200. DrumMachine pattern and voice selector (by keim_at_Si)

http://soundimpulse.sakura.ne.jp/drummachine-pattern-and-voice-selector/


YLEISTÄ: Yksinkertainen kolmikanavainen (kolme soitinta käsittävä) rumpukone. Perustuu valmiiden tahtien tai rytmien (pattern) ja soundien valintaan (ei mahdollisuutta omien rytmien ohjelmointiin tai äänenmuokkaukseen).

OMINAISUUKSIA: Kolme kanavaa/soitinta: bassorumpu, virveli ja hi-hat. Kussakin 16 tahti- eli patternvaihtoehtoa (valitaan liukusäätimillä) ja 6 soundivaihtoehtoa (voice -säädin). Ei mahdollisuutta omien tahtien rakentamiseen tai soitinten soundien muokkaamiseen. Kanavissa äänenvoimakkuuden säädin (volume) ja mykistyskytkin (mute). Mastersäätönä tempon säätö (BPM = Beats Per Minute).


KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.


199. Web Audio Synth Pad (by Matt West)

http://codepen.io/matt-west/full/lAFnxYLEISTÄ: Yksinkertainen ja ominaisuuksiltaan vaatimaton (mutta siksi helppokäyttöinen) padisyntetisoija tai piirtosoitin. Toimii useilla eri päätelaitteilla, käyttöjärjestelmillä ja selainohjelmilla.

OMINAISUUKSIA: Äänen voimakkuus ja korkeus riippuu kursorin sijainnista: matalat äänet vasemmalla – korkeat äänet oikealla (äänen taajuus- eli korkeusalue 261–439 Hz), hiljaiset äänet alhaalla – voimakkaat äänet ylhäällä. Ei mahdollisuuksia äänen (soundin) vaihtoon tai muokkaukseen (efektointiin).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei myöskään äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.

198. Active Sonar Sequencer (by keim_at_Si)

http://soundimpulse.sakura.ne.jp/active-sonar-sequencer/

http://wonderfl.net/c/peI7/fullscreen


YLEISTÄ: Nimensä mukaisesti tutkasta käyttöliittymäänsä vaikutteita saanut sekvensseri. Mahdollistaa myös äänten rytmisesti vapaan sijoittelun eli ns. vapaapulsatiivisuuden. Toinen linkeistä taustamusiikilla varustettu versio.

OMINAISUUKSIA:  Ohjelmointi tapahtuu nuotteja (kolmioita) kehille hiirellä asettelemalla. Käytettävissä 8 säveltä (d -mollipentatonisen asteikon säveliä), matalat ulommilla, korkeat sisemmillä kehillä. Askelia (ympyrän säteitä) 16 kpl, mutta myös niiden ulkopuolelle tapahtuva äänten sijoittelu mahdollista. Hiirellä vetäisemällä kolmiot (sävelet) voidaan saada liikkeeseen, jolloin lopputulokseen saadaan satunnaisuuteen perustuvaa jatkuvaa muutosta. Äänen (soundin) vaihtaminen ei mahdollista mutta äänenvärin muokkaus mahdollista kolmikaistaisella ekvalisaattorilla (taajuuskorjaimella) (Low, Middle, High –säätimet). Lisäksi nopeus- tai temposäädin (BPM).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei myöskään äänitys- ja tallennusmahdollisuutta.


197. Virtual Drum Machine – Drum Sequencer (VirtualDrumming.com)

http://www.virtualdrumming.com/drums/windows/virtual-drum-machine.html
YLEISTÄ: Rumpunotaation periaatteella toimiva rumpukone (askeltava sekvensseri). Näytön virtuaaliset rummut eivät reaaliaikaisesti soitettavissa.

OMINAISUUKSIA: Ohjelmoidaan perinteisellä rumpunotaatiolla, nuotteja viivastoilla päälle/pois laittamalla. Sekvenssin pituus 2 tahtia, resoluutio 4 askelta (16-nuottia) iskua kohden. Viivastolla kolme rumpusoundia tai -kanavaa: HI-HAT, SNARE DRUM & BASS DRUM, mahdollisuus vaihtaa soundeja (SOUND –valikko) (luokiteltu eri rumpaleiden mukaan, esim. Cobham, Bland, Bonham jne.). Valmiita komppeja 3 kpl (ROCK, FUNKY, DANCE) ja kaksi tyhjää pohjavaihtoehtoa (4/4- ja 3/4 –tahtilajeissa). Play/pause –painikkeiden ohella tempopainikkeet (= kelauspainikkeet, 3 eri tempovaihtoehtoa) ja metronomi (päälle/pois on/off –painikkeesta). Näytön virtuaaliset rummut näyttävät ohjelmoidun rumpukompin animoituna, ts. kapuloiden ja pedaalin liikkeinä (näytön rummut eivät soitettavissa reaaliaikaisesti esim. näppäimistön tai hiiren avulla).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin ja maksuton, ei tallennusmahdollisuuksia.


196. PLAYHARP (Playharp.com)

http://www.playharp.com/play-harp-here/
YLEISTÄ: Playharp.com -sivuston virtuaalinen, hiirellä soitettava harppu. Käytettävissä kolme viritykseltään erilaista versiota.

OMINAISUUKSIA: Sisältää kolme eri moodia eli eri tavalla viritettyä harppua (Home D, Home G, Home A), kussakin myös valmis taustasäestys (Play/Stop -painikkeet).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.

195. Musical Keyboard - JS Dynamic Audio Synth (by Keith William Horwood)

http://keithwhor.com/music/

YLEISTÄ: Virtuaalinen koskettimisto, soitettavissa sekä hiirellä että näppäimistöllä.

OMINAISUUKSIA: Koskettimiston laajuus 3 oktaavia, rekisteri muutettavissa (Range +/- -painikkeilla tai nuolinäppäimillä). Neljä eri äänivaihtoehtoa (Sound –valikko): Keyboard, Organ, Acoustic Guitar, EDM (modulated piano). Käytettävyyttä heikentää viiveen (latenssin) ohella se, että kaikki sävelet eivät soitettavíssa skandinaavisella näppäimistöllä.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin ja maksuton (ei kirjautumisia tms.), ei äänitys- tai tallennusmahdollisuutta.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA):


194. (Multi)touch Synthesizer (by igorski.nl)

http://www.igorski.nl/experiment/touchsynth
YLEISTÄ: Hiirellä tai sormilla (kosketusnäytöllä) soitettava padisyntetisoija. Kaksi erillistä padia, toinen äänen tuottamista ja toinen sen reaaliaikaista muokkaamista varten. Myös äänitys- ja eksportointimahdollisuus.

OMINAISUUKSIA: Kaksi padia, toinen (sininen) sävelten tuottamista varten (matalat sävelet ylhäällä – korkeat alhaalla, lyhyet äänet vasemmalla – pitkät oikealla), toinen (keltainen) äänen muokkausta varten. Moniäänisyys mahdollista eli toimii parhaiten kosketusnäytöillä useampia sormia käyttäen.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.). Soiton äänittäminen (record output -painike) ja myös äänitteen eksportointi omalle koneelle (.wav -muodossa) mahdollista.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii Web Audio API -tuen, esim. Chrome -selainohjelman.