84. WebSequencer (by g200kg)

http://www.g200kg.com/websequencer/index.html


YLEISTÄ: Käyttöliittymältään karkea mutta joitain edistyksellisiä ominaisuuksia omaava online-midiraituri (tai -sekvensseri) (ei audio-ominaisuuksia). WebMidiLink –standardin mukainen,  esimerkiksi mahdollisuus käyttää äänilähteenä virtuaalisia online-soittimia.

Musiikin tekeminen ja editointi graafisesti pianorullanotaatiolla piirtäen (ei soittomahdollisuutta). Myös mahdollisuus tuoda (ja editoida) miditiedostoja ulkopuolelta (LoadFile). Tallentaminen (SaveFile) miditiedostona (SAVED FILE -painikkeesta) tai linkkinä (SAVED URL –painikkeesta)


2 kommenttia:

Hannu Riikonen kirjoitti...

KÄYTTÖOHJEITA:

Kunkin raidan pianorulla avautuu raidan nimeä klikkaamalla (Trk-01, Trk-02 jne.). Raidan käyttämä äänilähde valitaan Synth –valikosta ja midikanava valitaan Ch –valikosta, mahdollinen soundinvaihtokäsky kirjoitetaan raidan Prog –ikkunaan.

Äänilähteenä käytetyt soittimet ladattava erikseen raiturin alapuolella olevalle alueelle (Synth 1 – Synth 4 -painikkeet). Valikossa tarjolla 9 erilaista soitinta (oletusarvona General Midi –soundeihin perustuva GMPLayer) (General Midistä, ks. blogin linkki no. ).

Nuottien piirtäminen tapatuu edit –tilassa (Mode: Edit –painike): nuotin kesto = palkin kesto ja nuotin korkeus = palkin sijainti pystysuoralla akselilla (vas. reunassa olevilla pianon koskettimilla). Sävelen (soitto)voimakkuus pianorullan alapuolella näkyvänä pystysuorana palkkina (=velocity).

Myös muiden mididatatyyppien graafinen piirto- ja editointimahdollisuus, datatyyppi valitaan pianorullan alapuolella olevista painikkeista: Velo(city) = soittovoimakkuus, Tempo = tempodata, Pitch(wheel) = ohjauspyörä eli benderi, Prog(ram) = soundinvaihto, CC# = Control Change Number = muut midiviestit.

Työskentelyä helpottaa tarkkuusasteen (resoluution) valinta (Grid –taulukosta) ja grafiikan suurentaminen/pienentäminen (Zoom –painikkeet) sekä skrollausmahdollisuus (Scroll –painike). Myös alueiden poistaminen ja kopiointi (raidalta toiselle) mahdollista (valinnassa käytetään Select –työkalua sekä Delete-, Copy- ja Paste –painikkeita).

Hannu Riikonen kirjoitti...

LISÄHUOMIOITA: Suositellaan Google Chrome –selainta.