115. Public Sequencer Matrix (by Patrick Borgeat)

http://www.cappel-nord.de/webaudio/public-sequencer-matrix/

YLEISTÄ: ”Julkinen sekvensseri” eli globaali, kaikkien verkon käyttäjien ohjelmoitavissa oleva, jatkuvasti (ikuisesti?) verkossa pyörivä askeltava (matriisi)sekvensseri.

OMINAISUUKSIA: 16 askelta, sävelikkö noudattaa duuripentatoniikkaa. Ominaisuuksiltaan minimalistinen (ei säätö- tai valintamahdollisuuksia). Teoksen säveltäjät (tai pikemminkin heidän sijaintinsa) näkyvät alareunassa sekvensserin ruutuja kursorilla kosketettaessa …

KÄYTTÖOIKEUKSISTA (KIRJAUTUMISET, MAKSUT, TALLENNUS- JA JULKAISUMAHDOLLISUUDET YMS.): Avoin, maksuton … ei äänitys- tai tallennusmahdollisuutta.

TOIMIVUUS (TEKNISET VAATIMUKSET YMS.): Vaatii Web Audio API -tuen (esim. Google Chrome -selainohjelman).


Ei kommentteja: