta = vihreä kolmio).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), remiksaus tallennettavissa palvelimelle (tallennuspainike = levykkeen kuva, ladattavissa Bitte wählen -valikosta).

166. webotribe – DIGITAL RIBBON STATION (by AngryOctopus)

http://www.angryoctopus.co.nz/synth13/YLEISTÄ: Klassista Korgin Monotronia mallintava retrolaite, 8 -askelinen rumpukone & syntetisoija. Syntetisoija soitettavissa sekä tietokoneen näppäimistöllä että virtuaalisella nauha- eli ribbon -kontrollerilla.

OMINAISUUKSIA: Rumpukoneessa 3 soitinta: bassorumpu (BD), virveli (SN) ja hi-hat (HH). Askelia 8 kpl (ei lisättävissä). Syntetisoijassa (SYNTH) laitteistona oskillaattori (VCO), kohinageneraattori (NOISE), suodin (VCF), vahvistin (VCA) ja matalataajuinen oskillaattori (LFO). Oskillaattorissa (VCO) mahdollisuus valita oktaaviala (OCTAVE ) ja aaltomuoto (WAVE), myös askelten laajuus (RANGE). Matalataajuusoskillaattorissa (LFO) mahdollisuus valita aaltomuoto (WAVE), taajuus (nopeus) (RATE) ja amplitudi (laajuus) (INT), myös kohde, jota ohjataan (VCO/VCO & VCF/VCF) sekä moodi tai tila (MODE: FAST, SLOW, 1SHOT). Suotimessa (VCF) (alipäästösuodin) mahdollisuus säätää rajataajuutta (CUTOFF) sekä sen korostusta eli Q-arvoa (PEAK). Vahvistinta (VCA) ohjaavassa vaippakäyrägeneraattorissa (EG) mahdollisuus valita kolme erilaista vaippakäyrän muotoa. Mastersäätönä tempo (TEMPO). Mahdollisuus miksata eli säätää syntetisoijan ja rumpukoneen keskinäistä äänenvoimakkuutta (VCA/Level, NOISE, RHYTHM).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei äänitys- tai tallennusmahdollisuutta.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii Java -laajennuksen (Oracle).