93. AMBIENT DRONE (by Matt Diamond)

http://matt-diamond.com/drone.html


YLEISTÄ: Staattista synteettistä äänimaisemaa, tekijän mukaan “ambienttia äänitekstuuria” tuottava, yksinkertaisen käyttöliittymän omaava verkkosyntetisoija. Äänisynteesi tapahtuu kohinaa suodattamalla. Kaksi säätömahdollisuutta, perussävelkorkeus (Base Note) ja generaattoreiden lukumäärä (Number of Generators). Aikaansaatu soundi voidaan äänittää (Start Recording & Stop Recording) ja tallentaa .wav –muodossa omalle koneelle (Export).


92. AUDIO EXPERT

http://www.audioexpert.com/YLEISTÄ: Yksinkertainen äänenkäsittelyohjelma eli audioeditori, suunnattu lähinnä kännyköiden soittoäänten tekemiseen. Mahdollistaa äänittämisen lisäksi mm. äänitiedostojen ominaisuuksien ja tiedostoformaattien muunnokset (esim. wav à mp3), äänten leikkaamisen, usemman äänen yhteenliittämisen ja tiedostojen metadatan muuttamisen.
Käytettävissä vasta rekisteröitymisen ja kirjautumisen jälkeen (maksuton, linkki tulee sähköpostitse). Editoitavat äänet ladattava ensin omalta koneelta palvelimelle (Choose File àUpload ), maksuttomassa versiossa käytettävissä 150 MB palvelintilaa.

KÄYTTÖOHJEITA: Kaksi tilaa tai ikkunaa, äänitystila (Sound recorder) ja editointitila (File manager). Äänittäminen mahdollista vain koneeseen liitetystä mikrofonista (Flashplayer –pluginin kautta). Ääntä editoitaessa (File Manager –sivu) valitaan ensin haluttu tiedosto (rasti ruutuun), minkä jälkeen valitaan Select action -valikosta suoritettava toimenpide: Convert Files  (tiedostoformaatin muunnos), Cut/Edit file (tiedoston leikkaaminen), Merge files (tiedostojen yhteenliittäminen), Edit Metadata (tiedoston metatiedon editointi), Delete selected files (tiedostojen poistaminen palvelimelta). 91. Color Piano Theory (by Michael Deal)

http://mudcu.be/piano/YLEISTÄ: Pianomusiikkia valmiista kirjastosta soittava ja musiikin teoriaa opettava online-virtuaalipiano, voidaan soittaa myös hiirellä ja tietokoneen näppäimistöllä. Näyttää soitettavat sävelet ns. pianorullanotaationa eripituisina ja –värisinä palkkeina. Perustuu värien ja sävelten keskinäiseen yhteyteen eli ns. synestesia –ilmiöön, valittavissa useammastakin erilaisesta ”säveliä värittävästä” teoriasta (Options –valikko).

Kaksi käyttötilaa tai –moodia, soittotila (Piano Player Mode) ja teoriatila (Music Theory Mode). Kirjastossa suuri määrä teoksia (ns. taidemusiikkia) (Toggle File Browser –painike), voidaan ladata myös ulkopuolelta (linkin avulla tai hiirellä vetämällä) (soittaa miditiedostoja samplatuilla flyygelin äänillä).

Teoriatilassa soittaa (ja näyttää koskettimistolta) valikosta valitut soinnut ja asteikot. Soinnuista voidaan valita perusääni (sävellaji), oktaaviala, soinnun nimi ja käännös (-/+ -painikkeilla, seuraava käännös alaspäin/ylöspäin).


90. Audio-Sauna (ver. 0.402 beta) (by Naïve-Solutions)

http://www.audiosauna.com/YLEISTÄ: Kotimaista alkuperää oleva, ulkonäöltään ja sointimaailmaltaan näyttävä midiraituri tai -työasema. Toistaiseksi avoin ja maksuton (ei kirjautumisia, tilejä tms., tallentaa omalle koneelle).

Kaksi käyttötilaa tai perusnäkymää, (midi)raitanäkymä ja pianorullanäkymä, lisäksi alareunaan avautuva mikseri (näkymät saa päälle/pois Options –valikosta tai pikapainikkeista). Soittimina kaksi syntetisoijaa (Analog Synth 1, FM-Synth 2) ja äänitiedostoja soittava sampleri (Sampler 1) (kullekin tehtävä erikseen oma raitansa Track –valikosta).

Musiikki tehdään pianorullanotaatioon kynätyökalulla piirtämällä, mutta myös näppäimistöllä soittaminen mahdollista, joko reaaliajassa tai askel kerrallaan (ns. step recording) (viiveestä johtuen vain jälkimmäinen toimiva) (halutun nuotin kesto valitaan Set Snap To Grid Size –valikosta). Myös nuottien muut peruseditointimahdollisuudet (cut/copy/paste/clear).

Pianorullanäkymässä myös originaali editointityökalu (Note Edit Tool, nuotin kuva): nuottia klikkaamalla ja hiirellä pystysuunnassa vetämällä voidaan muuttaa kulloisenkin nuotin soittovoimakkuutta (velocity) tai suodinta (cutoff) (editoitava ominaisuus valitaan viereisestä valikosta). Myös useamman nuotin yhtaikainen editointi mahdollista (taustaa hiirellä vetämällä saadaan esille useamman nuotin velocity- tai cutoff –janat).

