136. TONEHACK (by Murat Ayfer)

http://tonehack.com/


YLEISTÄ: Graafiseen käyttöliittymään perustuva verkkosyntetisoija. Suunnattu lähinnä pedagogisiin käyttötarkoituksiin (sähköinen ääni, äänisynteesi), mukana myös aiheesen liittyvää teoreettista tietoa ja animaatioita (Further reading -välilehti). Perustuu ns. additiiviseen synteesiin eli ääni rakennetaan erillisiä osaääneksiä (partiaaleja) yhdistelemällä (summaamalla). Rakennettu soundi soitettavissa sekä virtuaalikoskettimistolla että tietokoneen näppäimistöllä.

OMINAISUUKSIA: Kustakin osaääneksestä määritettävissä numeerisesti sen sävelkorkeus (taajuus) (Frequency -sarake) ja kesto (Duration -sarake). Lisäksi graafisesti (käyrän avulla) määritettävissä kunkin osaääneksen voimakkuudessa ja sävelkorkeudessa tapahtuvat muutokset (Drawing mode: Volume envelope, Pitch bend). Lisäominaisuutena Repeat -painike (soittaa ääneksen sitä jatkuvasti toistaen). Käytettävissä myös valmiita, tekijän rakentamia ja muiden käyttäjien jakamia ääniä (presettejä) (Presets  & Browse instruments -painikkeet).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), rakennettu soundi tallennettavissa palvelimelle ja jaettavissa linkin muodossa (Save/Share current instrument) (ei eksportointimahdollisuutta).

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii Web Audio API -tuen, esim. Google Chrome -selainohjelman


1 kommentti:

Hannu Riikonen kirjoitti...


KÄYTTÖOHJEITA:

UUDEN OSAÄÄNEKSEN LISÄÄMINEN: Add a tone -painike (poistaminen vas. yläkulmassa olevaa rastia klikkaamalla).

OSAÄÄNEKSEN SÄVELKORKEUDEN JA KESTON MÄÄRITTÄMINEN: Sävelkorkeus (taajuus) = Frequency -sarake (Hz = hertsi = värähdystä sekunnissa), kesto = Duration -sarake (ms = millisekunti = sekunnin tuhannesosa). Set all note durations to -sarake: kaikkien osaäänesten keston asettaminen yhtä pitkiksi.

OSAÄÄNEKSESSÄ TAPAHTUVIEN MUUTOSTEN PIIRTÄMINEN: Voimakkuuden muutokset: valitse Drawing mode: Volume envelope ja muokkaa hiirellä ruskeaa käyrää. Sävelkorkeuden muutokset: valitse Drawing mode: Pitch bend ja muokkaa hiirellä vihreää käyrää. Reset -painike: muutosten poistaminen (käyrien asettaminen keskiasentoon).

RAKENNETUN ÄÄNEN SOITTAMINEN (KUUNTELU): Preview tone -painike, soittaminen eri korkeuksilta joko virtuaalista koskettimistoa klikkailemalla tai näppäimistön avulla (huom. koskettimiston/näppäimistön sävelkorkeus muutettavissa koskettimiston alapuolella olevaa harmaata neliötä hinaamalla).

ÄÄNEN TALLENTAMINEN: Save/Share current instrument -painike (anna nimi, Pick -painike, minkä jälkeen saat linkin palvelimelle tallennettuun ääneen)