98. Web Audio Vocoder (by Chris Wilson)

http://webaudiodemos.appspot.com/Vocoder/index.html#


YLEISTÄ: Virtuaalinen vokooderi (”a robotic voice processor”), jossa modulaattorilla (modulator) muokataan (moduloidaan) kantoaallon (carrier) materiaalia. Tässä myös mahdollisuus valita erilaisista modulaattoreista ja kantoaalloista ja muuttaa niiden painoarvoa (amplitudia/voimakkuutta, taajuutta/korkeutta) modulaatioprosessissa. Aplikaatio demonstroi hyvin paitsi itse vokooderi-efektin toimintaa myös uuden Web Audio API -standardin ominaisuuksia.

KÄYTTÖOIKEUDET, KIRJAUTUMISET, MAKSUT: Avoin, maksuton.

TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET: Ei äänitys-, tallennus- tai eksportointimahdollisuuksia.

LISÄHUOMIOITA (TEKNISET VAATIMUKSET YM.): Vaatii Web Audio API -tuen, esim. Google Chrome -selainohjelman.


2 kommenttia:

Hannu Riikonen kirjoitti...


KÄYTTÖOHJEITA:

Modulaattoriksi (MODULATOR) voidaan valita valmis äänitiedosto (GETTYSBURG.OGG -painike) tai livesignaali tietokoneen mikrofonilta (LIVE INPUT -painike). Kantoaaltona (CARRIER) voi toimia paitsi valmis äänitiedosto (presettinä JUNKY.OGG), myös synteettinen ääni (sahalaita-aalto, SAWTOOTH tai wavetable-ääni, WAVETABLE) ja näiden lisäksi äänitiedosto omalta koneelta (hinataan CARRIER –valikkoon hiirellä). Modulaattoreiden suhdetta voidaan säätää liukusäätimistä (SAMPLE LEVEL, SYNTH LEVEL, NOISE LEVEL), lisäksi synteettisen äänen korkeuden säätö (SYNTH DETUNE).

Hannu Riikonen kirjoitti...


LISÄMATERIAALEJA:

Vokooderi Wikipediassa:

http://en.wikipedia.org/wiki/Vocoder
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vokooderi