204. Multi-Touch Granular Sampler 1.0 (by ZYA)

http://zya.github.io/granular


YLEISTÄ: Hiirellä tai kosketusnäytöllä soitettava, ns. granulaariseen synteesiin perustuva piirtosyntetisoija.

OMINAISUUKSIA: Voidaan käyttää valmiita ääniä (sample file 1 & 2) tai omalta koneelta tuotua ääntä (drop an audio file here -osio). Ääntä muokataan/soitetaan kuvaa hiirellä/kosketusnäytöllä ylä- ja alasuunnassa (eli x- ja y-akselilla) piirtämällä (x-akseli: grain position, y-akseli: grain amplitude). Kosketusnäytöllä (esim. tableteilla) ns. multi-touch -ominaisuus eli voidaan ohjata kolmea sormea käyttäen. Säätömahdollisuuksina äänen alku- ja loppuajan säätö (attack, release), tiheys (density), hajonta (spread) ja panorointi (pan). Lisäksi transponointi oktaavin verran ylös- ja alaspäin (transpose -12/+12).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), ei äänitys- tai tallennusmahdollisuutta.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii Web Audio API -tuen, eli toimii esimerkiksi Chrome -selainohjelmalla (Google), myös iOS -laitteilla (iPhone, iPad).


Ei kommentteja: