82. SEAQUENCE (Seaguence.org)

http://seaquence.org/

YLEISTÄ: ”Experiment in musical composition” … Kokeellinen verkkosoitin tai verkkoäänitaideteos, jossa tuotetaan ”musiikillisia elämänmuotoja” soivia “olioita” (creatures) keinotekoiseen maailmaan luomalla. Kunkin olion soundi erikseen muokattavissa ja ohjelmoitavissa sen omaan 16x16 –ruutuiseen askeltavaan matriisisekvensseriin.


3 kommenttia:

Hannu Riikonen kirjoitti...

KÄYTTÖOHJEITA:

Olioita tehdään + add –painikkeesta (voidaan poistaa x remove –painikkeesta). Perussoundi riippuu olion väristä (5 vaihtoehtoa, olion kuvan yläpuolella). Soundin kestoa voidaan muuttaa olion kuvan alapuolella olevaa (sekunti)lukua hiirellä raahaamalla ja sen dynamiikkaa (verhokäyrää) voidaan muokata olion kuvan muotoa (sitä ympäröivää graafista viivaa) hiirellä muokkaamalla.

Olion soundia soitetaan sijoittamalla sen esiintymät ruudukkotyyppiseen, askelittain ylhäältä alaspäin etenevään sekvensseriin. Soundin sävelkorkeus riippuu sen sijainnista vaakasuoralla akselilla (vasemmalla matalat, oikealla korkeat äänet). Käytössä kaikki kromaattisen asteikon sävelet, kulloinkin käyttöön halutut valitaan matriisin alapuolella olevasta 12-paikkaisesta rivistä (ruutuja sytyttämällä/sammuttamalla). Sekvensserin oktaavialaa (rekisteriä) muutetaan + - ja - -painikkeista.

Kunkin olion asema kokonaisäänimaailmassa riippuu sen sijainnista (voimakkuus suurin keskellä, pienenee laidoille mentäessä, panorointi eli sijainti kanavissa riippuu sijainnista vaakasuoralla akselilla). Olioiden omien liikkeiden ohella voidaan niitä myös soittaa hiirellä vetämällä. Kunkin olion äänenvoimakkuutta voidaan muuttaa hiiren rullalla skrollaamalla (ja kutakin oliota voidaan palata editoimaan jälkeenpäin sen kuvaa klikkaamalla).

Valmis teos voidaan jakaa share –painikkeesta linkin kautta, palvelimelle tallennettuja teoksia voidaan ladata ja kuunnella recent –painikkeesta.

Hannu Riikonen kirjoitti...

LISÄHUOMIOITA: Vaatii tekijöiden mukaan Firefox- tai WebKit -selaimen (toimii myös Google Chromella).

Hannu Riikonen kirjoitti...

Demovideo Vimeossa:

http://vimeo.com/15375205