128. Tone-Box (by Shinobi)

http://shinobicorp.com/tone-box


YLEISTÄ: Nelikanavainen, neljä erillistä syntetisoijaa sisältävä askeltava sekvensseri. Äänilähteenä klassiset perusaaltomuodot, jotka muokattavissa mm. kaiulla (delay).

OMINAISUUKSIA: Teoksen rakenne kiinteä (ei muokattavissa): kappaleen kesto neljä tahtia (valinta Sequence -säätimestä), kukin tahti 16  iskua (askelta). Mahdollista ohjelmoida neljä erillistä syntetisoijaraitaa tai -kanavaa (valinta Synth -säätimestä: 1 - 4). Kussakin syntetisoijassa käytettävissä neljä perusaaltomuotoa (sini-, kolmio-, neliö- ja sahalaita -aalto) (Wave -säädin). Kunkin sävelkorkeus (oktaaviala) valittavissa tahdeittain (käytettävissä 6 oktaavia, Octave -säädin). Äänet muokattavissa kaiulla (Delay -säätimet). Lisäksi äänen alun ja lopun jyrkkyys säädettävissä  (Attack/Decay -painikkeet). Mastersäätönä tempo (BPM -painikkeet).

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT, TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET YMS.): Avoin (ei kirjautumisia), ei äänitys- tai tallennusmahdollisuuksia.

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YMS.): Vaatii Flash -playerin (Adobe). Saatavissa erillisenä sovelluksena iOS- ja Blackberry -mobiililaitteille.
2 kommenttia:

Hannu Riikonen kirjoitti...


KÄYTTÖOHJEITA:

TAHTIEN (SEQUENCE) OHJELMOINTI: Ohjelmoitava tahti (tai sekvenssi) valitaan Sequence -säätimestä (käytössä siis neljä tahtia, kussakin 16 askelta). Ohjelmointi tapahtuu askeliin (ruutuihin) valoja päälle/pois asettamalla. Syntetisoijan sävelkorkeus (oktaaviala) valitaan Octave -säätimestä (tehdään jokaiseen tahtiin erikseen).

OHJELMOITAVAN RAIDAN (SYNTETISOIJAN VALINTA): Ohjelmoitava raita (tai syntetisoija) valitaan Synth -säätimestä (käytettävissä siis neljä erillistä ja erikseen ohjelmoitavaa syntetisoijaa).

SYNTETISOIJIEN (RAITOJEN) MUOKKAUS (EFEKTOINTI): Kunkin raidan syntetisoijan ääntä voit muokata vielä kaiulla (delay) ja äänen alkua ja loppua (eli ns. verhokäyrää, engl. envelope) säätämällä.

KAIUN (DELAY) SÄÄTÄMINEN: Alkuperäisen (muokkaamattoman) ja kaiutetun äänen osuutta voidaan miksata Dry/Wet -säätimistä. F/Back (= Feedback) -säätimestä määritellään kaiun kesto (kuinka kauan toistuva kaiku kestää) ja M/S -säätimestä määrätään kaiun nopeus (kuinka tiheästi kaiku toistuu).

ÄÄNEN ALUKKEEN JA LOPUKKEEN SÄÄTÖ: Tapahtuu Attack- ja Decay -säätimistä: mitä pienempi arvo, sitä jyrkempi (nopeampi) on äänen alku ja loppu.

KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS (KUUNTELU): Play/Stop -painikkeet. Etenee tahdeittain, vihreä valo Play/Stop -painikkeiden alapuolella näyttää missä tahdissa mennään.

SEKVENSSERIN TYHJENTÄMINEN (ALOITTAMINEN ALUSTA): Paina selainohjelman Refresh -painiketta (eli lataa sivu uudelleen).

Hannu Riikonen kirjoitti...


LISÄMATERIAALEJA:

Saatavissa maksullisena applikaationa iOS -laitteille:

https://itunes.apple.com/us/app/tonebox/id464582586?ls=1&mt=8