111. Live Input Effects (by Chris Wilson)

http://webaudiodemos.appspot.com/input/index.html


















YLEISTÄ: Online-efektidemo eli havainnollistaa erilaisia äänen muokkauksessa käytettyjä efektejä. Äänilähteenä toimii tietokoneen (tai tietokoneen äänikorttiin liitetyn) mikrofonin ääni.

OMINAISUUKSIA: Efektejä kaikkiaan 14 kpl (Delay, Reverb, Distortion, Telephone, Gain LFO, Chorus, Flange, Ring Mod, Stereo Chorus, Stereo Flange, Octave Doubler, Mod Delay, Ping-pong Delay, LFO Filter). Kaikissa useampia säätömahdollisuuksia, myös keskeinen ominaisuus eli puhtaan (”kuivan”) ja efektoidun (”märän”) signaalin suhteen miksausmahdollisuus (Effect Mix -säädin).

Äänen visualisoinnissa (kuvaamisessa) vaihtoehtoina reaaliaikainen taajuuspylväikkö (Frequency), äänen taajuudet ajan suhteen näyttävä sonogrammi (eli spektrogrammi) (Sonogram), kolmiulotteinen sonogrammi (3D Sonogram) sekä reaaliaikaisen aaltomuodon näyttävä oskillogrammi (Waveform).

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT YM.): Avoin (maksuton).

TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET: Ei äänitys- tai tallennusmahdollisuutta.

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YMS.): Vaatii Web Audio API -tuen, esim. Google Chrome -selainohjelman.


1 kommentti:

Hannu Riikonen kirjoitti...


KÄYTTÖOHJEITA:

Tarvittaessa laitettava Chromesta äänitulo päälle manuaalisesti (kirjoita osoiteriville: chrome://flags/ ja sieltä: Show Advanced Settings … sitten: Web Audio Input: Enable (Verkon äänitulo: Ota käyttöön). Lisäksi Windowsissa on äänen tallennuksen ja toiston oltava samassa formaatissa (Hallintapaneeli/Control Panel, Sound: Playback/Properties/Advanced, Recording/Properties/Advanced).