142. ClubCreate

http://www.clubcreate.com/makemusic


YLEISTÄ: Valmiina annettujen teosten remiksausta looppiraituria eli -sekvensseriä käyttäen, ominaisuutena mm. reaaliaikaisia efektejä ja miksausautomaatiota. LoopLabs -sivuston (ks. linkki no. 28) tuoreempi versio …

OMINAISUUKSIA: Raidoilla normaalit äänenvoimakkuuden ja panoroinnin säädöt (VOL, PAN) sekä SOLO- ja MUTE -kytkimet (raidan soolottaminen ja mykistäminen). Lisäksi kuhunkin raitaan lisättävissä seuraavia efektejä (FX -painike): Delay (viivekaiku), Phaser, Flanger, 3 Band EQ (kolmikaistainen ekvalisaattori eli taajuuskorjain), Normalize (normalisointi), Reverb (tilakaiku) ja Distortion (särö). Mukana myös miksausautomaatiota: raitojen äänenvoimakkuuden ja panoroinnin muutoksia voidaan ohjata graafisesti, käyrien avulla (tulevat esille VOL- ja PAN -painikkeista).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Toimii ilman kirjautumisia tms., mutta sekä teoksen tallentaminen (tapahtuu ko. sivustolle) että sen julkaisu (osallistuminen kilpailuihin) edellyttää kirjautumista (maksuton).


TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Opasvideo vaatii Quictime Player -ohjelman.

2 kommenttia:

Hannu Riikonen kirjoitti...


KÄYTTÖOHJEITA:

ALOITUS: Valitse ensin remiksattava kappale, minkä jälkeen paina LAUNCH STUDIO -painiketta.

ÄÄNTEN LISÄÄMINEN/POISTAMINEN: Valitse ensin käytettävä äänikirjasto (CHOOSE SOUND LIBRARY -valikko), ja valitse tämän jälkeen soittimet eli raitojen äänimateriaali (SELECT INSTRUMENT -valikko). Voit kuunnella ääniä niitä klikkaamalla ja ottaa ne käyttöön vasemmalla olevalle raita-alueelle nimen jälkeen olevasta + -painikkeesta tai hiirellä hinaamalla. Tämän jälkeen äänen esiintymät on vielä maalattava, eli hiirellä piirtämällä väritetään ne kohdat raidasta, joissa äänen halutaan kuuluvan. Samalla tavalla maalaamalla tapahtuu myös ääniesiintymän poistaminen, koko raidan poistaminen tapahtuu raidan vas. yläkulmassa olevaa rastia klikkaamalla.

SOLO/MUTE-PAINIKKEET: Voit kuunnella pelkästään yhtä tai useampaa raitaa painamalla alas ko. raitojen SOLO -painikkeet. Vastaavasti voit vaimentaa yhden tai useamman raidan MUTE -painikkeista.

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN MUOKKAUS: Äänenvoimakkuutta voit säätää kahdella tavalla: a) VOL -liukusäätimestä (tällä voit säätää koko raidan voimakkuutta), b) klikkaamalla VOL -painiketta tulee esille viiva (käyrä), jota muokkaamalla voit määrittää kappaleen kuluessa ko. raidalla tapahtuvat voimakkuuden muutokset (hiljennykset/voimistukset jne.).

ÄÄNEN SIJAINNIN (PANOROINNIN) MUOKKAUS: Äänen sijaintia stereokuvassa (kuulokkeissa/kaiuttimissa) voit säätää kahdella tavalla: a) PAN -liukusäätimestä (tällä voit säätää koko raidan sijaintia), b) klikkaamalla PAN -painiketta klikkaamalla tulee esille viiva (käyrä), jota muokkaamalla voit määrittää kappaleen kuluessa ko. raidalla tapahtuvat paikanmuutokset (erilaiset vasemman ja oikean kanavan/kaiuttimen/kuulokkeen välillä tapahtuvat siirtymiset).

EFEKTIT: Kultakin raitaa voit muokata seitsemällä eri efektillä (avautuvat FX -painikkeesta).

TEMPON (ESITYSNOPEUDEN) SÄÄTÖ: TEMPO -ikkunan yläpuolella olevaa lukemaa hiirellä ylös- tai alaspäin hinaamalla.

KUUNTELUN ALOITTAMINEN KESKELTÄ KAPPALETTA: vedä raitojen yläpuolella oleva alaspäinen kolmio (Track Playhead) haluttuun kohtaan.

HALUTUN KOHDAN TOISTAMINEN: a) valitse toistettava alue raitojen yläpuolelta olevalta looppiraidalta (Loop Bar), sillä olevia neliöitä siirtelemällä, b) laita päälle tempovalikon oik. puolella oleva looppipainike (LOOPER TOGGLE).

Hannu Riikonen kirjoitti...


LISÄMATERIAALEJA:

VIDEO DEMO:
http://static.clubcreate.com/studio/clubcreate/help/video_eng.html

TOOLTIPS -sivu:

http://static.clubcreate.com/studio/clubcreate/help/tooltip_eng.html