121. JAMDECK (by Oscillicious)

http://beta.oscillicious.com/jam/html/nacljam.html
YLEISTÄ: Omaperäisiä ratkaisuja sisältävä looppipohjainen musiikintekoympäristö (josta tekijät käyttävät  ”organic music sketching software”-käsitettä). Lenkkien ja niihin pohjautuvien teosten rakentaminen perustuu virtuaalisella koskettimistolla (tai rumpupadilla) tapahtuvaan oman soiton äänittämiseen. Soittaminen mahdollista joko hiirtä tai näppäimistöä käyttäen. Syntynyt materiaali kootaan ja sitä yhdistellään erillisinä elementteinä (raitoina) keskellä olevassa ideapankissa (Idea Collection). Tässä kyse ominaisuuksiltaan rajoitetusta mutta täysin toimivasta online-demosta omalle koneelle ladattavasta desktop-versiosta. Toimivuus kärsii online-materiaaleja yleensäkin vaivaavasta viiveestä (latenssista).

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT, TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET YMS.): Materiaaleiltaan ja ominaisuuksiltaan rajoitettu online -demoversio avoin ja maksuton (ei kirjautumisia tms.). Myös erillisten looppien ja koko teoksen eksportointi omalle koneelle toimii (tapahtuu wav-muodossa). Koneelle ladattava täysi desktop-versio maksullinen.

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YMS.): Vaatii Web Audio API-tuen (esim. Google Chrome-selainohjelman).


2 kommenttia:

Hannu Riikonen kirjoitti...

KÄYTTÖOHJEITA:

ASETUKSET:

Alussa avautuvat asetukset (mm. tempon ja metronomin säädöt) (Tempo, Metronome) ja käytettävissä olevat soundikokoelmat (Beats) (tässä online-demossa käytettävissä vain ne, joissa ei ole lukon kuvaa). Voidaan lähteä liikkeelle myös tyhjästä pohjasta (None). Mastering-painikkeista voidaan valita lopputuloksen efektointiperiaatteet eli masteroinnissa käytettävät efektit (None, Radio, Vintage, Coastal). Asetusten jälkeen paina Start Jam-painiketta.

SOITTAMINEN & ÄÄNITTÄMINEN:

Soittaminen alareunassa olevalla virtuaalisella koskettimistolla (tai soundista riippuen myös padeilla eli tyynyillä), joko hiirtä tai näppäimistöä käyttäen. Äänen (soundin) vaihtaminen tapahtuu koskettimiston vasemmalla puolella olevasta Instrument -painikkeesta (käytettävissä olevissa äänissä ei lukon kuvaa). Sävelkorkeuden muuttaminen (eli oktaavialan valinta) ylös- tai alaspäin tapahtuu +/- -painikkeista.

Äänitys Record-painikkeesta, äänitetty materiaali ilmestyy koskettimiston yläpuolella olevalle raidalle (Loop Recorder). Äänitys voidaan pyyhkiä kokonaan (Clear-painike) tai sitä voidaan korjata osittain (Erase-painike, tätä painiketta käytetään loopin soidessa).

Valmis looppi viedään koskettimiston yläpuolella olevalle alueelle, eräänlaiseen ideapankkiin (Idea Collection) Copy-painikkeesta. Kukin idea tallentuu omaksi raidakseen, joka voidaan kaksintaa (Clone-painike) tai poistaa (Delete-painike eli rasti). Erillisiä ideoita voidaan työstää edelleen niille uutta materiaalia äänittämällä (valittava ensin kulloinkin käsiteltävä idea). Kunkin idean alla oleva elementti (aliraita) voidaan poistaa x-painikkeesta tai mykistää kovaäänisen kuvasta.

Hannu Riikonen kirjoitti...


LISÄMATERIAALEJA:

JamDeckin koneelle asennettava eli desktop-versio (maksullinen):
http://beta.oscillicious.com/jam/html/nacljam.html