185. SoundBox - an HTML5 synth music tracker (m @ Bits'n'Bites)

http://sb.bitsnbites.eu/
YLEISTÄ: Klassisten tracker -sekvenssereiden moderni verkkojäljitelmä eli -emulaatio. Tässä myös efektien ohjelmointi ja ulkoisen midikoskettimiston käyttö mahdollista. Uusi versio SonantLIVE -verkkotrackerista (linkki kommenteissa).

OMINAISUUKSIA: Sekvensseriosiossa 8 kanavaa (soitinta), joihin mahdollista ohjelmoida 10 erilaista tahtia (pattern) (0 – 9). Tahdeissa 32 askelta (0 – 31) ja 4-ääninen polyfonia (eli mahdollista soittaa 4 nuottia samanaikaisesti). Ohjelmointi (nuottien syöttö) voi tapahtua virtuaalista koskettimistoa, tietokoneen näppäimistöä tai ulkoista midikoskettimistoa käyttäen.

Äänilähteinä 2 oskillaattoria (Oscillator 1 & 2) ja kohinageneraattori (Noise), ohjauslaitteina verhokäyrägeneraattori (Envelope) ja matalataajuinen oskillaattori (LFO). Efekteinä (FX), mm. suotimet (Filt), tilamodulaatio (Pan), säröt (Dist, Drive) ja kaiku (Delay). Käytettävissä 23 valmista ääntä (select a  preset -valikko) sekä 5 demokappaletta (Open –valikko). Kopioi/liitä (copy/paste) -editointimahdollisuus sekä sekvensseri- että pattern-ikkunoissa. Song (=Play) - ja Stop –painikkeiden ohella Range -painike, jonka avulla voidaan soittaa jokin tietty valittu alue/tahti.

KÄYTTÖEHDOISTA JA TALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA: Avoin ja maksuton (ei kirjautumisia tms.). Teos tallennettavissa ja avattavissa joko linkkinä (Save) tai projektitiedostona (koodina) (Save binary), myös eksportointi omalle koneelle  .wav -tiedostomuodossa mahdollista.

TOIMIVUUS (TEKNISIÄ VAATIMUKSIA): Ulkoisen midikoskettimiston käyttö vaatii Jazz-Softin Jazz -pluginohjelman.
5 kommenttia:

Hannu Riikonen kirjoitti...

SONANT Live (by Jake Taylor, aka Ferris/Youth Uprising):

http://sonantlive.bitsnbites.eu/tool/

Hannu Riikonen kirjoitti...


Ulkoisen MIDI -koskettimiston käyttöönotto Chromessa: 1) kirjoita Chromen osoiteriville: chrome://flags 2) etsi Enable Web MIDI API, paina Enable 3) käynnistä selain uudestaan.

Hannu Riikonen kirjoitti...


KÄYTTÖOHJEITA/OSA 1:

YLEISTÄ:

Käyttöliittymässä 4 osiota tai ikkunaa (vasemmalta oikealle): 1) sekvensseri eli raitaeditori (eli varsinaiset ylhäältä alaspäin tahdeittain etenevät raidat), 2) tahtieditori, jossa tapahtuu tahtien (pattern) ohjelmointi, 3) efektieditori, jossa ohjelmoidaan efektit ja 4) instrumenttieditori, jossa tapahtuu soitinten valinta ja rakentaminen.

YLEISPERIAATE:

Vas. puoleisessa sekvensserissä valitaan joku pystysuora raita/soitin,
annetaan siinä olevalle tahdille (pattern) nimi (jokin numero väliltä 0 – 9), ohjelmoidaan tahtiin nuotit seuraavassa eli ns. tahti- tai pattern -editorissa ja efektit seuraavassa efekti -editorissa. Ohjelmointi tapahtuu joko virtuaalista koskettimistoa, tietokoneen näppäimistöä tai ulkoista midikoskettimistoa käyttäen (äänittäminen koskettimistolla soittaen ei mahdollista).

RAITOJEN OHJELMOINTI (SEKVENSSERI- TAI RAITAIKKUNA/EDITORI):

Vas. puoleisessa sekvensserissä pystysuorat sarakkeet ovat siis raitoja (track) (yhteensä 8 kpl). Raidat koostuvat alekkain olevista ruuduista eli tahdeista (pattern). Sekvensseri etenee ylhäältä alaspäin tahdeittain (ruutu kerrallaan) soittaen niihin ohjelmoidut nuotit ja efektit.

Ennen ohjelmointia tahti on nimettävä eli annettava sille jokin numero väliltä 0 – 9. Teoksessa on käytettävissä siis vain 10 erilaista tahtivaihtoehtoa, ja jos tahdissa ei ole numeroa, ohjelma ei soita sitä (kyseessä on siis tauko). Nimeämisen jälkeen ko. tahtiin ohjelmoidaan sävelet (nuotit) tahti- eli patterneditorissa (2. ikkuna vasemmalta).

TAHTIEN (PATTERN) OHJELMOINTI (TAHTI- ELI PATTERN-IKKUNA/EDITORI):

Tahdissa (pattern) on siis 32 askelta (numerot 0 – 31) ja tahti etenee askelittain ylhäältä alaspäin. Valitse haluamasi askel (ruutu) ja kirjoita siihen haluamasi nuotti joko ruudulla olevaa virtuaalista koskettimistoa, tietokoneen näppäimistöä tai koneeseen liitettyä ulkoista midikoskettimistoa käyttäen (huom. askel, jossa ei ole nuottia = tauko). Nuotin korkeutta voit editoida (muuttaa) alapuolella olevista -1/+1 - ja -12/+12 -painikkeista (1 = puoliaskel, 12 = oktaavi eli 12 puoliaskelta). Tahtieditorissa on pystysuoria sarakkeita 4 kpl rinnakkain eli tahdin jokaiseen askeleeseen on mahdollisuus kirjoittaa neljä samanaikaisesti soivaa nuottia (esimerkiksi 4-ääninen sointu).

Hannu Riikonen kirjoitti...


KÄYTTÖOHJEITA/OSA 2:

SOITINTEN OHJELMOINTI (SOITIN- ELI INSTRUMENTTI -IKKUNA/EDITORI):

Kullakin raidalla voi olla vain yksi soitin (soundi). Valitse ensin jokin raita ja rakenna sitten siinä käytettävä soundi oikeanpuoleisessa instrumentti-ikkunassa tai -editorissa (voit käyttää myös valmiita soittimia Select a preset -valikosta).

Äänilähteinä on 2 oskillaattoria (Oscillator 1 & 2) ja kohinageneraattori (Noise). Niiden keskinäistä äänenvoimakkuutta voit miksata niiden Vol (=Volume) -säätimistä. Oskillaattoreita voit myös virittää puoliaskelittain (Semi =Semitune), oskillaattori 2:ssa on myös hienoviritysmahdollisuus (Det = Detune). Oskillaattoreiden tuottaman aaltomuodon voit valita Wave -sarakkeen kuvia klikkailemalla (vasemmalta oikealle: siniaalto, kolmioaalto, ramppiaalto ja neliöaalto).

SoundBoxin syntetisoija noudattaa ns. jänniteohjauksen tai jännitesääteisyyden periaatetta (VC = Voltage Control), missä toisia laitteita (ns. ohjauslaitteita) käytetään ohjaamaan tai säätämää toisia laitteita. Tässä esimerkiksi verhokäyrä- eli envelopegeneraattoria (Envelope) käytetään ohjaamaan (tai säätämään) vahvistinta eli äänen voimakkuutta. Sillä voit määrätä: a) miten nopeasti ääni syttyy eli sen nousuajan (Att = Attack), b) sen tason mille ääni jää nousuajan jälkeen eli pitotason (Sust = Sustain) ja c) sen, miten nopeasti ääni päättyy koskettimen noston jälkeen eli päästöajan (Rel = Release).

Oskillaattoreiden säätimissä on myös X-Env -ruudut, joiden avulla verhokäyrägeneraattori saadaan ohjaamaan tai säätämään myös oskillaattoreita eli niiden sävelkorkeus nousee/laskee äänenvoimakkuuden ohella Attack- ja Release -aikojen aikana

Matalataajuista oskillaattoria (LFO = Low Frequency Oscillator) ei käytetä tuottamaan ääntä (äänilähteenä) vaan ohjauslaitteena, siis muokkaamaan (moduloimaan) toisten laitteiden tuottamaa ääntä. Esimerkiksi tässä laittamalla rasti FXFreq -ruutuun LFO saadaan ohjaamaan efektien taajuutta (nopeutta), lähinnä suotimen rajataajuuden muutosta (tämän voit kuulla paremmin korostamalla rajataajuutta Res -säätimestä).

Hannu Riikonen kirjoitti...


KÄYTTÖOHJEITA/OSA 3:

EFEKTIEN OHJELMOINTI (EFEKTI-IKKUNA/EDITORI):

Efektit (FX) ohjelmoidaan siis efektieditoriin, sen askeliin. Valitse jokin efektieditorin askelista (0 – 31) ja muuta efektien säätöjä (FX), jolloin ne tallentuvat automaattisesti ko. askeleeseen (efektien asetukset säilyvät voimassa niin kauan kunnes efektiraidalla tulee jokin uusi efektiasetus).

EFEKTIT JA NIIDEN SÄÄDÖT (YLHÄÄLTÄ ALASPÄIN):

SUODIN (Filt): suodintyypin voit valita Filt -sarakkeen kuvista (vasemmalta oikealle: alipäästösuodin, ylipäästösuodin, kaistanpäästösuodin). Suotimen muut säädöt: Freq (= Frequency, taajuus) säätää suotimen rajataajuutta (sen sävelkorkeutta), Res (= Resonance) säätää ko. rajataajuuden korostusta (jolloin rajataajuus tulee paremmin kuuluviin).

SÄRÖT: Dist (= Distortion) ja Drive (= Overdrive) ovat ns. äänensärkijän tai särön eri tyyppejä.

PANOROINTI (Pan = Panning): liittyy äänen sijaintiin eli panorointiin sikäli, että kyse on äänen liikkeestä oikean ja vasemman kanavan/kaiuttimen/kuulokkeen jne. välillä (ns. tilamodulaatio). Pan -säätimestä voit säätää liikkeen suuruutta (amplitudia) ja Freq (= Frequency) -säätimestä voi säätään liikkeen nopeutta (taajuutta).

KAIKU (Delay): kyseessä on toistuva kaiku eli viive. Kaiun kestoa voit säätää Delay -säätimestä ja erillisten kaikujen tiheyttä (kaikujen aikaväliä) Time -säätimestä.