144. Interactive Networked Web Audio Experiences (by Patrick Borgeat @capplenord)

http://nmf.cappel-nord.de/
YLEISTÄ: Yhteisöllinen, useamman käyttäjän samanaikaisen verkkotyöskentelyn mahdollistava kokeellinen askeltava sekvensseri. Käyttöliitymä perustuu ympyröihin (= raidat) ja niiden kehillä oleviin pallokuvioihin (= askeleet). Kyseessä oikeastaan sekvensserikokoelma, sillä käytettävissä 6 erillistä tällaista soitinta (eivät synkronoitavissa keskenään). Käyttää valmiita soundeja (raitojen äänimateriaali ei vaihdettavissa), kukin soitin äänimaailmaltaan erilainen. Soittimia voidaan käyttää sekä livenä (reaaliajassa) että ei-reaaliaikaisesti (verkossa pyörivät soittimet päivittyvät aina viimeksi tehtyjen muutosten mukaiseksi).

OMINAISUUKSIA: Sivustolla 6 erillistä, käyttöliittymältään samanlaista soitinta (sekvensseriä). Raitoja (= ympyrän kehät) yhteensä 8 kpl, kullakin voi olla 1 – 16 säveltä tai askelta (valitaan Sequence Length -valikosta). Kutakin voi käyttää useampi henkilö (käyttäjien lukumäärä näkyy Status -rivillä, esim. 2 Players Connected).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia) ja maksuton. Ei äänitys- tai pysyvää tallennus- tai eksportointimahdollisuutta (viimeksi tehdyt muutokset jäävät muistiin).

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YMS.): Vaatii Web Audio API -tuen (esim. Google Chrome -selainohjelman).

143. Online Sequencer (by Buildism)

http://onlinesequencer.net/
YLEISTÄ: Pianorullanotaation periaatteella toimiva, ominaisuuksiltaan yksinkertainen ja käyttöliittymältää karkeahko askeltava (midi)sekvensseri. Käytettävissä 6 soitinta, jotka kirjoitetaan samaan ikkunaan (jolloin eri soittimet näkyvät erivärisinä ruutuina/palkkeina).

OMINAISUUKSIA: Sävelalueen laajuus 5 oktaavia (C2 – C6), askelia käytettävissä kaikkiaan 24 x 16 = 384 kpl. Soittimina piano, akustinen kitara, lyömäsoittimet, syntetisoija, sähkökitara ja basso (Instrument -valikko). Tempon säädön (Set BPM -ikkuna) ohella sävellajin valinta (Key –valikko) (kyseessä eräänlainen sävellajiopas, joka näyttää ko. sävellajin sävelet vaaleampina raitoina). Ei mahdollisuutta nuottien keston muuttamiseen (soittaa joka ruudun erikseen), joten tässä mielessä kyse lähinnä askeltavasta sekvensseristä.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjatumisia) ja maksuton. Tallentaminen ja jakaminen (esim. Facebookissa) mahdollista linkin muodossa (Save/Share/Export -painike), tuonti omalle koneelle (eksportointi) miditiedostona (Export Midi file –painikkeesta) (toimii kirjautumatta).

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YMS.): Tekijän mukaan toimii parhaiten Chrome -selaimella.

142. ClubCreate

http://www.clubcreate.com/makemusic


YLEISTÄ: Valmiina annettujen teosten remiksausta looppiraituria eli -sekvensseriä käyttäen, ominaisuutena mm. reaaliaikaisia efektejä ja miksausautomaatiota. LoopLabs -sivuston (ks. linkki no. 28) tuoreempi versio …

OMINAISUUKSIA: Raidoilla normaalit äänenvoimakkuuden ja panoroinnin säädöt (VOL, PAN) sekä SOLO- ja MUTE -kytkimet (raidan soolottaminen ja mykistäminen). Lisäksi kuhunkin raitaan lisättävissä seuraavia efektejä (FX -painike): Delay (viivekaiku), Phaser, Flanger, 3 Band EQ (kolmikaistainen ekvalisaattori eli taajuuskorjain), Normalize (normalisointi), Reverb (tilakaiku) ja Distortion (särö). Mukana myös miksausautomaatiota: raitojen äänenvoimakkuuden ja panoroinnin muutoksia voidaan ohjata graafisesti, käyrien avulla (tulevat esille VOL- ja PAN -painikkeista).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Toimii ilman kirjautumisia tms., mutta sekä teoksen tallentaminen (tapahtuu ko. sivustolle) että sen julkaisu (osallistuminen kilpailuihin) edellyttää kirjautumista (maksuton).


TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Opasvideo vaatii Quictime Player -ohjelman.

141. Relaxing Music Sound Mixer (soundsleeping.com)

http://www.soundsleeping.com/index.php

YLEISTÄ: Luonnon- ym. ympäristöääntä käyttävä 5 -kanavainen verkkomikseri ”rentouttavien ääniambienttien” rakentamiseen. Perustuu valmiseen, kirjastossa jo olevaan äänimateriaaliin.

OMINAISUUKSIA: Masterkanavan lisäksi 5 kanavaa, joihin voi hakea ääniä valmiista kirjastosta (Pick sound –valikko). Käytettävissä musiikkia, luonnon- ja ympäristöääntä jne. (yhteensä 38 vaihtoehtoa). Kanavissa äänenvoimakkuuden ja panoroinnin säädöt (Volume & Pan), mastersäätönä vain äänenvoimakkuuden säätö (Master). Ei soitto- ja kelauspainikkeita (toistaa kanavien äänimateriaalia jatkuvasti), mutta Set timer -painikkeesta voidaan teokselle asettaa haluttu kesto.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Toimii kirjautumatta, mutta tallentaminen ko. sivustolle (save mix) ja muiden teosten kuuntelu (view mixes) vaatii kirjautumisen (maksuton).

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YMS.): Vaatii Flash -playerin (Adobe).

140. Dubstep Piano (by ButtonBass)

http://www.buttonbass.com/DubStepPiano/DubStepPiano.html

YLEISTÄ: Valmiina annettuun, dubstep -tyyliseen äänimateriaaliin perustuva remiksausympäristö. Ääniä (lenkkejä eli looppeja) voidaan soittaa sekä virtuaalikoskettimistoa hiirellä klikkailemalla että tietokoneen näppäimistöllä. Voidaan käyttää reaaliaikaisena eli livesoittimena, mutta myös oman teoksen ohjelmointi- ja tallennusmahdollisuus.

OMINAISUUKSIA: Kullakin soundilla (koskettimella/näppäimellä) erillinen äänenvoimakkuuden säätimensä (tulevat esille koskettimiston oik. puolella olevasta Volume -painikkeesta). Äänten rytminen tahdistaminen (synkronointi) Sync -painikkeesta (tai Spacebar -näppäimestä).


KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), omalle koneelle tapahtuva tallentaminen mahdollista (tapahtuu .txt -muodossa, Player -painikkeesta avautuvasta valikosta: Save/Open).

139. MUSICA (4NetGames)

http://www.wooglie.com/games/Arcade/Musica
YLEISTÄ: Selkeä matriisi- eli ruudukkomuotoinen askeltava sekvensseri. Kolme kanavaa (soitinta) (INS1, INS2, PERC), kullakin omat, erikseen ohjelmoitavat sivunsa (PAGE). Sisältää myös joitain soitinkohtaisia säätöjä ja masterefektejä.

OMINAISUUKSIA: Soittimia (kanavia) 3 kpl (INS 1, INS2, PERC -painikkeet), kullakin soittimella oma sivunsa, eli 16x16 -askelinen ruudukko. Sivuja kaikkiaan 8 kpl (PAGE -valikko) eli teoksen maksimipituus 8 x 16 = 128 askelta. Soittimina kaksi syntetisoijaa ja lyömäsoittimet, syntetisoijissa neljä soundivaihtoehtoa (ADVANCED/TONE -valikko). Kullakin soittimella (kanavalla) erillinen äänenvoimakkuuden säätönsä (ADVANCED/VOLUME -säädöt). Lisäksi kaksi masterkaikuefektiä säätöineen (ADVANCED/DELAY, ADVANCED/REVERB), jotka voidaan kytkeä eri soittimi päälle/pois (ADVANCED/FX -painikkeet). Lisäksi äänenvoimakkuuden ja tempon mastersäätö (VOLUME- ja TEMPO -liukusäätimet). Myös käytettävä sävellaji ja asteikko valittavissa (ADVANCED/KEY, ADVANCED/SCALE).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), myös palvelimen käyttö (tallennus, lataus) mahdollista ilman kirjautumista (käytettävissä 18 omaa tallennuspaikkaa). Myös jakaminen (STEP/NET -sivustolla) mahdollista (SAVE/EXPORT -painike), vaatii kirjautumisen Kongregate -sivustolle.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii joka käyttökerralla erikseen ladattavan Unity Web Player -pluginohjelman (maksuton) (latauspainike ilmestyy sovellusta avattaessa) (eli käyttö edellyttää asennusoikeuksia ko. koneelle).

138. PulseBoy (by Roger Hicks & Matt White)

http://www.pulseboy.com/

YLEISTÄ: Gameboy -peliä muistuttava, retropelien 8-bittiseen äänimaailmaan johdattava tracker -sovellus (eli ”träkkeri”).

OMINAISUUKSIA: Kanavia (sarakkeita) 16 kpl, askelia (rivejä) 16 kpl, lisättävissä sivuja lisäämällä (ADD/DELETE PAGE). Äänilähteenä (soittimina) eri aaltomuotoja (siniaalto, neliöaalto, pulssiaalto, kolmioaalto) sekä kohinageneraattori ja rumpusampleja. Kanavien säätöinä VOL (= äänenvoimakkuus), PAN (= panorointi), HI (= high eli diskanttisäätö, korkeat taajuudet), LO (= low eli bassosäätö, matalat taajuudet). Lisäksi kullakin kanavalla oma kaikusäätönsä (TRACK ECHO). Lisäksi nuottikohtainen äänenvoimakkuuden ja panoroinnin säätö (NOTE VOL & PAN).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjatumisia tms.), myös tallentaminen mahdollista ilman kirjautumista. Tallennus voi tapahtua joko projektitiedostona eli raitamuodossa (SAVE- ja LOAD -painikkeet) tai teos voidaan muuttaa (eksportoida) wav -muotoon (WAV -painike).

137. Music Maker (by Hillel Coren)

http://www.mscmkr.com/

YLEISTÄ: Yksinkertainen työkalu pienimuotoisten säestysten ja taustojen tekemiseen, soittimena piano. Perustuu itse rakennettaviin sointuvaihdoksiin (Chords) ja säestyskuvioihin (komppeihin) (Rhythm).

OMINAISUUKSIA: Mahdollisuus rakentaa kaksi erilaista taustaa/osaa, eli kaksi erilaista sointukiertoa (Chords: 1 & 2 -painikkeet) ja komppia (Rhythm, 1 & 2 -painikkeet) (osien vaihto tapahtuu soiton aikana hiirellä klikkaamalla). Sointukierrossa (Chords) valittavissa sävellaji (Key -painike) ja tahtien lukumäärä (4/8/12/16 bars -painike). Kuhunkin tahtiin tarjolla 6 vaihtoehtoa (ko. sävellajin duuri- ja mollikolmisoinnut) (valitaan kuhunkin tahtiin soinnun nimeä klikkaamalla). Kompit (Rhythm) rakennetaan askeltavalla sekvensserillä, valittavissa raitojen lukumäärä (4- tai 6 -raitaa, Basic/Advanced -painike) ja askelten lukumäärä (4/6/8/12/16 notes -painike). Ei mahdollisuutta tempon vaihtamiseen. Valmiita, muiden jakamia taustoja Songs -valikossa (uusi tausta Songs/New -painikkeesta).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), tallennettavissa palvelimelle ja jaettavissa linkin muodossa (Save -painike).

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii Web Audio API -tuen, esim. Google Chrome -selainohjelman


136. TONEHACK (by Murat Ayfer)

http://tonehack.com/


YLEISTÄ: Graafiseen käyttöliittymään perustuva verkkosyntetisoija. Suunnattu lähinnä pedagogisiin käyttötarkoituksiin (sähköinen ääni, äänisynteesi), mukana myös aiheesen liittyvää teoreettista tietoa ja animaatioita (Further reading -välilehti). Perustuu ns. additiiviseen synteesiin eli ääni rakennetaan erillisiä osaääneksiä (partiaaleja) yhdistelemällä (summaamalla). Rakennettu soundi soitettavissa sekä virtuaalikoskettimistolla että tietokoneen näppäimistöllä.

OMINAISUUKSIA: Kustakin osaääneksestä määritettävissä numeerisesti sen sävelkorkeus (taajuus) (Frequency -sarake) ja kesto (Duration -sarake). Lisäksi graafisesti (käyrän avulla) määritettävissä kunkin osaääneksen voimakkuudessa ja sävelkorkeudessa tapahtuvat muutokset (Drawing mode: Volume envelope, Pitch bend). Lisäominaisuutena Repeat -painike (soittaa ääneksen sitä jatkuvasti toistaen). Käytettävissä myös valmiita, tekijän rakentamia ja muiden käyttäjien jakamia ääniä (presettejä) (Presets  & Browse instruments -painikkeet).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), rakennettu soundi tallennettavissa palvelimelle ja jaettavissa linkin muodossa (Save/Share current instrument) (ei eksportointimahdollisuutta).

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii Web Audio API -tuen, esim. Google Chrome -selainohjelman