117. SEQUENCE (by Mike Gieson)

http://www.drumbot.com/projects/sequence/
YLEISTÄ: Käyttöliittymältään selkeä ja hyvin toimiva askelittain ohjelmoitava rumpukone, ”beat machine”. Mahdollisuus myös koota ohjelmoiduista rumpukompeista tai -loopeista laajempia kokonaisuuksia.

OMINAISUUKSIA: Raitoja (soittimia) 8 kappaletta, soundit vaihdettavissa. Raitojen säätöinä voimakkuus ja panorointi sekä solo- ja mute -painikkeet (I, M). Tahdin kesto ja resoluutio (askelten aika-arvo eli lukumäärä iskua kohden) säädettävissä. Mahdollisuus ohjelmoida 6 erilaista rumpulooppia (tai kaavaa, pattern) (A, B, C, D, E, F -painikkeet), ja rakentaa niistä laajempia kokonaisuuksia (song) aikajanalla (timeline). Mastersäätöinä lisäksi tempo- ja swing-säätimet (rytmin kolmimuunteisuuden säätö).

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT, TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET YMS.): Avoin (ei kirjatumisia) ja maksuton. Myös tallentaminen/avaaminen omana projektitiedostona (.txt -muoto) ja eksportointi äänitiedostona (.wav -muoto) mahdollista ilman kirjautumisia (tallentaa omalle koneelle, ei verkkotallennus- tai julkaisumahdollisuutta).

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YMS.): Vaatii Adoben Flash -playerin.1 kommentti:

Hannu Riikonen kirjoitti...


KÄYTTÖOHJEITA:

YLEINEN KÄYTTÖPERIAATE:

Yksittäiset kompit (tai kaavat, engl. pattern) rakennetaan ruudukolla eli askeltavalla sekvensserillä, ruutuja täyttämällä.

Valmis komppi liitetään kirjaimiin (A,B,C,D,E,F) eli niistä tehdään osia (engl. part), tämä tapahtuu vetämällä valmiin kompin target -kuvake (maalitaulu) halutun kirjamen päälle.

Tämän jälkeen näistä kirjaimilla merkityistä osista kootaan laajempi kokonaisuus (laulu, engl. song) vetämällä kirjaimia haluttuun järjestykseen aikajanalle (engl. timeline), eli ruudukon alapuolella olevalle alueelle.

SÄÄDÖT JA PAINIKKEET:

Kaksi erillistä soittopainiketta: yksittäiset kompit (sekvensseri) soitetaan/pysäytetään ylemmästä, kokonaisuus (song) alemmasta play -painikkeesta.

Lisäsääntöinä mm. TEMPO +/- -säädöt (esitysnopeus iskuina minuutissa, PBM) ja SWING -säätö (rytmin pyöristäminen, muuttaminen kolmimuunteiseen suuntaan). Lisäksi zoomaussäädöt sekä raita- että aikajananäytölle (liukusäätimet oikeassa alakulmissa).

Koko teoksen tyhjentäminen RESET-painikkeesta. Yksittäisten raitojen ja osien (part) tyhjentäminen roskakoriin hinaamalla.

LOOPPIEN TAI KOMPPI(KAAVOJ)EN (PATTERN) RAKENTAMINEN:

Tahtien rakentaminen tapahtuu kahdeksankanavaisella (-raitaisella) askeltavalla sekvensserillä, askelia hiirellä täyttämällä.

Jokaisella kanavalla (vaakasuoralla raidalla) oma soittimensa, voidaan vaihtaa raidan nimeä (tai tyhjää aluetta) klikkaamalla avautuvasta valikosta: click = klikki (metronomi), cymbol = symbaali, hat = hi-hat (haitsu), kick = bassorumpu, other = muut lyömäsoittimet, snare = virveli, tom = tomit. Soitinta voi kuunnella ennakolta nimeä valikosta klikkamalla.

Iskujen lukumäärää (numerot 1, 2, 3 jne. raitojen yläpuolella) lisätään/vähennetään MEASURES +/- -painikkeista. RESOLUTION +/- -painikkeista muutetaan resoluutiota eli askelten lukumäärää iskua kohden.

Raitojen säätömahdollisuudet: soolo- ja vaimennuspainikkeet (I, M), eli raita voidaan eristää (kuunnella yksin) (I = isolate) ja se voidaan vaimentaa (M = mute). Lisäksi kaksi säädintä (potentiometria), joista ensimmäinen on äänenvoimakkuuden säädin, toinen panorointisäädin (eli sillä säädetään ko. raidan/soittimen paikka stereokuvassa eli vasemmassa/oikeassa kuulokkeessa).

LAAJEMPIEN KOKONAISUUKSIEN (SONG) RAKENTAMINEN OSIA (PART) YHTEEN LIITTÄMÄLLÄ:

Rakennetut rumpukompit tai -loopit liitetään ensin ns. osiin (engl. part) eli kirjainpainikkeisiin (A, B, C, D, E, F). Tämä voi tapahtua kahdella tavalla: a) valitaan ensin hiirellä jokin osa (kirjain) ja rakennetaan sitten komppi, tai b) vetämällä valmiin kompin target -painike (maalitaulu) ko. kirjaimen päälle. Osan tyhjentäminen tapahtuu vetämällä ko. kirjain roskakoriin.

Laajemman teoksen (song) rakentaminen tapahtuu vetämällä osia eli kirjainpainikkeita (A, B, C, D, E, F) peräkkäin raitojen alapuolella olevalle aikajanalle (timeline). Osien järjestystä aikajanalla voi muuttaa jälkeenpäin hiirellä vetämällä.

TALLENTAMINEN:

Teoksen tallentaminen oi tapahtua kahdessa eri muodossa:

a) Save/Open-painikkeista teos tallennetaan sovelluksen omassa muodossa eli ns. projektitiedostona (.txt-tiedostomuoto). Tällöin teokseen voidaan palata myöhemmin, sitä voidaan esimerkiksi muokata tai sitä voidaan rakentaa useamman henkilön yhteistyönä.

b) Bounce -painikkeesta koko teos viedään teoksesta ulos (eli eksportoidaan) normaalina kaksikanavaisena äänitiedostona eli .wav-tiedostona. Tällöin teosta ei voi enää muokata mutta sitä on mahdollista kuunnella ja käyttää Sequence -ympäristön ulkopuolella.
Sekä tallentaminen että eksportointi tapahtuu omalle koneelle (ei palvelintilaa eikä julkaisumahdollisuuksia).