139. MUSICA (4NetGames)

http://www.wooglie.com/games/Arcade/Musica
YLEISTÄ: Selkeä matriisi- eli ruudukkomuotoinen askeltava sekvensseri. Kolme kanavaa (soitinta) (INS1, INS2, PERC), kullakin omat, erikseen ohjelmoitavat sivunsa (PAGE). Sisältää myös joitain soitinkohtaisia säätöjä ja masterefektejä.

OMINAISUUKSIA: Soittimia (kanavia) 3 kpl (INS 1, INS2, PERC -painikkeet), kullakin soittimella oma sivunsa, eli 16x16 -askelinen ruudukko. Sivuja kaikkiaan 8 kpl (PAGE -valikko) eli teoksen maksimipituus 8 x 16 = 128 askelta. Soittimina kaksi syntetisoijaa ja lyömäsoittimet, syntetisoijissa neljä soundivaihtoehtoa (ADVANCED/TONE -valikko). Kullakin soittimella (kanavalla) erillinen äänenvoimakkuuden säätönsä (ADVANCED/VOLUME -säädöt). Lisäksi kaksi masterkaikuefektiä säätöineen (ADVANCED/DELAY, ADVANCED/REVERB), jotka voidaan kytkeä eri soittimi päälle/pois (ADVANCED/FX -painikkeet). Lisäksi äänenvoimakkuuden ja tempon mastersäätö (VOLUME- ja TEMPO -liukusäätimet). Myös käytettävä sävellaji ja asteikko valittavissa (ADVANCED/KEY, ADVANCED/SCALE).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), myös palvelimen käyttö (tallennus, lataus) mahdollista ilman kirjautumista (käytettävissä 18 omaa tallennuspaikkaa). Myös jakaminen (STEP/NET -sivustolla) mahdollista (SAVE/EXPORT -painike), vaatii kirjautumisen Kongregate -sivustolle.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii joka käyttökerralla erikseen ladattavan Unity Web Player -pluginohjelman (maksuton) (latauspainike ilmestyy sovellusta avattaessa) (eli käyttö edellyttää asennusoikeuksia ko. koneelle).

1 kommentti:

Hannu Riikonen kirjoitti...


KÄYTTÖOHJEITA:

YLEISTÄ: Kyseessä ns. askeltava matriisisekvensseri, etenee siis askelittain, sarake sarakkeelta vasemmalta oikealle ja ohjelmoidaan ruutuja hiirellä täyttämällä. Kukin soitin ohjelmoidaan erikseen valitsemalla ensin soitin (INS1, INS2, PERC) ja sitten ohjelmoitava sivu (PAGE -valikko). Kaikki sivut soitetaan peräkkäin AUTO PLAY -painikkeesta (muussa tapauksessa vain näkyvä sivu soi). Kukin rivi vastaa yhtä säveltä (tai PERC -instrumentissa eli lyömäsoittimissa yhtä soitinta). Sävelten ja lyömäsoitinten nimet näkyvä ruudukon vas. reunassa (PERC 1-4 = lyömäsoittimia, HAT 1-2 = hi-hat, SNARE 1-2 = virveli, KICK 1-2 = bassorumpu).

SÄVELET (ASTEIKOT): Sävelet riippuvat valitusta sävellajista ja asteikosta (sävellaji valitaan ADVANCED/KEY -valikosta ja käytettävä asteikko ADVANCED/SCALE -valikosta). Asteikot: MAJOR = duuri, MINOR = (melodinen) molli, PURE MIN. = luonnollinen molli, DORIAN = doorinen (molli), FLAMENCO = espanjalainen (?), MIXOLYDIAN = miksolyydinen (duuri), LYDIAN = lyydinen (duuri), HARMONIC m = harmoninen molli

EFEKTIT (ADVANCED -valikko): Käytettävissä vain kaikuja, REVERB (=huonekaiku) ja DELAY (=viive, toistuva kaiku). Molemmissa säädettävissä kaiun määrä (LEVEL) ja kesto (DECAY). Viiveessä säädettävissä vielä toistojen kesto tai rytmi (TIME) (esim. 1/8 = kahdeksasosanuotti, joka vastaa yhtä askelta/ruutua eli kaiun toistot tapahtuvat askelten rytmissä, 1/4 = neljäsosanuotti eli toiston kesto on 2 askelta/ruutua, 1/2 = puolinuotti eli toisto on 4 askelen/ruudun mittainen jne.).

SOITINTEN SÄÄDÖT (ADVANCED -valikko): Kaikissa soittimissa samat efektit, voidaan laittaa päälle/pois FX -painikkeista. Kussakin soittimessa lisäksi oma äänenvoimakkuuden säätönsä (VOLUME), kahdessa soittimessa (INS1 & INS2) mahdollisuus valita soundi, tarjolla neljä vaihtoehtoa (TONE)

TALLENTAMINEN JA LATAAMINEN: OPEN- ja SAVE -painikkeet (oik. alakulmassa, kansion ja levykkeen kuvat), käytettävissä 18 tallennuspaikkaa (tallennetaan ja avataan paikkoja klikkaamalla).