137. Music Maker (by Hillel Coren)

http://www.mscmkr.com/

YLEISTÄ: Yksinkertainen työkalu pienimuotoisten säestysten ja taustojen tekemiseen, soittimena piano. Perustuu itse rakennettaviin sointuvaihdoksiin (Chords) ja säestyskuvioihin (komppeihin) (Rhythm).

OMINAISUUKSIA: Mahdollisuus rakentaa kaksi erilaista taustaa/osaa, eli kaksi erilaista sointukiertoa (Chords: 1 & 2 -painikkeet) ja komppia (Rhythm, 1 & 2 -painikkeet) (osien vaihto tapahtuu soiton aikana hiirellä klikkaamalla). Sointukierrossa (Chords) valittavissa sävellaji (Key -painike) ja tahtien lukumäärä (4/8/12/16 bars -painike). Kuhunkin tahtiin tarjolla 6 vaihtoehtoa (ko. sävellajin duuri- ja mollikolmisoinnut) (valitaan kuhunkin tahtiin soinnun nimeä klikkaamalla). Kompit (Rhythm) rakennetaan askeltavalla sekvensserillä, valittavissa raitojen lukumäärä (4- tai 6 -raitaa, Basic/Advanced -painike) ja askelten lukumäärä (4/6/8/12/16 notes -painike). Ei mahdollisuutta tempon vaihtamiseen. Valmiita, muiden jakamia taustoja Songs -valikossa (uusi tausta Songs/New -painikkeesta).

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin (ei kirjautumisia tms.), tallennettavissa palvelimelle ja jaettavissa linkin muodossa (Save -painike).

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Vaatii Web Audio API -tuen, esim. Google Chrome -selainohjelman


2 kommenttia:

Hannu Riikonen kirjoitti...


KÄYTTÖOHJEITA:

UUDEN KAPPALEEN ALOITTAMINEN: Songs/New -painike.

TALLENNETUN KAPPALEEN AVAAMINEN: Songs -valikko.

SOINNUT (CHORDS):

Sävellajin valinta = Key -painike, tahtien lukumäärän valinta = Bars -painike, soinnun valinta soinnun nimeä klikkaamalla (huom. jos kyseessä esim. kolmas tahti niin valitse sointu kolmannesta sarakkeesta).

RYTMIT (RHYTHM):

Raitojen valinta = Basic/Advanced -painike (= 4/6 raitaa), askelten (nuottien) lukumäärän valinta = notes -painike.

Sävelet ohjelmoidaan raitojen askelia (ruutuja) hiirellä täyttämällä. Raitojen sävelet: 4 -raitainen sekvensseri (Basic): 1 - 3 - 5 - 8, 6 -raitainen sekvensseri: 1 - 3 - 5 - 6 - b7 - 8 (1 = perusääni, 3 = terssi, 5 = kvintti, 6 = seksti, b7 = alennettu/pieni septimi, 8 = oktaavi) (huom. raidat siis käänteisessä järjestyksessä eli ylin raita = matalin ääni)

MUUTA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄÄ: Soitto ja pysäytys Play & Stop -painikkeista, eri osien vaihto sointujen ja komppien 1 & 2 -painikkeista (tehtävä soiton aikana hiirellä klikkaamalla).

TALLENTAMINEN JA JAKAMINEN: Share -painikkeesta saat linkin, jonka kautta teos tallentuu palvelimelle ja jonka voi jakaa Facebookissa, Twitterissä tai sähköpostilla.

Hannu Riikonen kirjoitti...


LISÄMATERIAALEJA:

Music Maker Pro for the iPhone:

https://www.youtube.com/watch?v=DIYLPU__dmk