48. PATCHWORK (ver. 0.3 beta) (by Peter van der Noord)

http://petervandernoord.nl/patchwork_beta/
YLEISTÄ: Retrohenkinen, erillisistä moduleista (laitteista) koottava elektronisen musiikin online-studio, rakennetaan valikoista laitteita poimimalla ja johtoja laitteesta toiseen vetämällä.
Uusimmassa beta-versiossa (ver. 0.3) laitteistoon sisältyy mm. äänilähteitä (GENERATORS -valikko), äänenmuokkauslaitteita (EFFECTS-, FILTERS-, ja ENVELOPES -valikot), miksereitä (MIXING -valikko), askeltavia sekvenssereitä (SEQUENCER –valikko), triggereitä ja kellopulssigeneraattoreita (NOTE- ja SYSTEM -valikot), loogisia ja matemaattisia operaattoreita (LOGIC- ja MATH -valikot), analyysityökaluja (ANALYZE -valikko) jne. Viimeiseksi sijoitettava päätevahvistin (Sound Out) SYSTEM –valikossa. Myös äänitiedostojen käyttö äänilähteenä mahdollista (tuonti esim. omalta koneelta: Generators/Sample Player: Browse).


Ei kommentteja: