175. AS3 Particle Node Sequencer (Tonfall -sequencer) (by Benjamin Farrell)

http://blog.soulwire.co.uk/wp-content/uploads/2010/10/tonfall-sequencer.swf

YLEISTÄ: Vuorovaikutteista verkkoäänitaidetta, perustuu näytöllä liikkuvien objektien tai olioiden tuottamiin pulsseihin. Mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen sekä olioita hiirellä siirtelemällä että niiden liikettä ja vuorovaikutusta valikon kautta ohjaamalla.

OMINAISUUKSIA: Kyse näytöllä liikkuvista sykkivistä neuroneista (neurons) ja reseptoreista (receptors), jotka toisiaan määrätyllä etäisyydellä sivutessaan tuottavat helähdyksenomaisia pulsseja. Neuroneiden lukumäärä (0 – 5, NEURON -säädin) ja reseptorien lukumäärä (0 – 24) (RECEPTORS -säädin) määrättävissä, samoin kuin se etäisyys tai vetovoima, jolla neuronit kytkeytyvät reseptoreihin ja synnyttävät ääniä (PROXIMITY -säädin). Objektien liike saadaan päälle/pois WANDER -painikkeesta. SPECTRUM -painike näyttää äänen spektrin (osaäänessarjan) ja äänenvoimakkuuden pylväinä.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei äänitys- tai tallennusmahdollisuutta.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii Flash -playerin (Adobe).

Ei kommentteja: