18. Hobnox AudioTool

http://www.hobnox.com/audiotool.1046.html
YLEISTÄ: Selaimen kautta toimiva, Flash-ohjelmoinnin tämänhetkistä huippua edustava virtuaalistudio. Käyttöliittymä ei, kuten yleensä, päällekkäin pinottua räkkiä muistuttava, vaan kyseessä ylhäältä päin operoitava pöytämalli. Rakenne modulaarinen eli tarvittava laitteisto kootaan erillisiä laitteita toisiin johdoilla kytkemällä. Äänilähteissä kyse ns. askeltavista (eli askelittain ohjelmoitavista ja etenevistä) sekvenssereistä. Laitteina mm. 2 erilaista rumpukonetta, BeatBox 8 (=Roland TR-808) ja Beatbox 9 (=Roland TR-909 ”Rhythm Composer”), bassosyntetisoija BassLine (=Roland TB-303). Lisäksi graafisesti, taulukon ruutuja täyttämällä ohjelmoitava matriisisyntetisoija (ToneMatrix). Myös efektiosasto (12 efektiä), 16-kanavainen mikseri (Kobolt) ja kytkentämahdollisuuksia laajentavat jakaja- ja summaaja (Splitter, Merger). Myös studiolla tuotetun musiikin reaaliaikainen äänitysmahdollisuus ja tallennus (sivustolle kirjautuneille).

5 kommenttia:

Hannu Riikonen kirjoitti...

YLEISTÄ:

Alussa valittava jokin valmis pohja (Tone Matrix, Electro, DrumN Bass), mahdollisuus lähteä myös tyhjästä (Blank). Laitteiden lisääminen tapahtuu niitä vas. alakulmasta avautuvasta ikkunasta (SHELF) näyttämölle eli työpöydälle vetämällä (laitteiden poistaminen tapahtuu niiden vas. alakulmassa olevaa rastia klikkaamalla).

Laitteita yhdistellään toisiinsa johtoja ulostuloista (output) sisäänmenoihin (input) vetämällä. Yleisperiaate kytkennöissä: äänilähteiden (RHYTHM COMPOSER, SYNTHESIZER) materiaalia muokataan efektilaitteilla (EFFECTS), eri äänilähteistä tuleva materiaali yhdistetään mikserillä (KOBOLT) ja viedään vahvistimeen (OUTPUT BOX, jonka täytyy aina olla viimeisenä). Kytkentöjä ja laitteiston säätöä voidaan tehdä myös reaaliaikaisesti, musiikin soidessa, ja vaikutukset ovat myös heti kuultavissa (soveltuu näinollen hyvin kokeilevaan ja korvapohjaiseen, kuulovaikutelmaan perustuvaan musiikin tekemiseen).

Monipuolisuutta kytkentämahdollisuuksiin (ja myös reaaliaikaisiin soittomahdollisuuksiin) tuovat jakaja eli SPLITTER (yksi signaali voidaan jakaa kahdeksi tai kolmeksi signaaliksi) ja summaaja eli MERGER (kaksi tai kolme signaalia voidaan yhdistää yhdeksi). Splitterin ja mergerin keskellä olevasta painikkeesta voidaan joystickin tapaan säädellä tulojen ja lähtöjen keskinäistä voimakkuussuhdetta.

Studion käynnistäminen ja pysäyttäminen tapahtuu alareunan (Transportbar) olevista PLAY ja STOP –painikkeista. Vieressä myös tempon valinta (BPM = Beat Per Minute) ja tahtilajin valinta (SIGN).

Laitteistolla tehtävä musiikki voidaan äänittää ja toistaa vas. yläkulmassa avautuvista painikkeista (kasettisoittimen kuva), uploudaus eli tallentaminen palvelimelle NEXT –painikkeesta (vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen). Äänittäminen tallentaa vain soivan lopputuloksen, ei ruudulla näkyviä laitteistoasetuksia tai säätöjen manipulointeja (tästä johtuen teoksen rakentaminen on sovelluksen käynnistämisen jälkeen aloitettava aina alusta).

Oikeassa yläkulmassa olevasta valikosta voi näkymää skaalata (suurentaa tai pienentää) tarpeen mukaan (kolme erikokoista neliötä). Huomaa että voit myös vaihtaa laitteen paikkaa näytöllä sitä hiirellä hinaamalla, voit myös vaikuttaa laitteistonäkymään hiirellä pohjaa (näyttämöä) hinaamalla. Oikean yläkulman ikkunassa on myös peruutus- eli UNDO-painike sekä laitteiston lukitus (lukon kuva).

Paitsi että laitteita voi kytkeä toisiinsa voi myös soittimia ohjelmoida reaaliajassa (musiikin soidessa), samoin tahtien (pattern) tallentaminen muistiin ja niiden hakeminen muistista voi tapahtua soiton aikana. Myös soitinten äänten muokkaus mahdollista soiton aikana (esimerkiksi rumpukoneissa ilman että ko. soitin on edes valittu).

Hannu Riikonen kirjoitti...

RUMPUKONEET (RHYTHM COMPOSER: BEATBOX 8 & 9):

Askeltavia eli askel kerrallaan ohjelmoitavia ja eteneviä rumpukoneita. Ensin valitaan soitin ja sen jälkeen valitaan ne askeleet, joissa soittimen halutaan kuuluvan (valopainikkeista 1-16). Molemmissa rumpukoneissa askelia maksimissaan 64 (valitaan PATTERN LENGHT -painikkeesta). Ohjelmoidut askeleet muodostavat siis tahdin tai patternin, joita voidaan tallentaa muistiin (ja ladata sieltä) reaaliajassa, soiton aikana.

RUMPUKONEIDEN SOITTIMIA: BD (BASS DRUM) (= bassorumpu), SD (SNARE DRUM) (= virvelirumpu), LT (LOW TOM), MD (MID TOM), HT (HI TOM) (= tomit), RS/RIM (RIM SHOT) (= reunalyönti), CP/CLAP (HAND CLAP) (= taputus), CB (COW BELL) (= lehmänkello), CY (CYMBAL) (=symbaali), CRASH (= iskupelti), RIDE (= komppipelti), OH/HH OPEN (OPEN HIHAT) (= avoin hi-hat), CH/HH CLOSED (CLOSED HIHAT) (= suljettu hi-hat), vaihtoehtoisina lisäksi LOW CONGA, MID CONGA, HI CONGA (= congat), CLAVES (= rytmikapulat), MARACAS (= marakassit).

Valmiita rumpusoundeja voidaa muokata esimerkiksi seuraavasti: TUNE/TUNING (viritys), LEVEL ((voimakkuus)taso), TONE (korkeuden muuttaminen), DECAY (äänen lopukkeen pituus). Huomaa, että useimmilla soittimilla on myös oma erillinen ulostulonsa, mikä lisää miksausmahdollisuuksia (rumpusetin eri osien erilainen balansointi, panorointi ja efektointi mahdollista).

RUMPUKONEIDEN ERITYSOMINAISUUKSIA:

TR-808: Soittimia 17 kpl (osa toisensa poissulkevia eli vain jompikumpi voidaan valita), valitaan soittimen nimeä klikkaamalla (tai INSTRUMENT SELECT –kiekosta). Muistiin ohjelmoitavissa 7 erilaista patternia (PATTERN -säädin), jotka voidaan tallentaa 4 eri pankkiin (Bank A, B, C, D, PATTERN BANK -säädin) eli kaikkiaan tallennettavissa 28 erilaista patternia.

TR-909: Soittimia 10 kpl . Huomaa askelpainikkeissa kolme erilaista tilaa (himmeä ja kirkas valo, viimeksimainittu antaa iskulle tai askelelle korostuksen, aksentin).

Hannu Riikonen kirjoitti...

BASSOSYNTETISOIJA (SYNTHESIZER: BASSLINE):

Askelittain, askel tai isku kerrallaan etenevä ja ohjelmoitava yksiääninen (monofoninen) syntetisoija. Ohjelmoitava askel valitaan NEXT- ja PREVIOUS -painikkeista (askelen numero näkyy näytössä). Soitettava nuotti tai sävel valitaan koskettimistolta ja laitetaan se soimaan tai mykäksi NOTE ON/OFF –painikkeella. Ääni- tai oktaavialaa (korkeutta) voidaan muuttaa ylös- tai alaspäin TRANSPOSE DOWN/UP –painikkeista. Lisäksi TUNE –painikkeesta mahdollista virittää maksimissaan oktaavi ylös- ja alaspäin (eli syntetisoijan ääniala kaikkiaan 5 oktaavia).

Tahdin (pattern) pituus 0 – 64 askelta (muutetaan + - ja – -painikkeista). Patternit tallennettavissa 7 eri muistipaikkaan (PATTERN 1 – 7) neljään eri pankkiin (PATTERN BANK A, B, C, D), eli mahdollisuus tallentaa yhteensä 28 erilaista tahtia (kuten rumpukoneissa). PATTERN CLEAR –painikkeesta tapahtuu esillä olevan patternin tyhjentäminen (huomaa, että bassosyntetisoijassa on käyttöön otettaessa valmiiksi ohjelmoitua materiaalia).

Perussoundeina 2 aaltomuotoa: sahalaita- ja neliöaalto (WAVEFORM), joita voidaan muokata usealla eri tavalla: TUNING (viritys), CUT OFF FREQ (suotimen rajataajuuden säätö), RESONANCE (suotimen rajataajuuden korostus), ENV MODE (verhokäyrän muoto), DECAY (äänen häipymisen kesto), ACCENT (aksentti, korostus), SLIDE (glissando, ääni tulee tähän ääneen liukuen edeltävästä äänestä). Slide-kytkimellä tehdään myös kestoltaan pitemmät sävelet (kaksi samankorkuista säveltä liitetään slide-kytkimellä yhdeksi pidemmäksi säveleksi). SHUFFLE ON/OFF: rytmin pyöristäminen eli kolmimuunteinen triolifraseeraus (swing). Tämän kolmimuunteisuuden tai svengin määrää/astetta voidaan säätää ruudun alareunassa, soittopainikkeiden vieressä (Transport tool) olevasta SHUFFLE –valikosta (kaikille laitteille yhteinen).

Hannu Riikonen kirjoitti...

MATRIISISYNTETISOIJA (SYNTHESIZER: TONEMATRIX):

Hiirellä piirtämällä, taulukon ruutuja täyttämällä ja tyhjentämällä ohjelmoitava matriisityyppinen moniääninen (polyfoninen) syntetisoija. Ruudukko kooltaan 16x16, vaakasuorat ruudut edustavat yksittäisiä iskuja (askelia), pysysuorat ruudut edustavat sävelkorkeuksia (viritetty C-duuripentatoniseen asteikkoon ja siis käytössä 3 oktaavin alueella). Laitteessa ei säätöjä eli esimerkiksi mahdollisen soundin muokkaamisen tapahduttava efektilaitteilla. Ohjelmoituja matriiseja ei voi myöskään tallentaa, eli kyseessä lähinnä reaaliaikaiseen soittamiseen (tai maalailuun) soveltuva virtuaalisoitin.

Hannu Riikonen kirjoitti...

EFEKTILAITTEET:

Efektit jäljittelevät (mallintavat) jalalla kytkettävää pedaalimallia (eli kytketään päälle/pois isoa mustaa kytkintä klikkaamalla, punainen valo ilmaisee tilan). Laitteissa ei erillistä näyttöä, mutta parametrien arvot näkyvät kursorin yläpuolella säätimiä hiirellä liikuteltaessa.

Käytössä kaikkiaan 12 efektiä: GATE (ns. kohinasalpa tai -portti), COMP (= Compressor) (kompressori), DELAY (teoksen tempoon synkronoitu toistuva kaiku), PDELAY (= PitchDelay) (sävelkorkeudeltaan viritettävissä oleva toistuva kaiku), CRUSHER (vähentää samplaustaajuutta ja resoluutiota, tuloksena mm. säröefektejä), SDETUNE (= StereoDetune) (tekee monoäänestä keinotekoisen stereon, kanavat hienoviritettävissä), SLOPE (kaistanpäästösuodin), REVERB (tilakaiku), PHASER (= Phase shifter) (vaiheensiirtäjä, saa aikaan erilaisia periodisesti kiertäviä muutoksia sointivärissä), TUBED (= Tube Distortion) (säröefekti, eli särkee äänen, tässä tapauksessa mallintaa putkivahvisimen aikaansaamaa säröä), FLANGER (flangeri, erilaisia periodisesti kiertäviä sointivärin muutoksia, kuten phaser ), PEQ (= Parametric Equalizer) (ekvalisaattori eli taajuuskorjain, muokataan sointia korostamalla tai vaimentamalla haluttuja alueita äänestä, sen spektristä).