Samplerissa 48 ohjelmoitavaa tyynyä tai padia. Valmiina soundeina 6 rumpusettiä sekä muutamia soittimia (banjo, bassokitara, kantele ja harmooni) (Select Preset). Äänten lataaminen tyynyille myös omalta koneelta myös mahdollista (File/Add Samples).

Mikserissä perussäätöjen ohella kaksi kaikille kanaville liitettyä ns. Aux Send –efektiä (Tape Delay & Reverb, lisätään FX1 & FX2 -säätimistä). Lopputulos voidaan tallentaa omalle koneelle (ja ladata sieltä), myös eksportointi audiotiedostoksi (.wav) mahdollista.


89. Sound Toy v0.1 (by Inigo Quilez)

http://www.iquilezles.org/apps/soundtoy/index.html

YLEISTÄ: Virtuaalinen (verkko)syntetisoija, missä valmiiden äänten (Presets & Load) ohella mahdollisuus rakentaa omia JavaScriptillä koodaamalla (siis eräänlainen JavaScript –testilaboratorio, ks. ohjeet ? –painikkeesta). Soittaminen vain näppäimistöllä, oktaaviala vaihdettavissa Octave –painikkeista.


88. Until AM – Online DJ Tool

http://until.am/
YLEISTÄ: Kotimainen, Audiosaunan tekijöiden DJ-pöytä reaaliaikaiseen remiksaukseen (maksuton, ei kirjautumisia, ei myöskään tallennusmahdollisuutta). Musiikin lataaminen soittimiin suoraan SoundCloud –yhteisön sivuilta valikosta vetämällä, mahdollista tuoda mp3-muotoista musiikkia myös omalta koneelta (Local Files –painike).

Tempon (Speed) ja tason (Level) säätöjen lisäksi reaaliaikainen efektointimahdollisuus, tapahtuu hiirellä joystick –menetelmällä padiohjainta käyttäen (levyjen alapuolella). Efekteinä kaiku (Echo), kuoroefekti (Chorus), suodin (Filter), bittisyyden muunnos (Bitrate) ja särö (Distortion) (vaihtuvat Next –painikkeesta, tyhjennetään Reset –painikkeesta). Lisäominaisuuksina mm. virtuaalinen skrätsäys ja pikanäppäinkomennot (ks. Help –valikko).

87. WebSynth (by AikeLab)

http://aikelab.net/websynth/


YLEISTÄ: Selkeäkäyttöinen klassinen monofoninen (yksiääninen) verkkosyntetisoija, soitetaan hiirellä tai ulkoisella midikoskettimistolla (tai muulla koneeseen kytketyllä midikontrollerilla).

Äänilähteenä kaksi oskillaattoria (OSCILLATOR BANK), joiden ääntä miksataan mikserissä (MIXER) ja muokataan (MODIFIERS) suotimella (FILTER) ja vaippageneraattorilla (LOUDNESS CONTOUR). Lisäksi kontrollerina liu’unnan säätö (GLIDE), mastersäätöinä äänenvoimakkuus (VOLUME)  ja kaiku (DELAY).

Käyttöä voi opiskella vaikkapa Bachin soidessa (Play –painike syntetisoijan alapuolella).


86. SCRATCH AUDIO (by Scratch Audio)

http://www.scratchaudio.com/YLEISTÄ: Perustyökaluin varustettu selkeäkäyttöinen audioraituri (ei midiominaisuuksia). Äänimateriaali saadaan palvelimen kirjastosta tai käyttäjän omalta koneelta, myös äänittäminen mahdollista. Erityisominaisuutena rumpuraidan rakentamisessa käytettävä askeltava sampleri. Tallentaminen ja yleensä työskentely tapahtuu käyttäjän omalla koneella (edellyttää kuitenkin kirjautumisen ja tilin luomisen palveluntarjoajan sivustolle, muuten maksuton).

85. WebiTaur (by angryoctobus)

http://www.angryoctopus.co.nz/synth16/YLEISTÄ: “Digitaalinen bassosyntetisoija”, jänniteohjaukseen perustuva yksiääninen (monofoninen) analogisyntetisoija, eräänlainen virtuaalinen moog -emulaatio. Voidaan soittaa hiirellä, tietokoneen näppäimistöllä tai koneeseen kytketyllä ulkoisella koskettimistolla.

OMINAISUUKSIA: Äänilähteenä kaksi jännitessääteistä (tai -ohjattua) oskillaattoria (VCO) (OSCILLATORS 1 & 2), joiden miksaus (voimakkuuden säädöt) MIX -lohkossa (VCO 1 LVL, VCO 2 LVL). Toisessa oskillaattorissa lisäksi hienoviritys (VCO2, FREQ). Soundin muokkaus mahdollista jännitesääteisellä suotimella (FILTER) ja vahvistimella (VCA). Niitä voidaan ohjata matalataajuisella oskillaattorilla (LFO) tai verho- eli vaippakäyrägeneraattorilla (ENVELOPES), jälkimmäisessä normaalit ADRS -säädöt (Attack, Decay, Release, Sustain). Lisäksi sävelten välinen glissando- tai liukuominaisuus (GLIDE), jossa nopeuden säätö (GLIDE RATE).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), maksuton, ei äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii Java -laajennuksen (Oracle) sekä Web Audio API -tuen (esim. Google Chrome -selainohjelman). Soitto ulkoisella MIDI-koskettimistolla vaatii Jazz MIDI plugin -apuohjelman (jazz-soft.net).


84. WebSequencer (by g200kg)

http://www.g200kg.com/websequencer/index.html


YLEISTÄ: Käyttöliittymältään karkea mutta joitain edistyksellisiä ominaisuuksia omaava online-midiraituri (tai -sekvensseri) (ei audio-ominaisuuksia). WebMidiLink –standardin mukainen,  esimerkiksi mahdollisuus käyttää äänilähteenä virtuaalisia online-soittimia.

Musiikin tekeminen ja editointi graafisesti pianorullanotaatiolla piirtäen (ei soittomahdollisuutta). Myös mahdollisuus tuoda (ja editoida) miditiedostoja ulkopuolelta (LoadFile). Tallentaminen (SaveFile) miditiedostona (SAVED FILE -painikkeesta) tai linkkinä (SAVED URL –painikkeesta)


83. General MIDI Program Chart (Jazz-Soft.net)

http://jazz-soft.net/demo/GeneralMidi.html

YLEISTÄ: Hiirellä soitettava virtuaalikoskettimisto, jolla mahdollisuus soittaa (ja kuunnella) General Midi (GM) –standardin mukaisia soundeja. Hyödyntää käytettävissä olevia koneen sisäisiä tai ulkoisia äänilähteitä (valittavista valikosta).


82. SEAQUENCE (Seaguence.org)

http://seaquence.org/

YLEISTÄ: ”Experiment in musical composition” … Kokeellinen verkkosoitin tai verkkoäänitaideteos, jossa tuotetaan ”musiikillisia elämänmuotoja” soivia “olioita” (creatures) keinotekoiseen maailmaan luomalla. Kunkin olion soundi erikseen muokattavissa ja ohjelmoitavissa sen omaan 16x16 –ruutuiseen askeltavaan matriisisekvensseriin.


81. INTO INFINITY - "AUDIO MEGA-MIXER" (by DubLab)

http://intoinfinity.org/mixerYLEISTÄ: Dublabin Into Infinity -näyttelyn äänimateriaaleista koottu “mega-mikseri”, lähinnä soundboard, jossa erilaisia äänikollaasheja voidaan remiksata ääniä painikkeista päälle/pois liipaisemalla. Äänet myös vapaasti ladattavissa omalle koneelle.

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT, TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET YMS.): Avoin (ei kirjatumisia). Ei äänitysmahdollisuutta, mutta esilliset äänet vapaasti ladattavissa omalle koneelle (ks. käyttöohjeita).


80. BitMaker – Virtual 8-bit Synthesizer (by Soundfrost Music, Keisuke Air)

http://aikelab.net/bitmaker/
YLEISTÄ: Sekä soundeiltaan että käyttöliittymältään retrohenkinen 8-bittinen verkkosyntetisoija, tehty pelien äänimaailmaan liittyvää ns. chiptune –musiikkia silmälläpitäen (”simulates NES sound processor RP2A03”).

Laitteistona kohinageneraattori (NOISE) ja kaksi perusaaltomuotoja tuottavaa oskillaattoria (OSC1 & OSC2), joissa volume- ja panorointisäätimien lisäksi mm. oktaavialan ja virityksen säädöt (RANGE, TUNE), ADSR-vaippageneraattori (Attack, Decay, Sustain, Release), glissandosäädin (SWEEP) sekä äänen ajoituksen säätö (TIMING) (”pseudo delay effect”).

Voidaan soittaa tietokoneen näppäimistöllä tai koneeseen liitetyllä ulkoisella midi-koskettimistolla. Voi toimia myös online-sekvenssereiden äänilähteenä. Neliääninen polyfonia, myös eri äänilähteiden soitto eri näppäinriveillä mahdollista.


79. Sympyrean (Tenth Circle Sound, Chris Conglio)

http://www.tenthcirclesound.com/sympyrean/
YLEISTÄ: “Solar system sandbox that creates adaptive music” … generatiivista verkkoäänitaidetta, jossa audiovisuaalinen teos rakennetaan aurinkosysteemin planeettoja ja niiden kuita sekä niiden kiertoratoja valitsemalla. Äänimaailma lähinnä staattisten urkupisteiden päälle eri tempoissa putoilevia pistemäisiä tonaalisia soundeja.

Käyttöliittymässä zoomauspainikkeet (+, -) ja play/pause –painikkeet (>, ||). Ei äänimaailman miksaus- tai muokkausmahdollisuutta. Teos tallennettavissa ja jaettavissa linkin muodossa (Save –painike).


78. WebAudioToy (by Daniel Pettersson)

http://uglyhack.appspot.com/webaudiotoy/
YLEISTÄ: “Verkkoaudiolelu” tai pikemminkin verkkoaudion mahdollisuuksia demoava äänilaboratorio, erillisistä moduleista koottava virtuaalistudio. Rakennetaan laitteita valitsemalla ja niitä toisiinsa johdoilla kytkemällä (äänilähteistä muokkauslaitteisiin ja niistä Output –vahvistimeen).

Äänilähteinä esim. kaksi perusaaltomuotoja tuottavaa äänigeneraattoria, joista toinen on näppäimistöllä soitettava (Oscillator & Piano). Lisäksi äänitiedostoja soittava sampleplayeri (File) (johon äänitiedosto voidaan tuoda vetämällä omalta koneelta), myös mahdollisuus omalta koneelta tapahtuvaan äänittämiseen (Microphone). Äänilähteissä mukana myös tekstipuhesyntetisaattori (Text To Speech) sekä javascript -koodilla audiota reaaliajassa tuottava moduli (JavaSript).

Äänenmuokkauslaitteina mm. kaikuja (Delay & Convolver eli konvoluutiokaiku), voimakkuudensäätö eli vahvistin (Gain), suodin (Pass), vibrato (Vibrato) ja viritin eli sävelkorkeuden muuntaja (Pitch), kompressori (Dynamic Compression) sekä non-lineaarista säröä tuottava laite (Wave Shaper).

Ei kirjautumisia, maksuja tms., ei myöskään tallennusmahdollisuuksia.


77. UNIVERSAL OCHESTRA (Chrome WebLab))

http://www.chromeweblab.com/en-GB/universal-orchestra

YLEISTÄ: Multiplayer –soittoympäristö: reaaliaikaista yhteissoittoa lyömäsoitinorkesterissa joko virtuaalisessa online-ympäristössä tai livenä museossa (Lontoon Science Museum) verkon kautta. Sekä verkko- että museoympäristössä mahdollisuus yhteissoittoon 7 muun henkilön kanssa.

Molemmissa ympäristöissä soitto tapahtuu ohjelmoitavaa askeltavaa sekvensseriä käyttäen (6 raitaa x 16 askelta). Kullakin osallistujalla käytössä vain yksi soitin (jossa 6 eri osiota/sävelkorkeutta, vastaavat sekvensserin 6 raitaa) ja kaikkiaan 6 sekvensseripaikkaa (säveltä) (Your Notes). Muiden soittajien osuudet näkyvät sekvensserissä eri värisinä palloina.

Virtuaalisessa orkesterissa kulloinkin käytettävissä olevien vapaiden soitinten alla Play -painikkeet (museossa ei mahdollisuutta valita tai vaihtaa soitinta). Online-ympäristössä kukin sessio (tai 30 sekunnin otos siitä) voidaan äänittää ja tallentaa julkiseen galleriaan (vaatii kirjautumisen Google -tunnuksilla). Teos tallentuu ruudunkaappausvideona, voidaan jakaa linkin avulla. Museoympäristössä yhteissoittoaika rajoitettu 3 minuuttiin, koko sessio tallennettavissa videona YouTube –tilille (vaatii kirjautumisen).

76. WebAudio Drum Machine (by Ken Moore)

http://chromium.googlecode.com/svn/trunk/samples/audio/shiny-drum-machine.html


YLEISTÄ: Askelittain ohjelmoitava rumpukone, 16 askelta ja 6 raitaa/soitinta (= Tom1, Tom2, Tom3, Hi-Hat, Snare, Kick). Maksuton, ei myöskään kirjautumisia.

KÅYTTÖOHJEITA: Ohjelmoidaan askelia hiirellä klikkailemalla (kaksi eri voimakkuutta = iso-pieni pallo). Ruudukon tyhjentäminen Reset –painikkeesta. Kunkin raidan soitin viritettävissä erikseen (Kick Pitch, Snare Pitch jne.)

Valittavana 15 valmista rumpusettiä (Kit) (Roland R-8, Korg KPR-77, Acoustic jne.) ja 5 valmista komppia (Demo 1-5). Master -säätöinä Tempo ja Swing (eli ns. kolmimuunteisuuden jatkuva säätö). Lisäksi masterefekti (Effect, valittavissa 26 eri efektiä, lähinnä kaikuja ja suotimia) ja sen tason säätö (Effect Level).

Rakennetun rumpukompin tallentaminen ja avaaminen tapahtuu koodia kopioimalla ja liittämällä (Save & Load) (ei mahdollisuutta eksportointiin tai äänitiedostotallennukseen).


75. kSynth (by Mike Hodnick)

http://kindohm.com/apps/ksynth/


YLEISTÄ: Syntetisoijasta ja askeltavasta sekvensseristä muodostuva verkkoympäristö: soundi rakennetaan perusaaltomuodoista oskillaattoreilla (3 kpl) ja ohjelmoidaan alla olevaan askeltavaan sekvensseriin sen ruutuja täyttämällä.

KÄYTTÖOHJEITA: Kolme oskillaattoria (Voice 1 – 3), kussakin valittavissa 5 aaltomuotoa (sini-, neliö-, kolmio- ja ramppiaalto sekä kohina). Lisäksi oskillaattoreissa tason säätö (Level), panorointi (Pan), vaiheensäätö (Phase) ja viritys (Detune). Soundi rakennetaan siis näitä summaamalla (miksaamalla) ja vaippageneraattorilla (Envelope) ja kaiulla (Delay) muokkaamalla.
Soundin dynamiikkaa, kestoa ja sävelkorkeudessa tapahtuvia muutoksia ohjataan verhokäyrä- eli envelopegeneraattorilla (Envelope). Sillä voidaan vaikuttaa paitsi soundin alukkeeseen (Attack), kestoon (Sustain) ja lopukkeeseen (Decay), myös sen kuluessa tapahtuviin sävelkorkeusmuutoksiin (Pitch).

Sekvensserissä 8 raitaa ja 32 askelta, kullekin raidalle voidaan määritellä valikosta sävel (kromaattisesta asteikosta) ja oktaaviala (1-10). Lopputulos voidaan tallentaa muistipaikkoihin (Presets) (ei voida eksportoida ulos sovelluksesta).


74. Bfxr (by increpare)

http://www.bfxr.net/YLEISTÄ: Retrohenkisten ääniefektien tuottamiseen tarkoitettu verkkosyntetisoija, eräänlainen äänitehostekone. Yksinkertainen mutta selkeä taulukkomuotoinen käyttöliittymä.

KÄYTTÖOHJEITA: Synteesin lähtökohtana perusaaltomuodot ja -kohinat (9 kpl, painikkeet keskellä ylhäällä), joiden ominaisuuksia kontrolloidaan niiden alapuolella olevien liukusäädinten avulla. Lähtökohtana 9 perustehostetta (Pickup/Coin, Laser/Shoot, Explosion jne.) (taulukko vas. yläreunassa), joista tuotetaan satunnaisesti jatkuvasti uusia variaatioita erilaisia parametriarvoja käyttäen (painamalla uudestaa ko. tehosteen painiketta). Kukin variaatio jää muistiin (lista vas. alareunassa).

Myös kunkin tehosteen yksityiskohtainen manuaalinen muokkaaminen mahdollista, halutut parametrit (liukusäätimet) myös lukittavissa (lukon kuva liukusäätimen vas. puolella). Mikserillä (Mixer –välilehti) voidaan muokata lähinnä vain tuotettujen efektien äänenvoimakkuutta.

Aikaansaatu efekti (tai koko lista) voidaan tallentaa (Export Wav –painike) tai jakaa linkin muodossa (Copy Link –painike).

73. ChrossPad (for chrome)

http://sketch.txt-nifty.com/blog/chrosspad/chrosspad.html


YLEISTÄ: Piirtopöydän kaltainen online-midiohjain lähinnä reaaliaikaiseen soittoon. Äänilähde valittavissa verkossa käytettävissä olevista online-syntetisoijista. Uusi Web Audio API -standardi mahdollistaa myös omaan koneeseen liitettyjen kontrollereiden ja äänilähteiden käytön.

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT YM.): Maksuton, avoin.

TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET: Ei äänitys-, tallennus- tai jakomahdollisuuksia.

LISÄHUOMIOITA (TEKNISET VAATIMUKSET YM.): Vaatii Web Audio API -tuen (esim. Google Chrome -selainohjelman).

Oman koneen midiportin käyttö vaatii Jazz MIDI plugin -apuohjelman: http://jazz-soft.net/download/Jazz-Plugin/
72. WebModular (by g200kg)

http://www.g200kg.com/en/docs/webmodular/index.html

YLEISTÄ: Johdoilla kytkettävä (”patchattava”) modulaarinen, jänniteohjaukseen (VC) perustuva verkkosyntetisoija. Voidaan soittaa paitsi hiirellä ja näppäimistöllä, myös koneeseen liitetyllä ulkoisella midikoskettimistolla. Reaaliaikaisen soiton lisäksi musiikki voidaan ohjelmoida MML (Music Macro Language) -kielellä.

OMINAISUUKSIA: Laitteistona 2 jänniteohjattua oskillaattoria (VCO), 2 jänniteohjattua suodinta (VCF), 2 jänniteohjattua vahvistinta (VCA), 2 vaippa- eli verhokäyrägeneraattoria (ENV) ja 2 matalataajuista (ohjaus)oskillaattoria (LFO). Lisäksi rengasmodulaattori (RING), kohinageneraattori (NOISE) ja sample&hold -oskillaattori (S&H). Koskettimistossa lisäksi glissando- eli liukusäätö (GLIDE). Valmiita kytkentöjä (presettejä) 7 kpl (valikko syntetisoijan yläpuolella), mukana myös tyhjä patchi eli aloittaminen tyhjästä (Clear All Patch) (paina valinnan jälkeen Set -painiketta).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.) ja maksuton. Kappale voidaan jakaa linkkinä (Make a URL for this Song -painike) tai suoraan Twitterissä (Share this Song on Twitter -painike).

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): ”Web Audio API' (Chrome) or 'Audio Data API' (Firefox) if available. The Flash object is used if neither API is available.” Soittaminen ulkoisella, koneeseen liitetyllä MIDI-ohjaimella (esim. koskettimistolla) vaatii Jazz MIDI plugin -apuohjelman (jazz-soft.com).

71. TECHNITONE (by gskinner.com)

http://www.technitone.com/#YLEISTÄ: Yhteisöllinen, useamman käyttäjän työskentelyn mahdollistava askeltava matriisisekvensseri. Voidaan käyttää kolmessa eri tilassa tai moodissa: kaikille avoimena (Collaborate with others) tai tietyille henkilöille suljettuna (Invite your friends to a jam session) (tapahtuu verkko-osoitetta jakamalla), myös yksilöllinen työskentely mahdollista (Create a solo composition).

Viisi soundia (soitinta) (pallokuviot ruudukon yläpuolella). Yhteisöllisessä työskentelytilassa kaikilla vain yksi soitin/soundi (oma soitin vasemmanpuoleisin, muut läsnäolijat värillisinä).

Oman soundin vaihtomahdollisuus Swap Instruments –painikkeesta (tarjolla 18 eri soundia). Lisäksi erilaisia rummustoja (Drum Kits) ja mahdollisuus äänittää mikrofonilla oma soundi (Custom). Mahdollisuus vaimentaa oma tai muiden soundi (Mute, renkaiden keskellä). Mahdollisuus myös muokata omaa osuutta (Tools –painike): äänenvoimakkuus (Tone Volume), sävelkorkeuden muutos (Pitch Shift) ja efektin lisääminen (Sound Fx). Myös joitain efektien säätömahdollisuuksia (SFX Volume, Delay Feedback, Distortion).

Valmis teos voidaan jakaa linkin muodossa sähköpostilla tai erilaisissa sosiaalisen median sivustoissa (Share your work –painike), julkaista palveluntarjoajan sivustolla (Publish to the Technitone gallery –painike) tai tallentaa linkin muodossa (Save your work –painike)

70. PLINK (by DinahMoe)

http://labs.dinahmoe.com/plink/

YLEISTÄ: Yhteisöllinen verkkosoitin, mahdollistaa useamman muusikon reaaliaikaisen yhteissoiton valmiin pulssin päälle. Soitetaan hiirellä viivastolle piirtämällä, sävelkorkeus riippuu kursorin korkeudesta ruudulla. Valittavana 8 erilaista soundia (värilliset neliöt vasemmalla). Kunkin soittajan nimi, soundi (väri) ja toiminta näkyy ruudulla.

69. Circuli – an audiovisual instrument (by Batuhan Bozkurt)

http://www.earslap.com/projectslab/circuli


YLEISTÄ: Generatiivinen, itsestään musiikkia tuottava verkkosoitin, “audiovisuaalinen instrumentti”. Musiikki on ohjelmoitu kehkeytymään kankaalle aseteltavien/siltä poistettavien, laajenevien ympyröiden vuorovaikutukseen perustuen (ks. kommentit).

Äänimateriaali homogeenista (kaiutetut pizzicatot), käytettävä asteikko vaihtelee päivittäin ja musiikin tempo vuorokauden ajan mukaan. Kulloinkin aikaansaatu ”sointinäkymä” (sound scene) voidaan tallentaa ja lähettää eteenpäin kopioimalla verkko-osoite (asetuksissa, rattaan kuva).

68. MULTIPLAYER PIANO (by Brandon Lockaby)

http://www.multiplayerpiano.com/
YLEISTÄ: Nimensä mukaisesti useamman henkilön yhtaikaisen eli monisoiton mahdollistava rekisteriltään täysimittainen verkkopiano.

OMINAISUUKSIA: Mahdollisuus soittaa yhtaikaa kaikkien verkossaolijoiden kanssa tai käyttää chatista tuttuja ”huoneita” (voidaan liittyä jo olemassa oleviin tai tehdä uusia, New Room -painike). Huoneisiin voidaan määritellä myös chat-mahdollisuus muiden soittajien kanssa (Enable Chat). Voidaan soittaa paitsi hiirellä ja näppäimistöllä, myös omaan koneeseen liitetyllä ulkoisella midikoskettimistolla (midisisääntulon valinta alareunassa olevasta MIDI –valikosta).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei äänitys- ja tallennusmahdollisuuksia.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii Java –laajennuksen (Oracle) ja Web Audio API -tuen, esim. Google Chrome -selainohjelman.Ulkoisen midikoskettimiston käyttö vaatii Jazz Midi –pluginohjelman.


67. ToneCraft (by DinahMoe)

http://labs.dinahmoe.com/ToneCraft/

YLEISTÄ: Käyttöliittymältään kolmiulotteiseen ruudukkoon perustuva, rivi kerrallaan etenevä ns. askeltava sekvensseri (step sequencer). Musiikki rakennetaan erivärisiä palikoita (= eri soundeja) ruudukkoon asettelemalla (myös pinoaminen mahdollista).

66. Muxicall (by Diana Antunes)

http://www.muxicall.com/


YLEISTÄ: Newtonin taajuusteorioihin perustuva reaaliaikainen (live) verkkosoitin. Multiplayer –tyyppinen eli mahdollistaa useamman henkilön yhtaikaisen työskentelyn (myös keskustelu- eli chat-mahdollisuus).

Käyttöliittymä muodostuu kooltaan 12x21 olevasta ruudukosta, johon on sijoitettu säveliä alueelta C0 – Bb6 (korkeus nousee oikealle mentäessä). Ruudun klikkaaminen tuottaa ko. sävelen ja sen taajuutta vastaavan värisen laajenevan pallokuvion (perustuu Newtonin sävel-väri –teoriaan). Myös ruudukon jatkuva maalaaminen hiirellä mahdollista (Shift –painike alhaalla). Kolme soitinmahdollisuutta (Instrument –valikko): piano, jouset ja lyömäsoittimet. Lisäksi äänenvoimakkuuden ja panoroinnin säädin (Volume, Balance) (vain oma kone).


65. The Virtual Piano (buttonbeats.com)

http://www.thevirtualpiano.com/


YLEISTÄ: Sekä sointuja että melodiaa soittava verkkopiano, koneelle ladattavan maksullisen version online-demo. Melodiat (yksittäiset sävelet) soitetaan hiirellä virtuaalisesta koskettimistosta, soinnut numeronäppäimillä sävellajin sointuasteita noudattaen (eli 1 = 1. asteen sointu, 2 = toisen asteen sointu jne.). Keskimmäisen näppäinrivin kirjainnäppäimet (A, S, D, F jne.) soittavat myös vastaavien asteiden sointuja mutta laadultaan erilaisena (esim. sävellajin ollessa G -duuri soittaa 1 -näppäin soinnun G, A -äppäin soinnun Gm).

Nuolinäppäimillä ylös-alas voidaan vaihtaa sävellajia (verkkoversiossa näyttäisi käytössä olevan vain G- ja C-duuri), nuolinäppäimillä vasen-oikea voidaan vaihtaa pianon äänialuetta (rekisteriä) korkeammaksi tai matalammaksi.

64. Virtual kantele (by Hannu Riikonen, TY/OKL)YLEISTÄ: Virtuaalinen viisikielinen kantele, toinen säestystä (sointuja) toinen melodian soittamista varten. Voi soittaa sekä hiirellä että näppäimistöllä, sekä melodiaa että sointuja yhtaikaa (ja tässäkin mielessä virtuaalinen, epätodellinen). Huom. toimii vakaammin IE -selaimella.

63. UJAM (Ujam Incorporated)

http://www.ujam.com/
YLEISTÄ: Joitain omaperäisiä ratkaisuja sisältävä, standardista raiturikäyttöliittymästä poikkeava musiikintekoympäristö. Lähtökohtana valmiista melodiasta ja soinnuista muodostuva pohja (template), jonka tyyli valittavissa (esim. Blues, Classical, Country, Dance, Electronic, Folk, Hip-Hop/Urban, Jazz, Latin, Pop, R&B/Soul, Soundtrack, World/Ethnic). Tyylin valinnan ohella pohjaa voidaan vielä muokata monin tavoin, keskeiset editointimahdollisuudet liittyvät melodiaan, harmoniaan ja kappaleen rakenteeseen (voidaan käyttää näinollen myös säestysten tekemiseen).

Melodian editointi (Edit Melody -painike) tapahtuu graafisesti ns. pianorullanäytöllä, palkkien pituuksia ja korkeuksia hiirellä säätämällä. Harmoniaa (Edit Harmony -painike) voidaan varioida valitsemalla valmiista vaihtoehdoista (Chords Presets -taulukko, esim. Happy, Sad, Blues, Bach) tai rakentamalla soinnutus manuaalisesti sointueditorilla (Chord Editor). Muodon rakentaminen tapahtuu rakenneosia (Verse, Variation, Chorus jne.) janalle vetämällä, myös intron ja lopukkeen kestoon voidaan vaikuttaa (esim. Short Intro, Long Intro, No Intro).

Ei sisällä mikserityyppistä osiota vaan soitinten valinta (päälle/pois) tapahtuu Edit Style -painikkeesta (melodiaa soittavaa pääsoitinta vaihdetaan Change Instrument -painikkeesta). Lisäksi tyylin nopeutta (tempoa) voidaan vaihtaa Style Speed -painikkeesta (50% - 100% - 200%). Mastersäätöinä lisäksi vielä Tempo (toistonopeuden säätö), Mix (melodian ja taustan välisen balanssin säätö) ja Pitch (esityksen sävelkorkeuden säätö puoliaskelina alas- tai ylöspäin).

Pohjan vakiomelodia voidaan myös korvata omalta koneelta reaaliaikaisesti äänitetyllä osuudella (Record -painike). Siihen lisättävissä jälkeenpäin erilaisia efektejä (Change VocalFX -painike, esim. Aliens, Bathroom, Cathedral, Fast Spin, I Robot, Megaphone).

Lopputulos voidaan jakaa erilaisiin sosiaalisiin yhteisöihin ja myös ladata omalle koneelle mp3-muodossa (Save & Share -painike).

62. SONGHI (SongHi Entertainment Ltd.)

http://www.songhi.com/
YLEISTÄ: Kotimainen ”biisintekopeli” taisteluineen ja rekvisiittoineen, esimerkki verkossa tapahtuvan musiikin tekemisen ja pelaamisen lähestymisestä.

Lähtökohtana neljä soitinta (raitaa) (rummut, basso ja kaksi sähköpianoa), valitaan yläreunan kuvista. Musiikin tekeminen tapahtuu ns. pianorullanotaatiolla eli palkkeja (säveliä) ruudukkoon piirtämällä (nuotin pituus valitaan Note Length -valikosta).

Alkuasetuksena kappaleen kesto 2 tahtia (= Part), joissa yhteensä 32 askelta, voidaan lisätä maksimissaan 16 tahtiin (Add Part -painikkeesta). Tahteja voidaan myös kopioida ja poistaa (Copy Part- ja Delete Part -painikkeet).

Soittimissa S(=Solo) ja M (=Mute) -painikkeet ja äänenvoimakkuuden säädin (Volume). Kappaleen tonaliteetti (asteikko ja sävellaji) valittavissa (esim. Pentatonic C). Lisäksi mastervolume- ja temposäätimet.

Kappale tallennettavissa (Save Song -painike) ja vietävissä yhteisön kilpailuihin. Rekisteröitymällä (sekä ”tähtiä” ja ”kolikoita” keräämällä) saa käyttöön lisää soittimia, asusteita ja tarpeistoa omaan ”huoneeseen”.

61. remix machine - online music mixer (by Point Blank)

http://remixmachine.younghackney.org/

YLEISTÄ: Palvelimella olevien valmiiden kirjastoäänten käyttöön perustuva selkeä ja hyvin suunniteltu 16 -raitainen luuppiraituri. Käyttö maksutonta mutta vaatii rekisteröitymisen.

Kirjastosta (LOOP LIBRARY) valitaan ensin tyyli (MUSIC STYLE -valikko) ja sitten soitinten äänet ko. tyylin luuppipankista (LOOP BANK -valikko). Äänet vedetään raidoille minkä jälkeen niiden esiintymiset on vielä maalattava hiirellä (muuttuvat väriltään kirkkaiksi).

Raidoilla normaalit äänenvoimakkuuden ja panoroinnin säädöt (Volume, Pan) sekä mute- ja solo -painikkeet (M, S) (mute = raidan vaimentaminen, solo = tämä raita soi yksin). Lisäksi raitojen äänenvoimakkuus ja panorointi automatisoitavissa käyrien avulla (V- ja P -painikkeet) (eli kappaleen aikana näissä tapahtuvat muutokset voidaan piirtää em. painikkeilla avautuvien käyrien avulla). Myös pää-äänenvoimakkuus (MASTER VOLUME) automatisoitavissa (V -painike). Automaatio mahdollista vain kehittyneessä käyttömoodissa (SWITCH TO ADVANCED MODE -painike).

Tallentamisen jälkeen (SAVE AS) teos avattavissa uudelleen (LOAD MIX) tai muutettavissa (finalisoitavissa) ladattavaksi mp3-tiedostoksi (FINALIZE)

60. OTOMATA (by Batuhan Bozkurt)

http://www.earslap.com/projectslab/otomata

YLEISTÄ: Myös mobiiliversiona levinnyt kokeellinen verkkosoitin. Tekijänsä mukaan ”generatiivinen sekvensseri”, eli koko ajan itse itseään, käyttäjän asettamilla ehdoilla, varioiva pulsatiivista musiikkia tuottava automaatti. Tuotettu musiikki äänitettävissä ja tallennettavissa omalle koneelle (.wav –muodossa).

Soittaminen (tai ohjelmointi) tapahtuu liikkuvia palikoita ruudukkoon asettelemalla. Palikat tuottava seiniin osuessaan säveliä, joiden korkeus riippuu niiden sijainnista xy-akselilla (toisiinsa törmätessään palikat muuttavat suuntaansa). Palikoiden liikesuunta vaihdettavissa niitä klikkaamalla (Stop -tilassa), lisäksi liikenopeus säädettävissä (Tempo -painikkeet) ja käytettävä asteikko valittavissa (Scale -painikkeet).

59. MAKE YOUR OWN RINGTONE (makeownringtone.com)

http://makeownringtone.com/
YLEISTÄ: Kännykän soittoäänten teko valmiista, joko omalta koneelta tai verkko-osoitteesta ladatusta äänitiedostoista. Voidaan käyttää myös online-audioeditorina eli äänenmuokkaustyökaluna, sillä lähtökohtana olevaa ääntä voidaan editoida, muokata ja efektoida monin tavoin.

Valittavissa kolme vaikeusasteeltaan eritasoista toimintamoodia (Easy Mode, Advanced Mode, Expert Mode). Käytössä esimerkiksi leikkausten ohella erilaiset häivytykset (Fade), ajo takaperin (Reverse), korkeuden ja nopeuden muutokset (Time Strech, Speed Factor), normalisointi (Normalize), erilaiset taajuuskorjaukset ja suodatukset (Bass, Treble, Band Reject, High Pass, Low Pass), efekteinä esim. Chorus, Phaser, Echo, Tremolo.

Hyväksyy seuraavat äänitiedostoformaatit: aac, flac, m4a, mp3, ogg, wav ja wma, tallennus muodoissa mp3, aac, m4r, mp4,mpc, ogg ja qcp. Myös äänen laatu (Bitrate) valittavissa.

58. AMBIENT MIXER (ambient-mixer.com)

http://www.ambient-mixer.com/YLEISTÄ: Ympäristöäänesta koostuvien äänimaisemien remiksaamista 8-kanavaisella mikserillä. Perustuu valmiisiin pohjiin (template, esim. Relaxation, Light Thunderstorm, Autumn Forest jne.), jotka luokiteltu äänimateriaalin mukaan (esim. Environmental, Home, Human, Nature, Technical).

Mikserissä siis 8 kanavaa, joissa volumesäätimen lisäksi panorointisäädin, vaimennuskytkin (mute), ja Crossfade –kytkin (liittää äänitiedoston esiintymiset sulavasti eli crossfeidaten toisiinsa).

Toistaa kanavaan asetettua äänitiedostoa jatkuvasti, mutta äänten esiintymistiheyttä voidaan säätää Randon Enable –painikkeesta (voidaan valita kuinka monta kertaa ääni esiintyy 1 minuutin/10 minuutin/1 tunnin aikana, esim. 12 per 1 h = 12 esiintymään tunnin aikana). Kanavien ääniä voidaan myös vaihtaa (Load –painike).

Mikseriasetusten tallentaminen samoin kuin omien äänten lataaminen palvelimelle mahdollista (vaatii rekisteröitymisen ja oman tilin luomisen).